Anda di halaman 1dari 1

TEKS DOA

Assalamualaikum Wr.Wb
Marilah sejenak kita bersama-sama menundukan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang
Maha Esa agar kegiatan Coreship & PKMMTJ 2015 yang akan dilaksanakan dapat berjalan
dengan lancar.
Bismillahirahmanirahiim.
Alluhuma sholi ala sayidina Muhammad. Waala ali sayidina Muhammad.
Ya Allah Ya Tuhan kami
Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tak henti-hentinya kami mengucapkan
puji serta syukur kehadirat-Mu serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-
Mu pada hari yang berbahagia ini dapat terlaksananya Coreship & PKMMTJ 2015. Tiada
harapan dan dambaan kami melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai
kami.Engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan
diantara kami, janganlah engkau biarkan ada perpecahan diantara kami.
Ya Allah Ya Rabbana
Acara pembukaan Coreship & PKMMTJ 2015 yang kami laksanakan hari ini merupaka
kegiatan dalam rangka pembukaan Coreship & PKMMTJ Hima Jurusan Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang . Kami memohon petunjuk dan bimbingan-
Mu agar kami dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan Coreship & PKMMTJ 2015
dengan lancer.
Ya Allah Ya Karim
Jadikanlah kami semua yang hadir pada acara hari ini, yang memiliki sifat amanah dan jujur
dalam hidup dan kehidupan Kami. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan,
lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Karuniakanlah kepada kami ilmu yang
bermanfaat dan berikanlah kami kemudahan untuk memahami dan mengamalkannya.
Ya Allah Ya Mujib
Dalam kekhusyuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala
dosa dan kesalahan kami yang pernah kami lakukan . Engkaulah yang maha mengabulkan
doa dan permintaan kami. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana atina Fiddun yaa HasanahWafil Akhirati Hasanah. Waqina adza bannar.
Walhamdulillahirobil alamin.
Wassalmualakum Wr.Wb.

Anda mungkin juga menyukai