Anda di halaman 1dari 11

ASMA' SIRR

Bismllahirrohmannirrohiim
ASMA SIR adalah sejenis ASR,, ini ter masuk ilmu tinggi karena MULTI FUNGSI,, berikut
fadhilah/karomah dari ASMA Ini:

FADHILAH/KAROMAH:

Mendapatkan Khodam yg bernama Syeikh Sir Mustaqiin

Di hormati semua MAKHLUK baik MINAL JINNATI WAN NAAS

Pagar SIR (cahaya Allah melingkar di badan)

Kebal senjata Tajam (akan muncul sendiri ketika terdesak)

Tolak Bala

Pengasihan Umum dan Khusus

Mengisi benda agar bertuah

Wedar Sukmo

MenSCAN atau mendeteksi isi tubuh seseorang

Mengambil Khodam seseorang

Tunggeng Mogok

Tunggeng Balik

Pengobatan medis non Medis

Menyembuhkan orang kerasukan

Mendapatkan murit yg banyak dalam waktu sekejap

Wajah akan bercahaya

Mengaktifkan Tenaga Dalam

Mengaktifkan Energi positif

Menghilangkan Energi negatif yg berbahaya


Nikah dengan Jin Muslim

Dan masih banyak lagi

Asma sir terbagi menjadi 3 tingkatan, yg saya ijazahkan ini tingkat 1 , masih ada tingkat 2
dan 3 .. asma ini memang besar karomahnya , tidak kalah dengan ASR,ASNM,RDR dll..
meski kemampuan khusus ilmu itu berbeda beda, ada kelebihanya tersendiri dan ASMA
SIR ini kelebihan khususnya untuk PENGOBATAN,, jika ASR fungsi khusunya untuk
KEKEBALAN, dan ASMA SAEFI NUR MUHAMMAD fungsi khususnya untuk
MENETRALISIR ENERGI/AURA NEGATIF YANG BERBAHAYA ,, dan merubah energi
negatif tsb menjadi daya nur muhammad dan asma tsb cocok untuk orang yg dalam
tubuhnya banyak dihuni ENERGI NEGATIF. Asma Sir sudah tersebar kemana mana,,
banyak sesepuh yg mengijazahkanya, baik di KWA, SONGGO BUMI dll.. tapi mungkin
tidak di ijazahkan secara khusus (dg diselaraskan) maka ilmu yg tidak di barengi dg
selarasan/transfer energi itu sangat berbahaya,, bisa menimbulkan ENERGI NEGATIF yg
tebal dan sulit dihilangkan,, jadi jika ada orang yg mengijasahkan ilmu, harap minta
penyelarasan dg transfer energi,, jika guru anda yg mengijazahkan tsb tidak bisa
menyelaraskan/ mentransfer energi, maka tdia tak layak untuk mengijazahkan, karena belum
bisa bertanggung jawab atas apa yg sudah di ijazahkan.. jadi hati hatilah.. kalau di blog S.I.H
sudah secara otomatis bagi yg sudah mendaftar dan ercantum nama dan alamat apalagi di
tambah TTL semua sudah saya transfer energi 1minggu sekali, agar bisa menerima dan
tidak ada efek negatif ketika mengamalkan amalan KHUSUS DI BLOG S.I.H jadi tidak
perlu khawatir,,,, seorang guru harus bertanggung jawab atas apa yg sudah di ijazahkan.. saya
ijazahkan secara ILHKAS ASMA SIRR

BERIKUT ASMA NYA:

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM, SIRRULLOOHI, DZATULLOOHI,


SHIFATULLOOHI, WUJUUDULLOOHI, AFALULLOHI. LAA-ILAAHA ILALLOOHU
MUHAMMADAR ROSULULLOOH, SALAAMUN QOWLAM
MIRROBBIRROHIIM,WAMTAAZUL YAWMA AYYUHAL MUJRIMUUN

TAWASUL:

Kanjeng Nabi Muhammad SAW

Kanjeng Nabi Khidir AS

Kanjeng Sunan Bonang r.a

Kanjeng Sunan Kali jogo r.a

Kanjeng Syech Abdul Qodir Al-Jaylani r.a

Kanjeng Syech Sulton Muroohidin r.a

Malaikatil Muqorrobiin

Man-azani
Kedua Orang tua

Dan Anda serta umat NABI SAW..

