Anda di halaman 1dari 3

ASAS NOMBOR

1. 0.000035 2.4 106 =


A. 3.26 106 C. 3.26 105
5
B. 3.26 10 D. 3.26 106

2. Apakah nilai digit 3, dalam asas sepuluh, dalam nombor 30415?


A. 15
B. 75
C. 375
D. 3 000

3. 110012 + 10010012 =
A. 11000102 C. 11011012
B. 11000112 D. 11100012

4. Apakah nilai bagi digit 1, dalam asas sepuluh, dalam nombor 34168?
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9

5. Diberi 110112 b2 = 11012 , maka b =


A. 10012
B. 11012
C. 11102
D. 11112

6. Apakah nilai bagi digit 3, dalam asas sepuluh, dalam nombor 4032205?
A. 15
B. 250
C. 375
D. 512

7. 101112 11112 =
A. 100002
B. 10002
C. 1002
D. 102

8. Nyatakan nilai digit 3 bagi nombor 53468 dalam asas sepuluh.


A. 64
B. 192
C. 512
D. 1536
9. 101112 + 10112 =
A. 1111102
B. 1011002
C. 1000102
D. 1000012

10. Ungkapkan 38 sebagai satu nombor dalam asas 2.


A. 101002
B. 111002
C. 111102
D. 1001102

11. Ungkapkan 6(84) + 5(83) + 8 sebagai nombor dalam asas lapan.


A. 650108
B. 651008
C. 651018
D. 430108

12. Hitungkan 1010112 11012 dan berikan jawapan sebagai satu nombor dalam asas
lapan.
A. 178 C. 638
B. 368 D. 728

13. Diberi 6 x 5 + 2 x 5 + 5p = 62305 . Cari nilai bagi p.


A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

14. 1100102 11012 =


A. 101012
B. 1001012
C. 1001112
D. 1011012

15. Ungkapkan 110012 sebagai satu nombor dalam asas lima..


A. 1005
B. 1015
C. 1415
D. 2005

16. 111002 10112 =


A. 100012
B. 101112
C. 110012
D. 110112
17. Nyatakan 2(23 + 1) sebagai nombor dalam asas dua.
A. 1102 C. 100012
B. 11002 D. 100102

18. Ungkapkan 5510 dalam nombor asas dua


A. 1001112
B. 1101112
C. 1110112
D. 1111112

19. Ungkapkan 12345 dalam nombor asas sepuluh


A. 197
B. 196
C. 195
D. 194

20. Ungkapkan 3435 dalam asas nombor lapan


A. 1148
B. 1248
C. 1428
D. 2418