Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN LDP SMK PEDAS 2017

Tarikh : 14/3/2017
Hari : Selasa
Masa : 3.00 pm 5.00 pm
Tempat : Aula Musyawarah SMK Pedas
Penceramah : Dr. Syed Abdul Hamid bin Syed Abdul Rashid
Pensyarah UUM, Fakulti Bahasa Inggeris
Tajuk : Application of Thinking Skills to Learning

Butiran aktiviti :

- Mengetahui kekuatan otak manusia


- Mengetahui kelebihan apabila menggunakan otak kiri dan kanan
- Always talk to your brain.
- Gelombang otak beta, alpha, theta, delta
- Aktiviti / latihan jika labih banyak diulang lebih bagus.
- Gelombang alpha baik untuk belajar.

Penilaian Program :

Kekuatan program - membantu guru lebih kreatif dalam pdpc.


- mengetahui kecenderungan otak

Kelemahan program - masa yang terhad untuk aktiviti.


- tempat yang panas kerana penghawa dingin rosak.

Cadangan penambahbaikan :

Tambahkan peruntukan supaya kursus dapat dijalankan di tempat yang lebih selesa.
LAPORAN LDP SMK PEDAS 2017

Tarikh : 13/4/2017
Hari : Khamis
Masa : 3.00 pm 5.00 pm
Tempat : Bilik Media SMK Pedas
Tajuk : Analisis Item

Butiran aktiviti :

- Analisis item adalah satu analisis yang dijalankan oleh guru bagi menentukan
kesahan item-item yang digunakan dalam ujian pencapaian
- Tujuan utama analisis item adalah bagi menentusahkan item-item yang digunakan
dalam ujian pencapaian.
- Namun, analisis item juga dilaksanakan bagi tujuan berikut:
1. untuk membezakan item yang baik dan item yang lemah.
2. untuk menghasilkan ujian yang bermutu dan berkualiti
- Kelebihan selepas membuat analisis item:-
1. Melihat semula pembinaan soalan dengan lebih baik supaya tidak ada
item yang terlalu sukar atau terlalu mudah untuk diberi kepada pelajar
semasa peperiksaan.
2. Melaporkan kekuatan dan kelemahan pelajar, terutamanya bagi perkara
yang sudah atau belum dikuasai oleh pelajar.
3. Mengenalpasti konsep yang perlu diajar semula
4. Mengenalpasti soalan yang bias terhadap sesuatu kandungan (bab yang
mungkin tidak diajar)
5. Membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan (2 atau 3) bagi
memudahkan tindakan susulan yang lebih berfokus