RIYADHOH:

1. Puasa 3/7 hari bilaruhi

2. Pada saat puasa tiap tengah malam setelah sholat hajat/tahajud baca Asma 333/999x
(lebih banyak akan lebih bagus) sebelum membaca ASMA ,hendaklah baca dulu :
Basmalah, Istigfar, Hawqollah, Sahadat, Sholawat, Doa Nabi Yunus AS. Masing
masing7/11/41x (semakin banyak akan semakin kuat energinya)

3. Pada saat puasa, asma dibaca juga bada sholat fardhu. 33/99x. sebelum membaca
ASMA ,hendaklah baca dulu : Basmalah, Istigfar, Hawqollah, Sahadat, Sholawat,
Doa Nabi Yunus AS. Masing masing7/11/41x (semakin banyak akan semakin kuat
energinya)

4. Selama Puasa hendaklah Meditasi, paling tidak seperempat jam sehari 1x samapai
selesai puasa,, meditasi sambil mewirid asma.

5. Jika selesai tirakat/riyadhoh. Maka setelah sholad cukup di baca 7x untuk


ISTIQOMAH.

CARA MENGGUNAKAN :

cukup 3/7X (TAHAN NAPAS) kemudian diniatkan untuk apa kalau untuk pengobatan,
anda bisa siapkan segelas air putih,, kemudian baca tawasul seperti diatas,, jika selesai,,
transferlah energi ke air putih, dg memarifatkan (membayangkan) ada cahaya putih di dalam
gelas,, serta menyalurkan energinya dg menggunakan telapak tangan seperti mendorong
(sambil memarifatkan ada cahaya putih di dalam gelas),,, dari atas menuju mulut gelas,,, 3x.
sambil membaca asma sir 3x juga.

Jika selesai, terakhir niatkan untuk menyembuhkan penyakit (..) kemudian baca ASMA
SIR 3x tahan nafas,, tiupkan ke air putih, terakir baca AL-FATIHAH di tujukan untuk orang
yg menderita sakit.. Air diminumkan pada si penderita sakit selama 3 hari berturut2 jika
penyakit parah.

insyaALLAH akan segera sembuh lakkan dengan ikhlas dg mencari ridho ALLAH.

Jika ilmu sudah masuk, hendaklah bersodaqph pada kaum fakir miskin/orang yg sedang
membutuhkan agar ilmu anda berkah.. dan jangan SOMBONG,

KAJIAN ASMA' SIRR 1


Bacaan dari Asma SIRR adalah sebagai berikut :

Bismilahhirrohmanirrohim
Sirrullaahi Dzaatullaahi Shifaatullaahi Wujuudullaahi Afalullaahi Laailaaha illaallaah
Muhammadur rasuulullahi. Salaamun qawlam mirrabbirrahiim, wamtaazul yawma
ayyuhal mujrimuun

Dalam blog ini saya jabarkan Kandungan dan Khasiat Asma Sirr. Untuk menjelaskan
kandungan maknanya saya banyak terbantu dari prosa DR.H.Tohari.M. Semoga dalam
bentuk sajak lebih mudah dipahami.Asma Sirr (Rahasia) menyimpan misteri spiritual yang
mendalam. KANDUNGAN ASMA SIRRIni adalah tentang ajaran sadar marifat.

