Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU

Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
MUHAMMAD NAZIM BIN MOHD SAAD 070603020099
Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 10 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
1. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
2. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
3. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
4. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
5. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
NUUR FARAH HANANI BINTI FISOL 030905020178
Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 14 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
6. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
7. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
8. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
9. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
10. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
NUR FATINI IZZATI BINTI SHUKOR 071202020666

Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 10 Tahun


Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
11. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
12. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
13. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
14. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
15. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
MUHAMMAD ADAM SYAKIRIN BIN ABDUL 070326021295
RAHMAN
Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 10 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
16. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
17. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
18. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
19. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
20. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
SUPHAWEE A/P AI PROM 040904020722
Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 13 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
21. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
22. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
23. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
24. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
25. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
AHMAD FARHAN HAKIMI BIN IBRAHIM 070516020517
Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 10 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
26. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
27. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
28. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
29. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
30. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
SITI NUR AINA BINTI BAHARI 080921020974
Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 9 Tahun
Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
31. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
32. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
33. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
34. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
35. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
MUHAMMAD AL BUKHARY BIN ABU AZIZ 080807020655

Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 9 Tahun


Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
36. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
37. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
38. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
39. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
40. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )
RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU
Nama : No. Kad Pengenalan: Tarikh Mula: 13 Februari 2017 Tarikh Semakan :
MUHAMMAD ADIB FAIZ BIN MOHD FAIZAL 080719020823

Komponen : Pendidikan Jasmani & Kesihatan Umur : 9 Tahun


Pengetahuan Sedia Ada Mempunyai keupayaan melakukan aktiviti fizikal
Matlamat Jangka Panjang Murid dapat menguasai kemahiran sosialisasi dengan murid arus perdana semasa pelaksaan
pendidikan inklusif (kemahiran komunikasi dan membina keyakinan diri)
Kekuatan/Minat Murid sangat meminati mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan
Kelemahan/Masalah Mudah hilang tumpuan dan fokus ketika belajar
Objektif Jangka Pendek Pendekatan Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
Murid dapat:
41. Menjaga kekemasan dan kebersihan diri Pengajaran mengenai aktiviti Arahan
a. Tubuh badan sukan dan pergerakan fizikal Tunjuk ajar :
b. Pakaian Guru menunjukkan demontrasi Guru subjek : Khairool Akmal
c. Persekitaran dan tunjuk cara setiap pergerakan Guru Inklusif : Zolkefali Bin Ishak
42. Memakai pakaian yang betul dan sesuai fizikal Guru kelas/PPM
untuk bersukan Peneguhan sosial dan motivasi Ibu bapa
43. Mengetahui kemampuan dan Kaedah mentor mentee
keupayaan diri sendiri dalam melakukan Permainan kuiz dan permainan Skor :
sesuatu pergerakan fizikal berasaskan sukan
44. Mampu berkomunikasi dan berinterasi Permainan secara berkumpulan
dengan kawan dalam aktiviti
berkumpulan
45. Mengamalkan diet pemakanan yang
sihat

Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang: Tandatangan ibu bapa / penjaga: Tarikh Bersidang:
Awal : Akhir :
____________________________ ____________________________
( ) ( )

Tandatangan Guru : Tandatangan Guru :

____________________________ ____________________________
( ALIAS BIN BAKAR ) ( ALIAS BIN BAKAR )