Anda di halaman 1dari 5

Kalkulator Aliran Tunai Ayam Daging

Maklumat umum penternakan Ayam Pedaging (Diisi oleh penternak)


Bilangan Ayam (Ekor/Musim) 20000
Bilangan Pusingan Setahun 5
Harga Makanan (RM/Kg) 2.00
Harga Anak Ayam (RM/Ekor) 1.40
Harga Jualan Ayam Hidup (RM/Kg) 5.50
Sasaran Berat Ayam (Kg/Ekor) 2.00
Kadar Kematian (% / Pusingan) 1.00

Output :
Pengeluaran (berat hidup) sepusingan = (0.00) kg
Nilai Jualan = RM(0.00)
Keuntungan kasar = RM (0.00) Pendapatan bulanan = RM(0.00)
Nilai Kini Bersih (RM / 10%) = (0.00) Kadar Pulangan Dalaman = 0%
Tempoh pulang modal = 0.00 tahun Kos Pembangunan = RM 0.00
Kos Operasi = RM 0.00
Penyata Aliran Kewangan Penternakan Ayam Pedaging
Perkara Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 10
ALIRAN TUNAI MASUK
Jualan Ayam Daging (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
Jualan Tinja (bag/ekor/tahun) 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
JUMLAH ALIRAN TUNAI MASUK (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)
KOS TETAP
PERBELANJAAN POKOK:
Pembinaan Reban dan Peralatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Peralatan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generator 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Persediaan kawasan 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Jumlah Kos Tetap 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERBELANJAAN OPERASI (V1)
Pembelian anak ayam 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00
Makanan ayam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ubat-ubatan dan vaksin 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utiliti (api dan air) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Upah & Gaji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERBELANJAAN OPERASI (V2)
Pengangkutan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Susut nilai Reban, Peralatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Kos Operasi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH KOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PENDAPATAN BERSIH 0.00 (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00)

Masuk Semula Susut Nilai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JUMLAH KOS TANPA SUSUTNILAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

LEBIHAN / (KURANGAN) TUNAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LEBIHAN / (KURANGAN) TUNAI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TERKUMPUL

ANALISA KEWANGAN
1. NILAI SEMASA (4%, 8 TAHUN) NPV (0)
2. KADAR PULANGAN DALAM 8 TAHUN IRR 0%
3. NISBAH HASIL/KOS BCR (0.00)
4. TEMPOH PULANG MODAL PBP 0.00 tahun

Tarikh Kemas Kini: 01/01/0001 00:00


Penafian:
Kalkulator ini direka sebagai alat panduan serta tujuan perbandingan sahaja. Penggunaan adalah di bawah tanggungjawab pengguna. Kerajaan tidak
bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami daripada penggunaan maklumat yang diperolehi dari laman ini.