Anda di halaman 1dari 6

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMJK POI LAM,IPOH Kod Sekolah:AEB2054

1. Nama Guru MOHD NOOR AZAM BIN AYUB

2. Judul KOMUNIKASI ASAS 3. Bidang : PENGETAHUAN


KEMAHIRAN MEMBACA PROFESIONAL
DAN MENULIS UNTUK
PELAJAR

4. Tarikh Pembacaan 12.7.2013 5. Bilangan Halaman : 138

6. Pengarang AHMAD MARZUKI ISMAIL

7. Sinopsis
Buku ini disediakan khas untuk pelajar dengan memberi penekanan kepada dua aspek iaitu kemahiran
membaca dan menulis. Ia menerangkan tentang manfaat membaca, kadar kekerapan membaca, tujuan
membaca, kaedah membaca, peralatan membaca, sifat, tempat dan faktor-faktor yang mempengaruhi
kelancaran membaca. Buku ini juga mengupas tentang manfaat menulis, perkara-perkara penting
dalam menulis, langkah meningkatkan kemahiran menulis, halangan-halangan menulis dalam
karangan pelajar dan cabaran-cabaran dalam kemahiran membaca dan menulis.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

1. Aspek yang dibincangkan dalam buku ini mendedahkan pelbagai kemahiran asas kepada
pelajar supaya mereka tidak ketinggalan kemahiran asas iaitu membaca dan menulis
2. Aras taksonomi mengembangkan keupayaan otak atau minda pelajar dari tahap yang rendah
ke tahap yang lebih tinggi iaitu dari tidak tahu mambaca dan menulis ke tahap yang lebih
mahir.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

1. Pengurusan bilik darjah menjadi lebih mantap dengan adanya teknik untuk menguruskan
pelajar yang menghadapi masalah membaca dan menulis.
2. Teknik dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dan menarik akan
menjadikan pengajaran sesuatu yang menarik dan seronok diikuti oleh para pelajar.
3. Kemahiran yang dibincangkan membolehkan guru mewujudkan suasana p&p yang menarik
dengan pelbagai ABM yang menarik.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................................ ..........................................
(MOHD NOOR AZAM BIN AYUB) ( PN. LIM SWEE KEW )
Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: : SMJK POI LAM,IPOH Kod Sekolah: AEB2054

1. Nama Guru MOHD NOOR AZAM BIN AYUB

2. Judul KURANG BERDISPLIN? 3. Bidang : AMALAN DAN NILAI


ANDA BOLEH PROFESIONALISME
MENGUBAHNYA

4. Tarikh Pembacaan 22.7.2013 5. Bilangan Halaman : 156

6. Pengarang AHMAD MARZUKI ISMAIL

7. Sinopsis
Buku ini bertujuan membantu pelajar memperkukuh dan memperkasakan diri sendiri. Setiap pelajar
harus sedar tentang pentingnya belajar mendisplinkan diri agar segala manfaat itu dapat diterokai,
dikembangkan dan diamalkan dengan teratur.displin diri yang baik dan sempurna telah diberi
penekanan oleh pihak kerjaan, ibu bapa dan guru-guru. Pelbagai peristiwa yang berlaku di dalam luar
sekolah dijadikan contoh oleh penulis agar setiap pelajar boleh menjadikannya sebagai pedomen dan
pengajaran. Secara ringkasnya, buku ini menerangkan tentang displin diri dalam pelajar, displin diri
dalam penampilan, displin dalam mendengar, bertutur dan bertindak.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

1. Aspek yang dibincangkan dalam buku ini membolehkan pembentukan displin yang baik
dalam diri setiap pelajar.
2. Displin yang baik dapat merealisasikan FPN dalam pembentukan modal insan.
3. Displin pelajar menjadi asas dalam pembelajaran dan pengajaran yang efektif.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

1. Pengurusan bilik darjah menjadi lebih mantap dengan adanya displin pelajar yang
terkawal.
2. Guru dapat menjalankan p&p dengan lebih berkesan sekiranya displin pelajar baik.
3. Guru dapat mengetahui teknik mengurus displin pelajar dengan lebih baik.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................... ..........................................
(MOHD NOOR AZAM BIN AYUB) ( PN. LIM SWEE KEW )
BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SMJK POI LAM,IPOH Kod Sekolah:AEB2054

