Anda di halaman 1dari 8

Contoh Teks Forum Remaja

PENDISIPLINAN PELAJAR : TANGGUNGJAWAB SIAPA


Forum Remaja Pencetus Kecemerlangan Diri (Pengerusi)
Forum Remaja Jendela Kematangan Minda (Panel 1)
Forum Remaja Pintu Kesuburan Rohani (Panel 2)
Forum Remaja Membentuk Insan Insani (Panel 3)
FORUM REMAJA KUNCI REVOLUSI MASYARAKAT BERVISI (Semua)

Pengerusi : Bismillahhirahmannirrahim, AlHamdulillahi robbil alamiin, wassolatu


wassalaamu alaa asyrofil anbiyai wal mursaliin.. wa ala alihi wa sohbihi ajmaiin.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Ukhwah, Salam Kasih Sayang
dan Salam 1 Malaysia.

Warga dewan sekalian,


Bersyukur kita ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin serta limpah kurnia
daripadaNya, dapat kita bertemu kita lagi dalam gelanggang Forum Remaja bersama
saya Nur Hasmira Hasbullah pada pagi/petang yang berbahagia ini.
Hadirin yang dirahmati Alah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita
pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini, masalah disiplin dalam kalangan pelajar
boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru,
masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan.
Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini Pendisiplinan pelajar: Tanggungjawab
Siapa? Persoalan inilah kunci utama forum yang ingin kita gunakan sebagai pembuka
pintu-pintu kecemerlangan pendidikan akhlak di sekolah khususnya dalam persoalan
mengatasi masalah disiplin pelajar.

Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita
berkenalan dengan tiga orang ahli panel kita pada hari ini. Jangan ragu dan jangan risau
kerana warga dewan sememangnya tidak asing lagi dengan panel-panel kita pada hari
ini.

Baiklah di sebelah kanan saya, ahli panel pertama, saudara/saudari


_______________________ yang merupakan __________________________ Apa
khabar saudari?
Panel Pertama : AlHamdulillah sihat Cik Pengerusi. Cik Pengerusi macamana?
Pengerusi : Alhamdulillah, sihat juga.
Seterusnya ahli panel kedua, ayu berbaju kurung
saudari/saudara____________________________, jawatan. Selamat datang saudari.
Dan di hujung sana, nampak pemalu tapi bijak berkata-kata, saudari/saudara
_________________. Selamat datang juga buat saudara.

Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, soalan saya pada panel pertama,
apakah sebenarnya konsep tanggungjawab dan disiplin.

Panel Pertama: Terima kasih pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa
rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati, barisan tetamu kehormat,
kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin
yang dirahmati Allah sekalian.

Pada pendapat saya, tanggungjawab dan disiplin tidak dapat dipisahkan dan sudah
semestinya membawa kepada persoalan yang berkait dengan kawalan individu,
pemimpin, masyarakat dan sebagainya. Kawalan inilah yang penting dalam menentukan
jati diri, akhlak, serta kualiti yang ingin dicapai ataupun di tonjolkan. Ringkasnya
tanggungjawab adalah rukun utama dalam pembentukan disiplin. Di sekolah, disiplin
satu kawalan sosial bagi mewujudkan suasana tenteram supaya proses pengajaran dan
pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur dan lancar. Maka disinilah terletaknya
tanggungjawab yang digalas oleh semua pihak yang terlibat dengan disiplin pelajar
sama ada murid itu sendiri, guru disiplin, guru-guru, pihak pentadbiran mahupun ibu
bapa atau masyarakat umumnya. Bagi masyarakat di luar sekolah, tanggungjawab dan
disiplin adalah asas penting bagi membentuk kerukunan hidup selaras dengan norma,
nilai dan aspirasi negara. Amanah yang dipikul dengan baik adalah tunjang kepada
kawalan sosial yang baik. Namun tidak dinafikan, ramai juga masyarakat di luar sana
menganggap tanggungjawab dan disiplin adalah suatu perkara yang sangat negatif iaitu
merupakan masalah sosial dan tidak amanah sedangkan hakikatnya ia merupakan
usaha yang perlu bagi memperbaiki etika dan gaya hidup bertamadun manusia.
Contohnya orang Jepun yang membangunkan negara mereka setelah menjadi padang
jarak padang tekukur dan kini merupakan negara moden seperti sekelip mata. Asasnya
tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab dan disiplin yang hebat.