Sirrullah (rahasia Allah)


Siapa Allah? Yang tahu hanya DIA sendiri.
Allah Maha Batin (ghaib), Maha Halus (Lathiifu),
Tidak dapat dicapai dengan pengelihatan mata.
Namun nurani manusia dapat merasakan kehadirannya
Kehadiran kasih sayangNYA, kehadiran keagunganNYA.
Untuk mengenal Allah harus menempuh jalan marifat (marifatullah) Apa marifatullah itu?
Marifatullah sulit didefinisikan
Begitu luas cakupan yang harus diraih
Begitu banyak unsur-unsur yang harus dipilih
Begitu beragam pengertian yang tumpang tindih
Secara sederhana marifatullah dapat diartikan: mengenal Allah
Para muhaqqiqin (orang-orang yang mendalami ilmu hakekat) mengartikannya sebagai :
Ketetapan hati mempercayai Dzat yang wajib wujud (Allah) yang memiliki segala
kesempurnaan.
Marifatullah atau mengenal Allah wajib hukumnya bagi setiap mukmin
Setiap insan harus mengenal Allah, mengenal Penciptanya
Sumber dan muara dari segala sesuatu yang ada
Sumber dan muara terjadinya alam semesta. Pada hakekatnya tiada yang mengenal Allah
kecuali hanya Allah sendiri.
Barang siapa yang mengenal Allah, sesungguhnya itu merupakan rahmat yang dilimpahkan
Allah kepada dirinya. Dalam Asma sirr menyimpan 4 jenis marifatPertama, marifatudz-
dzat

(mengenal dzat Allah Dzatullahi)


Ini bagian yang tidak tercapai oleh insan
Bagian khusus yang merupakan hak Tuhan.
Pikir manusia tidak mungkin mencapainya
Akal manusia tidak mungkin menggapainya.
Nabi Muhammad saw bersabda:
Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan sekali-kali berpikir tentang dzat Allah,
karena sungguh kamu tidak akan mampu memenuhi kadarnyaAsmanya: ALLAH
Kedua, marifatus-sifat

(mengenal sifat-sifat Allah Sifatullahi)


Dengan mendalami makna Asma-ul husnah
Insan menjadi mengenal sifat-sifat Allah
Mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah.
Insan hendaknya berakhlak dengan sifat keutamaanNYA
Tentu saja dalam batas kemampuan kemanusiaannya.Asmanya:
Al-Ahad, Allah Maha Tunggal (Esa)
Al-Awwalu, Maha Awal tanpa permulaan
Al-Akhiru, Maha Akhir tanpa pungkasan,
Al-Hayyu, Maha hidup
Al-Jabbar, Maha Perkasa
Ar-Rahman, Maha Pengasih
Al-Wadud, Maha Mencintai hamba-Nya Ketiga, marifatul-wujud

(mengenal wujud Allah Wujudullahi)


Allah itu wujud (ada).
Namun wujud Allah itu tidak mungkin terjangkau oleh otak manusia.
Tidak mungkin terbayangkan khayal manusia
laisa kamitslihi syaitu firman Allah;
(Allah) tidak serupa dengan apapun juga
Apapun yang bisa dibayangkan sebagai Allah
maka itu bukan Allah, (Maha Besar Allah).
Apapun yang bisa dilukiskan sebagai Allah
pasti itu bukan Allah, (Maha Suci Allah).
Siti Aisyah ra, istri Rasul, berkata:
man khaddatsaka anna Muhammadan saw, ro-a rabbahu fa qad kadzaba
barangsiapa menceritakan kepadamu bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya (pada
waktu miraj) maka dustalah ia
Bersabda Rasulullah Muhammad Saw;
wa qad roaitu nuron, anna anahu
dan sungguh saya melihat cahaya, bagaimana mungkin saya melihatNya (Tuhan)
subhanaka, maarafnaka haqqa marifataka
Maha Suci Tuhan, tidaklah kami dapat mengenalMU dengan pengenalan yang setepat-
tepatnya.Asmanya:
Al-Bathin, Maha Ghaib
Al-Lathiifu, Maha Lembut/halus
Az-Zhahir, Maha Nyata Keempat, marifatul-afal

