Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN

CORONATION PARK,

TAMAN DR SEENIVASAGAM

30300 IPOH

PERAK

UJIAN
DIAGNOSTIK
MATEMATIK
TAHUN 2
(PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN)

30

Nama : ____________________________________________

Tahun : ___________________________________________

Tarikh : ___________________________________________
KEMAHIRAN 1: PRA-NOMBOR

Kemahiran 1.1 : Warna

Arahan : Warnakan gambar mengikut warna yang disebutkan.

biru hijau merah kuning hitam

5
Kemahiran 1.2 : Saiz

Arahan : Tandakan (X) yang sama saiz.

Contoh:

3
KEMAHIRAN 2 : KONSEP NOMBOR

Kemahiran 2.1 : Himpunan yang banyak

Arahan : Tandakan (/) pada himpunan yang banyak.

5
Kemhiran 2.2 : Himpunan yang sedikit

Arahan : Tandakan (/) pada himpunan yang sedikit.

3
Kemahiran 2.3 : Himpunan yang sama banyak

Arahan : Tandakan (/) pada himpunan yang sama banyak.

3
SKILL 3 : MENGENAL NOMBOR

Kemahiran 3.1 : Memadan nombor dengan bilangan benda

Arahan : Warnakan gambar berdasarkan bilangan angka.

8 5

Kemhiran 3.2 : Menulis nombor

Arahan : Kira dan tuliskan angka berdasarkan bilangan objek.

3
KEMAHIRAN 4 : OPERASI TAMBAH

Kemahiran 4 : Operasi Tambah

Arahan : Selesaikan.

1 5 1 2
+ 4 + 2
5 + 4 = __9__ ________ _______
________ _______

1 2 3 3 2 0
+ 1 0 + 2 1 + 5
________ ________ ________
________ ________ ________

6 2 7 3 8 5
+ 5 + 2 5 + 3 7
________ ________ ________
________ ________ ________