Anda di halaman 1dari 14

BAHAGIAN A

(60 markah)

Jawab semua soalan pada bahagian ini pada ruangan yang disediakan

1. Nyatakan tiga faktor reka bentuk.

(a)

(b)

(c)

(3 markah)

2. Lengkapkan carta amalan 4M di bawah ini dengan amalan yang betul.

Membersih

Amalan 4M

(3 markah)
3. Antara yang berikut, yang manakah kes melanggar peraturan keselamatan di
bengkel?

i. Meletakkan alatan tangan di tepi meja selepas menggunakannya.

ii. Membersihkan habuk dan kotoran di atas lantai selepas siap melakukan
kerja.
iii. Membiarkan paku bertaburan di atas lantai.

(3 markah)
1
4. Gambar rajah 1 menunjukkan alatan tangan yang biasa digunakan di bengkel.
Nyatakan nama bagi setiap alatan tersebut di ruangan yang disediakan.

Rajah 1

(3 markah)

5. Tandakan (/) pada peralatan yang perlu disimpan di dalam peti pertolongan cemas
dan (X) pada jawapan yang tidak berkaitan.

i. Kapas

ii. Iodin

iii. Kikir parut

(3 markah)

6. Apakah yang perlu dilakukan jika berlaku kejutan elektrik di dalam bengkel.
Tandakan (/) pada jawapan yang betul dan (X) pada jawapan yang salah.

i. Laporkan kepada formen dan guru

ii. Menutup suis utama

iii. Tarik mangsa dengan segera daripada tempat renjatan

( 3 Markah)

2
7. Pernyataan berikut adalah mengenai satu bahan logam.
Boleh didapati pelbagai warna dan ketebalan.

Digunakan untuk membuat cenderamata, bekas air dan plat kenderaan.

Berdasarkan pernyataan di atas, tandakan ( / ) bagi bahan yang betul dan ( X ) bagi
yang salah pada petak yang disediakan.

a ) Aluminium

b ) Perspek

c ) Keluli Lembut

( 3 Markah)

8. Rajah 3 menunjukkan alatan tangan yang biasa digunakan dalam kerja elektrik dan
elektronik.

A B C

Rajah 3
Padankan alatan tangan berikut dengan melabelkan A, B dan C pada nama alatan
tersebut di ruangan yang disediakan.

(a) Playar muncung tirus

(b) Playar gabung

(c) Pena ujian

(3 markah)

3
9. Rajah 4 menunjukan lukisan isometri. Nyatakan pandangan pelan, pandangan
hadapan dan pandangan sisi bagi Rajah 4 pada ruangan yang disediakan.

Rajah 4

(3 markah)

10. Tandakan ( / ) bagi fungsi penebuk pusat yang betul dan ( X ) pada yang salah.
a ) Membentuk kepingan logam lembut

b ) Menanda pusat sebelum menjalankan kerja menggerudi

c ) Menyambung bahan yang berlainan jenis

[ 3 markah ]

11. Nyatakan tiga mesin mudah alih yang digunakan dalam menghasilkan projek.
a) _________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________

[ 3 markah ]

4
12. Nyatakan tiga alatan yang digunakan untuk kemasan.
a) _________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________

[ 3 markah ]

13. Rajah 1 di bawah ini menunjukkan simbol satu komponen elektronik.

Rajah 1

Nyatakan nama bahagian yang berlabel A, B, dan C.

A : ________________________________________________________________

B : ________________________________________________________________

C : ________________________________________________________________

[ 3 markah ]

5
14. Lengkapkan Jadual 1 di bawah ini tentang had yang boleh diterima oleh perintang
berdasarkan warna jalur yang diberi.

Warna jalur Had terima

Emas

Perak

Tiada jalur [ 3 markah ]

Jadual 1

15. Rajah 2 menunjukkan sebuah bongkah.

Rajah 2

Tandakan ( / ) pada pandangan atas yang betul untuk bongkah itu dan ( X ) pada yang salah
di petak yang disediakan.