Pengerusi : Terima kasih kepada panel pertama kita atas lontaran konsep yang utuh lagi
berisi. Sebentar tadi panel pertama ada menyatakan bahawa, disiplin dan
tanggungjawab perlu bergerak seiring untuk mencapai tahap kecemerlangan yang
maksimum. Ia boleh diibaratkan sebagai irama dan lagu, iaitu tidak sempurna disiplin
tanpa tanggungjawab, dan tanpa tanggungjawab, disiplin tidak akan dapat dibentuk.
Justeru, saya ingin menanyakan persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang
kedua, apakah asas kepada pendisiplinan pelajar agar kecemerlangan secara holistik
dapat dicapai?

Panel Kedua: Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini.
Bismillah.. Baiklah sebenarnya, latar belakang keluarga, suasana sekolah dan keadaan
persekitaran mempengaruhi tindakan para pelajar untuk melanggar peraturan yang
ditetapkan. Saya berpendapat peranan semua pihak diperlukan dalam memastikan
permasalahan ini dapat pendisiplinan terletak di bahu ibu bapa. Seharusnya, pihak ibu
bapa perlu sedar akan kepentingan hubungan yang erat dengan guru-guru di sekolah.
Perjumpaan berkala di antara ibu bapa para pelajar dengan pihak sekolah perlu
diadakan sekerap yang boleh. Tindakan ini amat penting kerana ianya boleh menjadi
medium perbincangan prestasi dan disiplin anak-anak mereka di sekolah. Hal ini amat
signifikan kerana sekiranya golongan ibu bapa mengambil remeh tentang masalah
disiplin anak-anak mereka di sekolah, golongan anak-anak itu akan merasa bebas dan
terbiar sehingga menyebabkan mereka membuat tindakan yang bertujuan untuk
mendapatkan perhatian seperti melawan guru, ponteng kelas, ponteng sekolah,
membuli dan sebagainya yang mana hal ini akan menambah dan meningkatkan
masalah kes disiplin di sekolah. Oleh itu, pihak ibu bapa dan guru di sekolah perlu
mengadakan hubungan yang baik supaya segala masalah yang berkaitan dengan
pelajar dapat diselesaikan sebelum nasi menjadi bubur.
Pengerusi : Terima kasih kepada panel kedua atas pandangan yang amat bernas
sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat
banyak asas pendisiplinan yang boleh diimplementasikan untuk mengawal masalah
disiplin pelajar di sekolah. Jika dua orang panel kita tadi menerangkan tentang konsep
tanggungjawab dan disiplin serta menghuraikan dengan selengkapnya tentang asas-
asas pendisipinan pelajar, saya ingin meminta pendapat panel ketiga tentang persoalan
Pendisiplinan pelajar, sebenarnya terletak di bahu siapa? Dipersilakan..

Panel Ketiga : Bismillah...Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk
berbicara dalam majlis forum ini. Untuk menjawab persoalan ini, umum sedia maklum,
isu-isu berkaitan dengan masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah sering
diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus media massa. Buktinya, pada 5 Ogos
2007, berita penangkapan kanak-kanak berumur 12 tahun yang dituduh terlibat dalam
kejadian menculik dan merogol wanita berumur 30 tahun berulangkali secara bergilir-gilir
telah disiarkan di Buletin 1.30.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian,
Dengar-dengarkan pantun ini :
Berburu ke padang datar,
Dapat rusa berbelang kaki;
Berguru kepalang ajar,
Bagai bunga kembang tak jadi.

