Anda di halaman 1dari 2

Mata Pelajaran dan Kelas Reka Bentuk dan Teknologi

Tarikh 31.07.2017 Masa 08.10 09.10 pagi (60 min)


Kelas 6 Cemerlang Bil. Murid ____/ orang
Tajuk/Tema Teknologi pertanian
Standard Kandungan 5.2 Menanam secara hidroponik
Standard Pembelajaran 5.2.1 Mengenal hidroponik
5.2.2 Menyatakan peralatan dan bahan yang diperlukann untuk menyemai biji
benih seperti dulang semaian, span atau reja benang, biji benih dan air.
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
1. Menyatakan definisi hidroponik dengan tepat.
2. Menyenaraikan sekurang-kurannya tiga peralatan dan bahan yang akan
digunakan untuk tanaman hidroponik.
Elemen Merentas Kurikulum 3. Penerapan Elemen keusahawanan (EK):
(EMK) Pengetahuan am tentang pertanian
2. Kreativiti dan inovatif Menjana idea baru
3. Nilai murni Tekun
-- Sabar
-- Bekerjasama
KBAT Menyelesaikan masalah
Kemahiran berfikir Membuat kesimpulan, menganalisis
ELEMEN 4C Komunikasi, kolaboratif
Bahan Bantu Belajar 1. LCD
2. Komputer riba
3. Buku teks
4. Dulang semaian
5. Biji benih
6. Baja
7. Semburan air
Pengetahuan sedia ada Murid pernah melihat penanaman hidroponik.

Langkah /Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Dan Catatan


Pembelajaran
Murid Beberapa orang murid
Set Induksi BBM:
diminta menyentuh dan
(5 min) Soalan: meneka objek yang terdapat Beg
1. Murid meneka peralatan dan dalam beg. Peralatan
bahan hidroponik dalam beg. Guru mengemukakan hidroponik
2. Menamakan peralatan dan soalan untuk mencungkil ciri Bahan
bahan hidroponik yang terdapat objek. hidroponik
dan beg. Murid menyebut nama
TEKNIK:
peralatan dan bahan
Jangkaan jawapan: hidroponik yang terdapat Soal jawab
Dulang semaian dalam beg
Baja ELEMEN 4C:
Guru mengaitkan jawapan
Biji benih murid dengan tajuk Komunikasi
Semburan air pelajaran hari ini. Kritis

Guru menunjukkan video Guru menunjukkan video


Langkah 1 BBM:
penggunaan peralatan dan bahan penggunaan peralatan dan bahan
hidroponik. hidroponik. LCD
(10 minit)
Komputer
Video
Guru menerangkan fungsi peralatan Guru menerangkan fungsi
Langkah 2 BBM:
hidroponik. peralatan hidroponik
Bahan
(15 minit) Guru dan murid bersoal jawab
Soalan: maujud
mengenai fungsi dan cara
Apakah fungsi dulang semaian? menggunakan peralatan .
TEKNIK:
Apakah fungsi baja dalam
hidroponik? Soal jawab
Apakah fungsi semburan air?
ELEMEN 4C:
Jangkaan jawapan: Komunikasi
Untuk menyemai biji benih Kritis
Untuk menyuburkan tumbuhan
Untuk menyegarkan tumbuhan

Membuat aktviti kemasan pada Murid-murid dibahagikan kepada BBM:


Langkah 3 projek lima kumpulan.
Kertas
(20 minit) Guru menyediakan beberapa helai
lukisan
kertas lukisan.
Gambar
Guru menyediakan gambar
peralatan
peralatan dan bahan hidroponik
dan bahan
kepada semu kumpulan.
hidroponik
Guru menunjukkan demo dan
contoh yang telah dibuat.
TEKNIK:
Setiap kumpulan tersebut haruslah
Soal jawab
menghasilkan sebuah cerita yang
sangat ringkas dan menarik
ELEMEN 4C:
berdasarkan tajuk peralatan dan
Komunikasi
bahan serta fungsinya yang telah
diajar. Kolaborasi
Teknik penceritaan adalah bebas
NILAI:
samada melalui penulisan, peta
minda dan lain-lain. Tekun
Selesai aktiviti, murid membentang Kerjasama
tugasan kumpulan mereka. Sabar

Penceritaan ini dinilai oleh rakan Murid menilai penceritaan daripada


Penilaian sebaya melalui tepukan. ELEMEN 4C:
pembentangan rakan-rakan
(5 minit) Kritis

KBAT:
Menilai

Murid dapat menyebut perlatan Merumus


Penutup Rumusan:
dan bahan hidroponik.
Merumuskan isi pelajaran
(5 minit) Murid merumus isi pelajaran
dengan bimbingan guru.