Anda di halaman 1dari 2

Tarikh 9 Mac 2017

Masa 0700 -0800 pagi


Tingkatan / Kelas Tingkatan 4A1
Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual
Bilangan Murid 25 orang
Tema/Topik Aliran Catan
Objektif Memahami sejaranh catan
pembelajaran
Hasil pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembalajaran, murid dapat:
(mesti boleh diukur) 1. Mengenal pasti aliran seni catan penting
2. Mengenal pasti ciri utama dalam setiap aliran
3. Menyenaraikan nama tokoh dalam setiap aliran

Kriteria kejayaan Pada akhir pengajaran dan pembalajaran, murid dapat:


(ikut aras pelajar 1. Menyatakan 5 jenis aliran catan
cemerlang, 2. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 ciri utama dalam setiap aliran
sederhana, lemah) 3. Menyatakan sekurang-kurangnya seorang tokoh tempatan dan
barat dalam setiap aliran

Pengetahuan sedia 1. Menyatakan maksud dan media catan


ada pelajar 2. Mengenal pasti sejarah catan
AktivitiPdP Seperti di bawah
EMK / Kreativiti & Inovasi Sains &Teknologi / Keusahawanan Bahasa
Pendidikan Alam Sekitar / Patriotisme TMK / Nilai Murni
KBAT / iTHINK PetaBulatan PetaDakap PetaBuih PetaAlir
PetaBuihBerganda PetaPelbagaiAlir PetaPokok PetaTiti
BBM Komputer, LCD, buku teks, buku rujukan, alat tulis Lembaran kerja, slaid
Contohbahan telah siap, gambar berkaitan topik Papan putih mini, pen marker
Penilaian Lembaran Kerja HasilKerja Pemerhatian Kuiz
Lisan Drama Tugasan Projek
Refleksi Pecapaian objektif:
___/____ murid dapat menguasai objektif pembelajaran

Tindakan susulan:
____orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran diberi
latihan pemulihan.

Penambahbaikan PdP:

Perkembangan AktivitiPdP Catatan


pembelajaran
Pelibatan -
(5 minit)
Penerokaan
(10 minit)
Penerangan
(10 minit)
Pengembangan Two stray one stay
(45 minit)
Penilaian
(10 minit)