Pantun empat kerat tadi membawa maksud menuntut ilmu biarlah dengan cara yang
betul dan bersungguh-sungguh. Jika tidak, ilmu yang dituntut akan hilang atau sia-sia
begitu sahaja. Manusia dituntut mencari ilmu sehingga ke akhir hayat. Sebagaimana
sabda Nabi Muhammad s.a.w yang bermaksud:
"Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan kewajipan bagi setiap Muslim. (Riwayat
Ahmad dan Ibn Majah)
Ilmu diperoleh daripada pelbagai sumber antaranya melalui pembacaan, penelitian,
pentaakulan belajar daripada pengalaman lepas serta yang paling utama menuntut ilmu
daripada seseorang yang pakar dalam bidang tertentu yang digelar guru. Konsep guru
merujuk kepada seseorang yang mengajar dan mendidik sama ada untuk mencapai
kejayaan akademik atau kemuliaan akhlak. Guru ada di mana-mana. Ibu bapa boleh
menjadi guru yang paling baik buat anak-anaknya. Seorang kakak atau abang boleh
menjadi guru kepada adik-adiknya.
Masyarakat juga boleh bertindak sebagai guru sekiranya wujud kerencatan dalam
kelompok sosialnya. Hakikatnya, semua orang bertindak sebagai guru dalam
kehidupannya. Guru dalam konsep ini lebih kepada tugas ingat-mengingati, saling
mencerna pemikiran melalui pengalaman, mendidik dan mendisiplinkan diri sendiri dan
orang lain serta mengajar sesuatu yang berlaku dalam hidup dengan penerimaan yang
baik. Maka pendapat saya tidak lain dan tidak bukan adalah tanggungjawab didikan
tidak kiralah daripada ibu bapa, guru, masyarakat, media massa dan semua yang
terlibat adalah bertanggungjawab dalam pembentukan disiplin iaitu pendisiplinan
pelajar. Seperti kata-kata sahabat Rasulullah SAW tentang penilaian baik masyarakat (
muslimin ) adalah baik pada Allah SWT dan sebaliknya jika penilaian buruk maka
buruklah bagi Allah SWT.

Pengerusi: Sungguh intelektual pemikiran saudari panel kita yang ketiga. Memang tidak
dapat disangkal lagi, semua pihak harus bekerjasama bagi mendisiplinkan atau
memantapkan akhlak pelajar pada masa kini bak kata pepatah bersatu kita teguh,
bercerai kita roboh.. Tetapi saya ingin bertanya secara ringkas tentang pendapat ahli
panel kita pada hari ini, siapakah yang sebenarnya menggalas tanggungjawab utama
bagi mendisiplinkan pelajar di sekolah? Saya persilakan panel kita yang pertama dahulu
untuk memberikan sedikit ulasan.

Panel Pertama: Terima kasih kepada pengerusi atas persoalan yang diujarkan. Pada
pendapat saya, pihak yang menggalas akauntabiliti utama dalam mendisiplinkan pelajar
adalah golongan ibu bapa. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan
perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Hal ini disebabkan ibu bapalah yang
sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Di
samping itu, golongan ibu bapa mempunyai tanggungjawab dan amanah untuk
mendidik anak-anak mereka sejak berada di dalam kandungan lagi. Di samping itu, ibu
bapa juga perlu meningkatkan penghayatan anak-anak terhadap agama, nilai-nilai
murni, motivasi, melatih anak cara bersopan, prinsip-prinsip akauntabiliti, menunjukkan
keperibadian yang mulia, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi
anak. Justeru, Ibu bapa hendaklah menjadi role model kepada anak agar anak-anak
tidak kehilangan arah dan menjadi insan yang berilmu dan beragama, penyumbang
kepada kemantapan ummah seantero dunia, insya-Allah.

Pengerusi: Begitu hebat kata-kata atau pendapat yang diutarakan oleh panel kita
sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan
ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita menjadi insan yang berilmu dan
beragama, insya-Allah. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada panel kita
yang kedua, secara ringkas tentang siapakah yang menggalas peranan utama dalam
mendisiplinkan pelajar?

Panel Kedua: Terima kasih saudari pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Pada
pandangan saya, pihak yang menggalas peranan utama dalam mendisiplinkan pelajar
ialah Pembimbing Rakan Sebaya (PRS). Hal ini disebabkan, dari sudut psikologi,
peringkat remaja adalah peringkat paling berpengaruh dalam kehidupan mereka. Pada
peringkat inilah, pengaruh rakan sebaya paling kuat dan paling diterima. Mereka lebih
rela menceritakan dan mencurahkan perasaan kepada rakan berbanding ibu bapa, guru
atau orang dewasa lain. Oleh itu, pendekatan logikal ialah menggunakan remaja untuk
mempengaruhi remaja lain. Program Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dapat
memenuhi hasrat ini dengan syarat mereka dilatih dan diselia dengan teratur. Oleh itu,
adalah disarankan supaya pemilihan dan perkembangan latihan ahli PRS hendaklah
dipantau bersama kedua-dua pihak iaitu pihak sekolah dan juga ibu bapa. Insya-Allah,
sekiranya ahli-ahli PRS menerima latihan secukupnya dalam menangani masalah
disiplin pelajar di sekolah, insya-Allah, masalah disiplin ini akan dapat diatasi.
Wallahualam.

