Anda di halaman 1dari 1

SOAL SELIDIK (MURID)

Tandakan / atau X pada ruang yang disediakan

Bil Soalan Ya Tidak

1. Bahan dan sumber P&P yang mencukupi?

2. Adakah kemudahan ICT sekolah anda mencukupi?

3. Adakah anda berminat dengan proses P&P yang


menggunakan ICT?

4. Adalah pengajaran daripada guru mudah difahami?

5. Adakah anda berpuas hati dengan memudahan sekolah?

6. Adakah anda berpuas hati dengan kebersihan sekolah?

7. Adakah anda berpuas hati dengan keselamatan sekolah?

8. Adakah anda berpuas hati dengan keceriaan sekolah?