(mengenal karya-karya Allah Afalullahi)


Melalui Asma-ul Husna, Allah memanifestasikan karya-karyaNYA
Menampakkan afalnya yang maha hebat
Tergelar dipermukaan seluruh jagad raya
Tersusun rapi dalam organ tubuh manusia
Jagad besar (makrokosmos), jagad kecil (mikrokosmos)
Karya tercanggih yang tak ada bandingannya
Suatu bukti kebesaran Allah tiada taranya
Bagi yang bisa membaca rahasia alam semesta,
Kebesaran Allah nampak jelas, nampak nyata.Asmanya:
Al-Khalik, Maha Pencipta
Al-Muhyi, Maha Menghidupkan
Al-Mumit, Maha Mematikan
Al-Jami, Maha Mengumpulkan
An-Nur, Sang Pemilik Cahaya
Al-Ghaniyyu, Maha Kaya Esensi marifatullah adalah kesadaran,kesadaran yang dibimbing
hidayah Tuhan.
Kesadaran insan sebagai makhluk hamba Allah,
mengharuskan diri berupaya mengenal Allah.
Karena kesadaran menentukan eksistensi manusia,
tanpa kesadaran orang hidup tak akan sempurna.
Kesadaran marifatullah yang pertama adalah Kesadaran akan eksistensi Allah,
Bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah.
LAA ILAAHA ILLAALLAHU
Kedua adalah kesadaran posisi insan dihadapan Allah
Ketiga kesadaran akan kewajiban insan
Keempat kesadaran sikap batin insan
Tanpa kesadaran marifat, hidup manusia niscaya hampa.
Tanpa kesadaran marifat, ibadahnya dusta belaka. Mengkaji marifat harus ekstra hati-hati
Jangan sampai terperosok kesalahan definisi.
Agar benar, lurus, sesuai ajaran ilahi
Maka harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi
Karena Nabi Muhammad saw adalah utusan ilahi
MUHAMMADUR RASULULLAH Bila kesadaran sudah membuka pintu marifat,
Air telaga marifat niscaya mengalir membawa rahmat.
Bila kesadaran sudah menempuh jalan marifat
Hidup menjadi lurus menuju Allah As-Somad.
Kelak akan disambut di akherat:
Salaamun qawlam mirrabbirrahiim, wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun
(kepada mereka dikatakan): Salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha
Penyayang. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): Berpisahlah kamu sekalian (dari
orang-orang mukmin) pada hari itu, hari orang-orang yang berbuat jahat.
Inilah kandungan Asma Sirr yang menyimpan ajaran sadar marifat.

Asma Sirr dalam dunia spiritual dikenal sebagai amalan untuk mendapatkan karunia
kesaktian dan keselamatan dari marabahaya baik di darat, laut dan udara. Karena cara
pengamalannya cukup mudah, hanya cukup dibaca (diwirid) saja, tidak perlu tirakat puasa,
dan bacaan asmanya singkat, maka ilmu ini banyak diminati oleh para pelaku ilmu hikmah
untuk dijadikan wirid harian.

Asma Sirr dikarang oleh Syekh Sulthan Muraahiddin Gusti Amat. Maka sebelum
membacanya disarankan untuk membaca tawasulan terlebih dahulu.

Inti Asma Sirr merupakan ajaran sadar makrifat. Kandungan maknanya sangat mendalam,
menembus alam marifat, untuk meningkatkan kualitas spiritual pemiliknya. Anda bisa
membaca lebih lanjut di halaman Kajian Asma Sirr. Khasiat asma sirr pun sungguh sangat
luar biasa. Saya pribadi sangat bersyukur telah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ini.
Selain sebagai ilmu pagar diri dari segala marabahaya Asma Sirr dapat memunculkan
berbagai daya linuwih yang bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan keparanormalan
seperti terbukanya hijab alam gaib, mengisi energi gaib kedalam suatu benda, sabda jadi,
puter mimpi dan lain-lain.