Pengerusi : Begitu hebat sekali wacana yang dilontarkan oleh panel kedua kita sebentar
tadi. Seterusnya persoalan terakhir untuk panel kita yang ketiga, masih berlegar dalam
persoalan yang sama iaitu pihak manakah yang memegang tanggungjawab yang berat
dalam mendisiplinkan atau memanusiakan insan pdelajar di sekolah kita pada haroi ini?

Panel Ketiga: Terima kasih kepada sadari pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan
banyak persoalan intelek. Baiklah, untuk menjawab persoalan ini, cuba kita renungi
baris-baris akhir sebuah sajak yang berbunyi:
Jika hari ini siapa saja perosak bangsa;
Bermula dengan kegagalan guru kita
Cuai mengasuh generasi muda

Saya yakin sajak ini akan menguris hati seorang guru. Kalaupun tidak terpalit luka
mungkin wujud juga sedikit rasa tersinggung mahupun kecewa lantaran dikatakan
gurulah menjadi punca kepada kemunculan perosak bangsa. Namun itulah realitinya
kehidupan hari ini. Kalau dulu guru merupakan individu atau kumpulan kecil masyarakat
yang amat dihormati, situasi kini jauh berbeza. Kalau dulu, ramai yang mengakui
bahawa dewasanya seseorang itu adalah dimulakan oleh seorang guru biasa, namun
kini masyarakat lebih mudah menyalahkan para guru apabila hasil didikan tidak
menjadi.
Menyedari tentang keretakan hubungan yang berlaku antara ibu bapa dan guru pada
hari ini, ianya perlu diperhalusi dan dicari penyelesaian terbaik untuk mengembalikan
kepercayaan ibu bapa kepada pihak sekolah umumnya dan guru khasnya. Hubungan
yang erat antara guru dan ibu bapa amat penting agar masalah disiplin pelajar di
sekolah dapat dikurangkan dan bukan semakin bertambah dan membimbangkan semua
pihak. Justeru pihak yang paling menggalas beban berat untuk mengatasi masalah
disiplin pelajar di sekolah adalah golongan ibu bapa, guru, pihak berwajib dan
masyarakat sekeliling. Mereka ini seharusnya melakukan anjakan paradigma dengan
lebih berfikiran positif, menerima kelemahan anak-anak mereka dan bersangka baik
dengan guru-guru di sekolah.
Sekiranya hal ini dapat diwujudkan, insya-Allah, masalah disiplin dalam kalangan pelajar
akan dapat diatasi bak kata kerana hanya dengan bekerjasama akan dapat melahirkan
hasil yang cemerlang, gemilang dan terbilang.
Pengerusi: Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi
hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari
ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat
mencemburui kita, sebelum berakhir mari kita sama-sama menepuk tangan untuk diri
sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini.(tepuk tangan).
Kesimpulannya perkara yang berkaitan dengan masalah ini sebenarnya bukanlah suatu
perkara yang patut kita pandang remeh. Setiap individu mempunyai tanggungjawab
dalam membendung kemelut ini daripada terus menjadi barah.

Sebelum kita menuding jari kepada mana-mana pihak, elok kita renung-renungkan
sejenak....
Lautan Itu Dunia,
Bahtera Itu Kita,
Kemudi Itu Agama,
Peliharalah Bahtera Daripada Karam Di Lautan Dunia

Sebelum mengakhiri bicara forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang
berbunyi:
Tuailah padi antara masak,
Esok jangan layu-layuan;
Intailah kami antara nampak,
Esok jangan rindu-rinduan.

Sekian sahaja untuk hari ini, terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan.
Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, dan yang
kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri.
Wallahualam
Saya akhiri forum remaja kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia.
Wabillah hitaufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahhiwabarakatuh
Kebaikan laman sosial 'facebook' dan 'twitter':