[ 3 markah ]

6
Melalui lakaran 2D, bentuk objek dapat ditunjukkan dalam dua atau tiga pandangan.

16. Padankan penyataan di bawah dengan alatan yang betul berdasarkan penyataan yang
diberikan.

Fungsi Alatan

Digunakan untuk memotong perspek dan


mata boleh ditukar ganti.
Gandin Getah

Digunakan untuk merekat fabrik seperti


kanvas, kain dan kulit.
Staple Gun

Digunakan untuk mengetuk logam


kepingan atau permukaan bahan lain.
Pisau Pemotong Perspek

[ 3 markah ]

17. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis jenis diod yang betul berdasarkan fungsi
yang diberi.

Fungsi Jenis

Digunakan untuk mengesan isyarat berfrekuensi


tinggi seperti radio dan televisyen

Menunjukkan kehadiran arus dalam litar elektrik

Menstabilkan voltan dalam litar

[ 3 markah ]

7
18. Tandakan ( / ) bagi komponen elektronik yang berfungsi mengawal pengaliran arus
dalam litar yang betul dan ( X ) bagi yang salah pada petak yang disediakan.

a)

b)

c)

[ 3 markah ]

19. Lengkapkan Jadual 2 dengan menulis alatan tangan yang betul berdasarkan jenis
kegunaan yang diberi.

Kegunaan Alatan Tangan

Membuka dan memasang pelbagai skru kecil

Menyedut pateri yang berlebihan

Membuat penyambungan litar elektronik kekal


pada papan litar.

Jadual 2 [ 3 markah ]

8
20. Rajah 4 menunjukkan aktiviti memateri kaki dan tamatan komponen elektronik.

Rajah 4

Berdasarkan Rajah 4 di atas, selain bahan pateri, nyatakan tiga lagi alatan yang digunakan.

a) _________________________________________________________________

b) _________________________________________________________________

c) _________________________________________________________________

[ 3 markah ]

9
Bahagian B
( 40 markah)
Jawab semua soalan dalam ruangan yang telah disediakan.
1. Berikut ialah suatu situasi yang berlaku di dalam sebuah bengkel Kemahiran
Hidup.

Rabbani dan Muadz sedang melakukan kerja-kerja menyembur cat sembur


pada sebuah bahan kerja yang diperbuat daripada logam. Rabbani berdiri
secara bertentang dengan Muadz sambil memerhatikan perbuatan Muadz itu.
Di dalam bengkel tersebut suis kipas tidak dimatikan. Mata Rabbani berasa
pedih apabila sedikit semburan cat tersebut terkena pada matanya.

(a) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diambil ketika melakukan kerja-
kerja menyembur cat di dalam bengkel.

i. .

ii. .

(2 markah)

(b) Nyatakan dua alatan keselamatan yang perlu ada di dalam sesebuah bengkel
Kemahiran Hidup.

i. .
ii. .
(2 markah)
(c) Huraikan tindakan yang perlu dilakukan untuk menghadapi situasi yang
dinyatakan di atas.

...
...
...
...

10
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...
(6 markah)
2. X ialah satu susunan perancangan bahan secara terancang untuk menghasilkan
sesuatu produk yang baharu.
(a) Apakah X?

(1 markah)
(b). Apakah kegunaan X kepada kehidupan manusia?
i. ..
ii. .
(2 markah)
(c). Nyatakan cara menggunakan mesin gerudi lantai mengikut prosedur yang betul.
...
...
11
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
(7 markah)

12
3. Rajah 5 menunjukkan sebuah meja yang telah siap dicat.

Rajah 5

Berdasarkan Rajah 5 di atas,

a ) Huraikan cara untuk membuat kemasan cat.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

[ 8 markah ]

b ) Nyatakan dua tujuan membuat kemasan.

i) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ii) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 2 markah ]
13
4.Rajah 6 menunjukkan hasil pematerian yang baik.

Rajah 6

a ) Terangkan empat ciri hasil kerja pematerian yang baik.


....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
[ 8 markah ]

b ) Nyatakan dua jenis bahan pateri.

....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
[ 2 markah ]

14

Anda mungkin juga menyukai