Bacaan dari Asma Sirr adalah sebagai berikut :

Bismilahhirrohmanirrohim

Sirrullaah Dzaatullaah Shifaatullaah Wujuudullaah Afalullaah.

Laailaaha illaallaah Muhammadur rasuulullah.

Salaamun qawlam mirrabbirrahiim, wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun

Adapun petunjuk Pengamalan Asma SIRR sebagai berikut:

Sebelum membaca Asma SIRR sebelumnya bertawasul dulu dengan membaca Al Fatihah
untuk :
Nabi Muhammad SAW,
Syekh Abdul Qodir Jailani ra,
Syekh Muraahiddin Gusti Amat.
kemudian baru membaca Asma Sirr 3x.
Amalkan setiap hari sehabis Subuh & Magrib.

KHASIAT ASMA SIRR


Berikut ini berbagai macam khasiat yang pernah di rasakan. Antara lain :

1. MEMASUKI WILAYAH ALAM GHAIB

Caranya :
Duduk diam penuh kepasrahan.
Jangan membayangkan apapun tentang alam ghaib. Kalau bisa hilangkan semua imajinasi,
gambaran, cerita, mitos dan segala sesuatu pengetahuan yang berkaitan dengan alam ghaib
dan penghuninya. Ini agar kita tidak terjebak dalam alam khayali (imajinasi). Kembalilah
kepada kodrat anda yang sesungguhnya bahwa sebenarnya tak ada satupun pengetahuan
tentang alam ghaib yang anda ketahui karena memang belum pernah memasukinya.
Dengan sikap pasrah seperti itu, yakinlah bahwa anda akan mendapatkan pengetahuan
tentang alam ghaib yang hakiki. Tidak ada manipulasi campur tangan bangsa JIN, dan bukan
pula alam imajinasi.
Kemudian bacalah Asma SIRR, lanjutkan berdoa kepada Allah SWT memohon dibukakan
pintu alam ghaib.
InsyaAllah berhasil. Lakukan beberapa kali bila belum juga berhasil. Jangan mudah
menyerah.
Jika perlu iringi dengan puasa sunat, untuk menurunkan hawa nafsu, mendekatkan diri
kepada Tuhan YME. Karena sungguh, ini bisa terjadi semata-mata hanya bila ada rahmat dari
Allah SWT.

Pengalaman Nyata:
Dulu saat pertama kali belajar ilmu ghaib seperti trawangan dan meraga sukma, saya
termasuk orang yang bebal. Sudah berkali-kali menjalani ritual berbagai versi ilmu trawangan
tapi tetap gagal juga. Akhirnya saya amalkan ASMA SIRR ini. Siang hari saya puasa, untuk
mengendalikan nafsu, malam hari bermunajat, memohon kepada Allah SWT. Kalau tidak
salah ingat, tepatnya di malam ketiga saya duduk diluar rumah sambil memandang langit dan
lalu dalam hati merapal ASMA SIRR, seketika awan di langit terbelah, lalu muncullah
gambaran dunia alam ghaib, penuh dengan bintang berekor yang melesat, saya tertegun
seperti tak sadar diri dalam sesaat, sungguh menajubkan. Mulai saat itu, saya tinggalkan
semua rapalan-rapalan ilmu trawangan dan cukuplah ASMA SIRR yang terbaik bagi saya
untuk menyingkap misteri alam semesta.

2. MEMPERMUDAH MENGUASAI SEGALA ILMU

Caranya: Cukup dibaca pagi dan sore (Sehabis Subuh dan Maghrib).
InsyaAllah apapun ilmu yang sedang kita pelajari akan dapat dikuasai dengan lebih mudah.
Baik ilmu-ilmu keduniawian maupun ilmu-ilmu spiritual. Karena didalam kandungan Asma
Sirr ini menyimpan berbagai macam Rahasia Tuhan (Sirrullah).