1. Membolehkan komunikasi berlaku. Laman sosial seperti 'facebook' dan 'twitter' membantu
seseorang berinteraksi dengan rakan-rakan di seluruh dunia. Perbincangan isu-isu semasa
menjadi lebih cepat dan meluas. Penggunaan laman sosial ini membolehkan seseorang
berkongsi pengalaman, idea, pendapat dan petua dengan rakan-rakan.
2. Mengeratkan tali silaturrahim. Menggunakan laman sosial dapat mempertemukan sahabat
handai atau saudara mara yang telah lama terpisah. Laman sosial seperti 'facebook' dan 'twitter'
pengguna dapat bertanya khabar atau saling nasihat-menasihati antara satu sama lain.
3. Mendapatkan pelbagai maklumat. Melalui laman sosial ini pengguna saling menyampaikan
info terkini yang berlaku sekitar mereka. Pemimpin negara dapat menyebarkan aktiviti mereka
kepada masyarakat, rakyat boleh mengikuti perkembangan aktiviti pemimpin mereka.Laman
sosial ini menjadi ruang yang cepat dan meluas untuk megiklankan pelbagai produk oleh
peniaga.

4. Wadah penghubung antara pemimpin dan rakyat. Perkembangan minat masyarakat yang
semakin meluas menggunakan perkhidmatan laman sosial termasuklah pemimpin masyarakat.
Melalui laman sosial ini, pemimpin dapat mengetahui masalah rakyat dan mendekati golongan
masyarakat. Rakyat pula mudah untuk mengadu masalah yang dihadapi kepada pemimpin.
5. Permainan maya. Melalui laman sosial, pelbagai permainan maya ditawarkan. Melalui aktiviti
masa lapang dapat diisi dengan permainan yang ditawarkan bersama-sama rakan maya. Ini
dapat mengelakkan pengguna laman sosial terlibat dengan aktiviti tidak sihat di luar rumah.

Implikasi/ keburukan laman sosial:


1.Terdedah kepada risiko kecurian maklumat. Sikap tidak berhati-hati dan kelemahan dalam
menggunakan aplikasi laman sosial mendedahkan pengguna kepada pencerobohan maklumat
peribadi oleh rakan maya atau mereka yang tidak bertanggungjawab. Rakan maya atau mereka
yang tidak bertanggungjawab akan mengambil kesempatan untuk menjual maklumat peribadi
yang terdapat dalam laman sosial.
2. Membuang masa dan melalaikan. Pengguna laman sosial yang taksub terutamanya pelajar
akan mengabaikan masa untuk belajar. Pelajar yang terperap didepan komputer melayan
facebook dan sebagainya hingga lewat malam tidak dapat menumpu pelajaran dalam bilik darjah
kerana mengantuk.
3. Penyebaran berita berunsur fitnah. Pengguna laman sosial yang semakin ramai dari pelbagai
golongan masyarakat menyebabkan kemungkinan untuk penyebaran berita berunsur fitnah
berlaku dalam masyarakat. Penyebaran berita fitnah akan menggugat kestabilan politik, ekonomi
dan sosial negara. Ketidakstabilan akan menjejaskan pembangunan sesebuah negara.
4. Mengundang gejala kurang sihat. Perhubungan dengan rakan maya melalui laman sosial
mendedahkan seseorang kepada aktiviti tidak sihat di dunia nyata seperti pergaulan dan seks
bebas. Cinta ekspres dengan rakan maya telah menyebabkan berlaku aktiviti tidak berrmoral.
Aktiviti tidak bermoral dengan rakan maya menyumbang kepada masalah pembuangan bayi dan
peningkatan kes perceraian.
5. Menjejaskan fungsi dan peranan bahasa sebagai agen penting dalam menyatupadukan
rakyat. Pengguna laman sosial menggunakan ayat dan perkataan yang ringkas telah
merosakkan kemurniaan bahasa, menjadi sukar difahami dan disalahtafsir maksudnya.
Keghairahan menggunakan kependekan dan akronim akan menular dalam tugasan dan kerja
penulisan pelajar, kesannya kualiti penulisan dan kecekapan mengeja akan berkurangan.
Kebaikan laman social:

- Terdedah dengan manfaat teknologi baru (cth : sumber utama isu semasa )
- Menaikkan semangat dan motivasi ( cth : Terkesan dengan apa yang berlaku di
sekeliling-rakan yang positif )
- Mudah untuk berhubung ( twitter,fb,wechat-berhubung tanpa sempadan masa
dan tempat

Keburukan lama social:

- Menjadi seorang yang antisosial (cth: kurang bergaul dengan masyarakat


sekeliling-hidup sendirian/sorang2-teruk bg yang pemalu-perhubungan dengan
masyarakat dan orang sekeliling akan menjadi terbatas)
- Ketagihan penggunaan lama sosial

Anda mungkin juga menyukai