Anda di halaman 1dari 3

14 CIRI-CIRI

PENGETUA BERPRESTASI TINGGI


(Siri Mari Berkongsi)

Kepimpinan Pentadbiran bagi Penambahbaikan Sekolah

1 Pembelajaran. Pengetua Berprestasi Tinggi adalah model pembelajaran.

2 Menjadi Model. Pengetua Berprestasi Tinggi menjadi contoh standard dalam bidang
kepimpinan.

3 Memberi Fokus. Pengetua Berprestasi Tinggi fokus terhadap sekolah dan amalan guru
dan dikaitkan dengan peningkatan pencapaian murid.

4 Mengetuai untuk Pencapaian. Pengetua Berprestasi Tinggi mengetuai cara yang


memberi impak tinggi terhadap pencapaian murid.

5 Memperbaiki Pengajaran. Pengetua Berprestasi Tinggi bekerja dengan guru


berkaitan dengan misi sekolah: Mereka terlibat dengan kajian secara kolaboratif dan
berterusan berhubung usaha penambahbaikan pengajaran.

6 Membangunkan Sistem. Pengetua Berprestasi Tinggi menggunakan pendekatan


pembangunan sistem untuk menyelesaikan dengan segera tanggungjawab pengurusan /
pentadbiran dan bagi menyokong aspek-aspek kerja pengajaran.

7 Memberi Kuasa. Pengetua Berprestasi Tinggi mengambil pendekatan memberi kuasa


(pasukan) kepada kebanyakan perkara dan mencipta komuniti pembelajaran dalam
sekolah mereka.

8 Penugasan. Pengetua Berprestasi Tinggi menugaskan mereka yang hebat untuk setiap
kedudukan di pentadbiran, fakulti dan staf.

9 Menggunakan Data. Pengetua Berprestasi Tinggi secara tegas menggunakan data


bagi memaklumkan keputusan berhubung pengajaran.

Kepimpinan Instruksional bagi Penambahbaikan Sekolah

10 Pengajaran dan Pembelajaran. Pengetua Berprestasi Tinggi mengekalkan fokus


terhadap pengajaran dan pembelajaran.

11 Budaya. Pengetua Berprestasi Tinggi membangunkan budaya sekolah pelbagai yang


menyokong dan mengekalkan pendidikan.

12 Dialog. Pengetua Berprestasi Tinggi mewujudkan konteks untuk dialog tentang


pengajaran.
13 Kajian. Pengetua Berprestasi Tinggi merujuk elemen pengajaran dan pembelajaran
berasaskan kajian apabila mencerap pengajaran dan apabila bercakap dengan guru.

14 Pembangunan. Pengetua Berprestasi Tinggi menyediakan pembelajaran profesional


(pembangunan staf) secara berterusan dan berkesan.

Pengetua Berprestasi Tinggi

Apakah matlamat mereka? Mereka:


Fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran
Membangunkan budaya yang menyokong pengajaran dan pembelajaran
Mewujudkan konteks untu dialog tentang pengajaran dan pembelajaran
Merujuk elemen pengajaran dan pembelajaran berasaskan kajian
Menyediakan pembangunan profesional berterusan dan berkesan

Apakah yang mereka lakukan bagi mencapai matlamat dan bagaimanakah mereka
melakukannya? Pengetua Berprestasi Tinggi:
Menggunakan pendekatan pembangunan sistem
Fokus terhadap amalan yang dikaitkan dengan peningkatan pencapaian murid

Kunci untuk bertindak:

Peringatan untuk mereka yang bakal Tindakan Pengetua Berprestasi Tinggi


pengetua dan pengamal
Menjadi teladan Menjadi model pembelajaran
Hasil bukannya halangan untuk mengajar Memimpin untuk mencapai impak
dan belajar pencapaian yang maksimum
Menetapkan standard Menjadi contoh standard kepimpinan
Menggunakan data tanpa had Menggunakan data bagi memaklumkan
pembangunan pengajaran dan
pembelajaran
Menugaskan yang terbaik Menugaskan orang yang hebat
Mengingatkan misi Bekerja dengan guru berhubung dengan misi:
kaji penambahbaikan pengajaran dan
pembelajaran yang pelbagai secara
kolaboratif dan berterusan
Berkongsi kuasa Menjadikan pendekatan memberi kuasa bagi
mencipta komuniti pembelajaran
1
10
14 2
9
8
7
13 3
6
5
4
3
12 4
2
1
0

11 5

10 6

9 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat Tidak Bersetuju Sangat Bersetuju

Sumber: Blas, J., Blas, J. & Phillips, D.Y. (2010). Handbook of School Improvement How High-Performing Principals
Create High-Performing Schools. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Koleksi
Abdul Razak bin Alias, Ogos 2014
abdulrazakal@iab.edu.my