3. MENAJAMKAN INTUISI DAN FIRASAT (Menguatkan Feeling)

Caranya sama seperti diatas, secara otomatis sejalan dengan perkembangan spiritual anda.
Intuisi akan sangat tajam. Bahkan hingga bisa weruh sakdurunge winarah (tahu kejadian
sebelum terjadi).

Pengalaman Nyata:
Setelah mengamalkan ASMA SIRR ini otomatis intuisi menjadi sangat tajam dan feeling
sangat peka. Sebelum bisa mengontrol daya linuwih ini dengan baik, terlalu sering bila saya
melihat suatu benda atau orang dengan tatapan tajam, pasti akan terjadi sesuatu dengan
benda/orang itu.

Akhirnya kemampuan ini sampai sekarang saya gunakan untuk mendukung dunia bisnis saya.
Untuk membaca berbagai macam peluang bisnis dengan secepat-cepatnya.

4. BANGKITKAN KECERDASAN DAYA ROHANI / Spiritual : Indera Keenam,


Kepekaan Rasa, Mudah Menangkap Sinyal / Pertanda Ghoib.

Cukup wirid setiap hari. Tanpa perlu ritual aneh-aneh. Semua akan berjalan alami tanpa harus
melakukan cara-cara khusus untuk bisa menangkap gejala-gejala yang sifatnya ghoib.
Dimulai dengan gejala perasaan menjadi lebih peka terhadap gejala alam sekitar. Pikiran
menjadi lebih religius (spiritualis). Mendapatkan mimpi yang benar dan dapat merasakan hal-
hal yang akan terjadi menimpa diri anda. Hal ini akan dapat dirasakan sesuai dengan tingkat
kepekaan kita dalam menerima sinyal ghaib ini.

Pengalaman Nyata:
Beberapa bulan yang lalu, ada seorang teman yang mengeluh karena sudah 5 tahun menikah
namun belum dikarunia seorang anak. Sudah berikhtiar kesana-kemari tapi belum juga ada
hasil. Akhirnya beberapa tahun terakhir ini pasrah saja. Kemudian melalui temannya kami
dipertemukan. Setelah beberapa saat mengheningkan cipta, membaca ASMA SIRR saya
katakan kepada mereka bahwa InsyaAllah sebentar lagi akan dikarunia anak. Itulah sinyal
ghaib yang saya terima.
Kemudian saya beri mereka amalan agar setiap pagi meminum segelas air putih yang sudah
diembunkan semalaman. Ini dimaksudkan untuk menyuburkan benih. Dan beberapa waktu
yang lalu dia memberi kabar bahwa ternyata istrinya telah mengandung 2 BULAN.
Alhamdulillah. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan kesehatan kepada sang ibu dan
calon bayinya.

5. MENCARI KABAR MELALUI MIMPI.

Cara ini biasanya saya gunakan untuk mencari tahu berbagai macam keterangan atau berita
yang tidak bisa saya dapatkan melalui media alat elektronik. Misalnya :

Mencari tahu kabar sanak keluarga yang jauh, atau pergi entah kemana.
Mencari tahu berita masa depan, misalnya potensi bencana alam yang akan terjadi disuatu
daerah.
Mencari tahu tentang keberadaan pusaka dalam suatu tempat.
Mencari tahu tentang jalan hidup diri pribadi di masa mendatang.

6. MENGISI ENERGI GHAIB DALAM SUATU BENDA

Siapkan benda yang akan diisi dengan energi ghaib.


