Anda di halaman 1dari 2

Istilah Maksud Contoh

spesies Organisma yang mempunyai


sifat yg sama
Populasi sekumpulan organisma
daripada satu spesies yang
sama
Komuniti merujuk kepada haiwan dan
tumbuhan yg hidup dalam satu
habitat tertentu
Habitat tempat tinggal suatu
organisma
Nic peranan dan aktiviti sesuatu
organisma dalam suatu
ekosistem
Ekosistem satu unit semula jadi yang
terdiri daripada tumbuhan dan
haiwan yg saling berinteraksi
assl
Komponen biosis komponen hidup dalam Haiwan & tumbuhan
ekosistem
Komponen abiosis komponen bukan hidup dalam Aras pH, suhu, keamatan
ekosistem cahaya, kelembapan,
topografi, iklim mikro
Rantai makanan Satu proses memakan dan
dimakan wujud dalam
komponen biosis
Aras trof Setiap peringkat dalam rantai
makanan
Simbiosis Interaksi antara dua organisma
drp spesies berlainan yg hidup
bersama2
Komensalisme Satu organisma dapat faedah Epifit tumbuhan hijau
Satu lagi tidak untung @ rugi tumbuh pada tumbuhn lain
Epizoit haiwan yg hidup
dipermukaan haiwan lain
Parasitisme Parasit mendapat faedah Ektoparasit luar perumah
Perumah mendapat kerugian Endoparasit dalam perumah
Mutualisme Kedua2 organisma mendapat
keuntungan
Saprofitisme Interaksi antara organisma Saprofit tumbuhan yg
hidup dengan bahan organik mendapat makanan drp bahan
yang mati dan mereput organik mati
Saprozoit haiwan seni yg
mendapat makanan drp bahan
organik mereput
Persaingan intraspesies Persaingan yg berlaku antara Persaingan antara pokok2
individu drp spesies yg sama jagung
Persaingan interspesies Persaingan antara individu drp Persaingan antara dua spesies
spesies berlainan paramecium sp.
Proses pengkolonian Suatu proses di mana
tumbuhan hidup menakluki
sesuatu kawasan baru dan
membentuk koloni di kawasan
itu
Sesaran Proses penggantian sesuatu
spesies tumbuhan dominan
dengan spesies tumbuhan lain
(spesies penyesar) secara
beransur-ansur
Komuniti klimaks Komuniti stabil
Spesies perintis Spesies tumbuhan pertama
yang menakluki kawasan baru