Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 2

Tarikh
Masa
Kelas
Nilai Utama KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
Tajuk BERIBADAT BERSAMA-SAMA KELUARGA
Standard 1.1
Kandungan
Standard 1.1.1, 1.1.4
Pembelajara
n
Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat;
Pembelajara 1. Menceritakan amalan beribadat dalam keluarga
n 2. Melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga
Aktiviti 1. Murid mengenali cara beribadat pelbagai kaum di
Malaysia.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid memahamai kebaikan mengamalkan ibadat
bersama-sama keluarga.
4. Murid mendengar guru membuat tentang isi pelajaran.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

EMK Kreativiti dan inovatif


BBM Buku teks, buku kerja, buku latihan
Penilaian Soalan (Lisan atau bertulis)
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______


murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan
khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda
kerana
..

Anda mungkin juga menyukai