Tetapkan niat dan tujuan dalam hati, mohonlah kekuatan ghaib hanya kepada Allah SWT.
Bacalah ASMA SIRR sebanyak 41 kali, setiap 1 kali bacaan tiupkan ke benda yang
dimaksud.
Jika ingin energinya lebih berbobot, awali dengan berpuasa dan shalat hajat.
Dalam mengisi energi gaib, jangan utamakan besar kecilnya kekuatan tapi utamakanlah
keberkahan bagi pemakainya. Istilah tradisionalnya cocok atau selaras.

7. KESELAMATAN DI DARAT, LAUT DAN UDARA.

InsyaAllah bila diwirid secara tekun setiap hari sesuai petunjuk yang ada, selain dikarunia
kesaktian juga selamat dari marabahaya dan segala kejahatan.

Bila dalam kondisi terdesak atau membahayakan, bacalah ASMA SIRR 3 kali atau cukup
membaca : Salaamun qawlam mirrabbirrahiim 3x. InsyaAllah tetap selamat.

8. SABDA JADI

Hati-hati dalam tataran tertentu, pemilik ASMA SIRR akan dikaruniai Sabda Jadi. Segala apa
yang diucapkan bisa benar-benar terjadi. Maka selalu mawas diri dan sabar jangan sampai
terlepas mengucapkan kata-kata sumpah serapah kepada orang lain. Dikhawatirkan orang
tersebut akan celaka.

Gunakanlah hanya dalam kebaikan dan amal soleh. Misalnya: mendoakan yang baik-baik
saja, Mengirim sugesti positif kepada orang lain, memberikan takwil dan tafsir mimpi yang
baik saja, dan berbagai ucapan positif lainnya.

9. MENDAPATKAN PUSAKA DARI ALAM GHAIB.

Berikut ini adalah tambahan pengalaman, pembaca di blog ini. Yaitu Khasiat Asma SIRR
untuk menarik Pusaka. Merupakan lanjutan dari khasiat Asma Sirr Mencari Kabar Melalui
Mimpi yaitu Mencari tahu tentang keberadaan pusaka dalam suatu tempat yang telah
ditulis diatas.

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah berkenan berbagi pengalaman dan
pengetahuan.

Tatacaranya sebagai berikut:


Pertama, terawang dahulu tempat yang disinyalir terdapat benda pusaka. Caranya bisa
dengan bermeditasi atau untuk pemula bisa dengan tidur (gambaran lewat mimpi).
Kemudian bila telah yakin adanya benda pusaka, datangi tempat tersebut.
Alangkah baiknya bila disertai dengan kesucian badan dan batin.
Kemudian mulailah membaca Asma SIRR sebanyak-banyaknya di lokasi tersebut.
InsyaAllah, bila memang ada, maka benda pusaka tersebut akan menampakan diri dan bisa
diambil.
Demikian tambahan khasiat Asma SIRR, semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara yang
mengamalkan Asma SIRR ini.

10. MENGHALAU AWAN MENDUNG / MEREDAKAN HUJAN

Pengalaman Nyata dari para sedulur :


* Kemarin saat para tukang memperbaiki atap rumah saya dan tiba tiba hujan turun rintik tapi
agak besar, memang hari itu sudah mendung, karena khawatir rumah kehujanan melalui
genting yang terbuka maka saya membaca Asma Sirr 3 kali dan memohon agar hujan
dialihkan ke daerah lain. Kemudian saya mengangkat tangan dengan maksud mengusir awan-
awan, hasilnya (sesuai doa saya) matahari muncul kembali dari balik awan dengan sinar yang
terik sedangkan hujan masih turun dan lama kelamaan berhenti. Kali yang kedua saya
menggunakan tuah Asma Sirr saya gunakan untuk menghentikan pendarahan pada saat
telapan tangan tersayat plat mobil cukup panjang.

* Alhamdulillah saya telah merasakan manfaatnya, waktu itu saya kehujanan dan saya baca
Asma Sirr Alhamdulillah hujannya reda.