1. Nama Guru MOHD NOOR AZAM BIN AYUB

2. Judul BUDAYA DAN 3. Bidang : AMALAN DAN NILAI


PEMBELAJARAN PROFESIONALISME

4. Tarikh Pembacaan 30.7.2013 5. Bilangan Halaman : 152

6. Pengarang SYED ISMAIL BIN SYED MUSTAPA


AHMAD SUBKI BIN MASKON

7. Sinopsis
Buku ini membincangkan budaya dan kepelbagian kelompok kaum di Malaysia dan kesedaran
tentang sosio-budaya yang meliputi kepercayaan, bahasa dan adat resam masyarakat majmuk di
negara kita. Pendedahan tentang hal ini, membolehkan pendidik memahami serta mengenali
perbezaan budaya dalam kalangan pelajar. Menerusi tajuk Pembinaan Persekitaran Bilik Darjah, guru
dapat mengetahui bagaimana untuk membentuk suasana kondusif dalam bilik darjah agar proses
pembelajaran dapat dijalankan dengan baik adn lancar.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

1. Dapat meningkatkan pemahaman tentang perbezaan budaya antara kaum dan bagaimana hal ini
boleh mempengaruhi suasana dan cara pengajaran guru.
2. Dapat meningkatkan pengetahuan dalam pengurusan kelas agar suasana kondusif P & P dakan
terhasil.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

1. Dapat menggunakan ilmu ini untuk memahami aspek persamaan dan perbezaan dalam
kalangan pelajar yang berbeza kaum.
2. Dapat mengurus kelas dengan lebih baik sesuai dengan keadaan.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

............................................................ ..........................................
(MOHD NOOR AZAM BIN AYUB) ( PN. LIM SWEE KEW )
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lampiran A
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

REKOD PENGESAHAN DAN PEMBACAAN BUKU -


LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU

NAMA SEKOLAH : SMJK POI LAM, IPOH


KOD SEKOLAH : AEB 2054
NAMA GURU : MOHD NOOR AZAM BIN AYUB

JUDUL TARIKH TARIKH TANDA TANGAN


BIDANG PENGARANG
(BIL. MUKA SURAT) PEMBACAAN PEMBENTANGAN PENTADBIR

Pengetahuan
Profesionalisme

Kemahiran
Profesionalisme

Kurang berdisplin? Anda Ahamad Marzuki 22.7.2013


boleh mengubahnya,(156 Ismail
Amalan Dan Nilai
muka surat)
Profesionalisme
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Lampiran A
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

REKOD PENGESAHAN DAN PEMBACAAN BUKU -


LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU

NAMA SEKOLAH : SMJK POI LAM, IPOH


KOD SEKOLAH : AEB 2054
NAMA GURU : MOHD NOOR AZAM BIN AYUB

JUDUL TARIKH TARIKH TANDA TANGAN


BIDANG PENGARANG
(BIL. MUKA SURAT) PEMBACAAN PEMBENTANGAN PENTADBIR
Komunikasi Asas Ahamad Marzuki 12.7.2013
Kemahiran Membaca dan Ismail
Menulis untuk pelajar.
(138 muka surat)

Pengetahuan
Profesionalisme

Kemahiran
Profesionalisme

Amalan Dan Nilai


Profesionalisme
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

REKOD PENGESAHAN DAN PEMBACAAN BUKU -


LATIHAN SECARA PEMBACAAN BUKU

NAMA SEKOLAH : SMJK POI LAM, IPOH


KOD SEKOLAH : AEB 2054
NAMA GURU : MOHD NOOR AZAM BIN AYUB

JUDUL TARIKH TARIKH TANDA TANGAN


BIDANG PENGARANG
(BIL. MUKA SURAT) PEMBACAAN PEMBENTANGAN PENTADBIR

Pengetahuan
Profesionalisme

Kemahiran
Profesionalisme
Budaya dan Pembelajaran Syed Ismail Syed 30.7.2014
Amalan Dan Nilai (152 muka surat) Mustapa & Ahmad
Profesionalisme Subki Maskon

Anda mungkin juga menyukai