Anda di halaman 1dari 6

FILUM COELENTERATA

KUNCI IDENTIFIKASI

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATAKULIAH


Keanekaragaman Hewan (KH)
yang dibimbing oleh Ibu Dr. Sri Endah Indriwati, M. Pd

Disusun oleh:
APRILIA AURELY PUTRI
160341606068
S1 Pendidikan Biologi/ Offering A

UNIVERSITAS NEGERI MALANG


FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
JURUSAN BIOLOGI
September 2017
1. Habitat
a. Air laut dan air tawar.....................................................(2a)
b. Air laut...........................................................................(2b)

2. Ukuran
a. Kurang dari 5.................................................................(3a)
b. Lebih dari 5....................................................................(3b)

3. Sifat mesoglea
a. Aseluler......................................................................... (4b)
b. Seluler........................................................................... (4a)

4. Keberadaan stomodeum dan mesentrium


a. Ada.................................................................................(5a)
b. Tidak ada........................................................................(5b)

5. Adanya septa
a. Ada..................................................................................(6)
b. Tidak ada.........................................................................Hydrozoa

6. Keberadaan alat kelamin


a. Hermaprodit....................................................................(7a)
b. Terpisah...........................................................................(7b)

7. Sistem respirasi
a. Difusi dan osmosis....................................................(8a)
b. Difusi.........................................................................(8b)

8. Ada tidaknya nematokis


a. Tidak ada....................................................................... Anthozoa
b. Ada................................................................................ Scyphozoa

Hydrozoa :1a, 2a, 3a, 4b, 5b


Anthozoa : 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a
Scyphozoa : 1b, 2b, 3b, 4a, 5a, 6b, 7b, 8b
HYDROZOA
1. Habitat
a. Air tawar...................................................................................(2a)
b. Air laut......................................................................................(2b)

2. Bentuk hidup
a. Koloni dan soliter.....................................................................(3a)
b. Koloni.......................................................................................(3b)

3. Cara hidup
a. Sesil..........................................................................................Hydroida
b. Platogonik ...............................................................................(4)

4. Fase hidup
a. Polip........................................................................................ Hydrocorallina
b. Medusa.....................................................................................(5)

5. Ada tidaknya velum


a. Ada......................................................................................... Tranclynida
b. Tidak ..................................................................................... Siphonopora

Hydroida : 1a, 2a, 3a


Hydrocorallina : 1b, 2b, 3b, 4a
Tranclynida : 1b, 2b, 3b, 4b, 5a
Siphonopora : 1b, 2b, 3b, 4b, 5b
ANTHOZOA
1. Jumlah filamen mesentrial
a. Unilobed.................................................................................(3)
b. Trilobed................................................................................. (2)

2. Pengaturan mesentrium
a. Monomorfik.......................................................................... Ceriantharia
b. Dimorfik............................................................................... Zoanthidea

3. Otot stingter marginal


a. Endodermal, mesoglea......................................................... Actinaria
b. Tidak ada............................................................................. (4)

4. Syphonoglyph
a. 2........................................................................................... Antipatharia
b. Tidak ada............................................................................. (5)

5. Zat penyusun eksoskeleton


a. Zat kapur............................................................................. Scleractina
b. Bukan zat kapur.................................................................. Corallimorpharia

Ceriantharia : 1b, 2a
Zoanthidea : 1b, 2b
Actinaria : 1a, 3a
Antipatharia : 1a, 3b, 4a
Scleractina : 1a, 3b, 4b, 5a
Corallimorpharia : 1a, 3b, 4b, 5b
SCYPOZOA
1. Cara hidup
a. Sesil.................................................................................... (2a)
b. Motil................................................................................... (2b)

2. Keberadaan tentakel
a. Tidak ada............................................................................ Stauromedusae
b. Ada......................................................................................(3)

3. Bentuk tubuh
a. Payung............................................................................... (4)
b. Kubus................................................................................ Cubomedusae

4. Kemampuan bioluminesens
a. Mampu............................................................................. Coronatae
b. Tidak mampu................................................................... Discomedusae

Stauromedusae : 1a, 2a
Cubomedusae : 1b, 2b, 3b
Coronatae : 1b, 2b, 3a, 4a
Discomedusae : 1b, 2b, 3a, 4b
SUB KELAS ANTHOZOA
1. Cara hidup
a. Soliter koloni..............................................................................(2a)
b. Koloni.........................................................................................(2b)

2. Struktuk polip
a. Heterogen...................................................................................(3b)
b. Homogen....................................................................................(3a)

3. Ukuran polip
a. Kecil...........................................................................................(4a)
b. Besar..........................................................................................(4b)

4. Jumlah tentakel
a. Kelipatan 8................................................................................(5a)
b. Kelipatan 6................................................................................(5b)

5. Simetri tubuh
a. Oktometri.................................................................................(6a)
b. Hexametri.................................................................................(6b)

6. Kerangka tubuh
a. Endoskeleton............................................................................ Octocorallia
b. Eksoskeleton............................................................................ Hexacorallia

Octocorallia : 1b, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a


Hexacorallia : 1a, 2a, 3b, 4b, 5b, 6b