* Ass wrwb, beberapa hari kemarin di tempat saya hujan lebat banget, disertai angin dan
petir, saking takutnya saya keluar kantor dan di dalam hati saya baca Asma Sirr dan berdoa
supaya hujan berhenti. Dan alhamdulilah tidak lama kemudian hujan tersebut bergeser atau
seperti terbawa sesuatu dan kemudian hujan pun mengecil (gerimis normal). Sampai saya
bingung dan bengong karena saya menyaksikan sendiri.

* Insyaallah benar karena saya sudah 2 kali membuktikannya untuk memberhentikan hujan.
Kembali lagi itu semua karena Allah Yang Maha Tahu atas segalanya.

* Saya sendiri mengalami beberapa manfaat setelah mencoba mempraktekannya, diantaranya


adalah membuat hujan tidak jadi turun atau menghentikan hujan. Hanya dengan afirmasi dan
membaca beberapa kali Asma Sirr. Hal itu telah beberapa kali saya lakukan dan alhamdulillah
selalu berhasil, meski durasinya tidak sama, kadang cepat dalam hitungan 1-5 menit, kadang
agak lambat 15-20 menit. Yang penting keyakinan dan keiklasan kita.

11. MEMOHON HUJAN


Testimoni :
Seminggu setelah lebaran di daerah kampung mertua saya kesulitan air bersih sampai-sampai
saya mandipun harus berjalan dengan jarak kira-kira 700 meter. Itupun bukan numpang
mandi dirumah tetangga tapi ditempat pemandian umum. Kembali ke rumah mertua malah
keringetan lagi. Saya bertanya kepada adik ipar, sudah berapa lama didaerah sini tidak turun
hujan? Jawabnya sudah 2 bulan lebih tidak turun hujan, astagfirullah pantes aja gerah tanah-
tanah pada gersang alias retak-retak.

Sayapun berinisiatif setelah shalat Dzuhur saya pun memohon pada sang ilahi untuk
diturunkan hujan disekitar wilayah ini, langsung saya baca ASMA SIRR. Dua jam kemudian
awan mulai mendung dan alhamdulilah hujan mulai turun walaupun cuma hujan rintik-rintik
tapi sayang hujannya tidak lama tapi saya tetap bersyukur.

Setelah shalat Magrhib sayapun kembali membaca Asma Sirr dan memohon supaya
diturunkan hujan, Alhamdulillah kali ini hujannya bener-benar turun walaupun tidak deras
tapi hujannya lama. pengalaman ini bukan semata-mata untuk menyombongkan diri akan
tetapi kita harus belajar mempraktekan amalan ilmu hikmah ini dalam kehidupan sehari-hari.
Wallahu alam semua yang saya lakukan itu benar terjadi atau memang secara kebetulan saja
hanya Sang Penciptalah yang Maha tahu segalanya. Monggo pada para sedulur yang punya
pengalaman silahkan di babar pengalamannya. Wassalam.

12. DAN MASIH BANYAK KHASIAT-KHASIAT LAINNYA.

Pengalaman Nyata dari para sedulur


Salam, Kira-kira jam 8.30 malam sambungan elektric (listrik) terputus seluruh kampung,
terpaksa menggunakan torch-light. Memang di tempat saya jika bekalan elektrik terputus
mengambil masa berjam-jam untuk disambung semula. Anak-anak sudah gelisah karena
kepanasan. Agak lama juga kepanasan, terdetik dalam hati untuk membaca Asma Sirr dan
berniat supaya disambung bekalan elektric. Baru beberapa kali baca, tidak lama kemudian
alhamdulillah bekalan elektrik disambung semula.

Saya percaya ini adalah doa semua orang sekampung dan juga berkat Asma Sirr ini.

Masih banyak manfaat yang dapat anda rasakan setelah mengamalkan ASMA SIRR ini.
Semua semata-mata karena rahmat dari Allah SWT. Demikian Ilmu Asma Sirr ini kami
tularkan semoga bermanfaat bagi diri kita dan keluarga.