Anda di halaman 1dari 2

MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI-PENEMUAN

Bidang : Alam Bahan


Tema : 1. Sifat-sifat bahan.
Hasil Pembelajaran Umum : 1.1 Memahami sifat-sifat bahan
Hasil Pembelajaran Khusus : Di akhir sesi pembelajaran murid dapat;
i. mengklasifikasikan bahan berdasarkan kebolehupayaan cahaya menembusi bahan.
ii. menuliskan maksud bahan lut sinar, lut cahaya dan legap
iii. menyenaraikan dua bahan-bahan lut sinar, lut cahaya dan legap setiap satunya.

Pengetahuan sedia ada : Murid akan memakai cermin mata hitam apabila cuaca panas terik.

Fasa Isi Kandungan Aktiviti Catatan


Induksi Pendekatan konsep a. Beberapa orang murid akan memakai cermin mata KPS:
(Engage) dengan pengetahuan daripada tiga jenis dan diminta untuk meneka objek 1. Perkaitan
5 minit sedia ada murid. yang dipegang guru. 2. Komunikasi
b. Daripada jawapan murid, guru akan menjelaskan
mengapa ada cermin mata yang dapat melihat jelas ABM:
objek yang dipegang guru, ada yang samar-samar 1. Cermin mata.
dan tidak dapat dilihat langsung. 2. Objek maujud
Penerokaan Mengenal pasti jenis Aktiviti 1: Ujikaji KPS:
(Explore) bahan lut sinat, lut a. Secara berkumpulan, mereka akan dibekalkan 1. Membanding beza.
25 minit cahaya dan legap dengan sebiji lampu suluh dan akan melakukan 2. Pemerhatian.
ujikaji beberapa bahan.
b. Bahan yang akan digunakan adalah bahan yang Berpusatkan murid.
berada disekitar dalam kelas/makmal.
Penerangan Murid a. Murid menceritakan hasil keputusan mereka. KPS :
(Explain) mengklasifikasikan b. Guru menerangkan perkaitan keputusan ujikaji murid 1. Pengelasan
10 minit jenis-jenis bahan yang dengan konsep yang akan dipelajari. 2. Membuat Inferens
digunakan. c. Guru menunjukkan beberapa gambar yang 3. Komunikasi
menggunakan konsep dipelajari dalam kehidupan
harian. Berpusatkan guru.
Pengembangan Aplikasi idea dan Aktiviti 2: Aplikasi konsep
(Elaborate) mengaitkan dengan a. Setiap kumpulan diberi kad manila dan diminta ABM:
15 minit kehidupan harian menghasilkan sebuah topeng berlubang mata. 1. Kertas plastik putih
b. Lubang mata tadi akan ditampalkan dengan bahan 2. Beg plastik berwarna.
lut sinar, lut cahaya dan legap yang dibekalkan guru. 3. Sugar paper
c. Murid diminta menyenaraikan dua bahan yang boleh
digunakan untuk menampal pada lubang mata
topeng tadi.
Penilaian Aktiviti 3: Penilaian Formatif
(Evaluate) a. Murid diminta menuliskan maksud sifat bahan lut
5 minit sinar, lut cahaya dan legap.
b. Latihan tambahan kerja rumah; murid diminta
mengumpul gambar-gambar yang menggunakan
ketiga-tiga sifat bahan kemudian dilabelkan
berdasarkan sifatnya.
** Gambar hendaklah ditampal pada kad manila.
c. Kesimpulan: guru membuat sedikit kesimpulan
daripada subtopik yang diajar pada hari ini.