Anda di halaman 1dari 61

Bab 7:

Perakaunan Inventori
Isi Kandungan

Definisi Inventori

Sistem Perakaunan Inventori

Kaedah Menentukan Kos Inventori

Kesan Penilaian Inventori terhadap


Keuntungan
Definisi Inventori

Item yang menjadi barangniaga sesebuah


perniagaan.
Sesebuah item dianggap inventori jika
memenuhi ciri-ciri berikut :
(1) Dimiliki oleh perniagaan
(2) Dalam bentuk sedia untuk dijual
kepada pelanggan
(3) Dibeli bagi tujuan untuk dijual semula
Jenis-jenis Inventori

Inventori Bahan Inventori Kerja


Mentah Dalam Proses

Inventori Barang
Siap
Sistem Perakaunan
Inventori

Sistem Berkala Sistem Berterusan

MDKD MDKD

MKKD MKKD

Purata Purata
Wajaran Bergerak
Perbezaan Sistem Inventori

Sistem Berkala Sistem Berterusan


Tidak menyimpan rekod inventori Setiap urusniaga membeli dan
secara berterusan. menjual inventori direkod secara
Mengira inventori secara fizikal terperinci.
pada akhir tempoh untuk Kos inventori akhir dan KBDJ
menentukan kos inventori akhir. dapat diketahui tanpa perlu
Lebih mudah diurus dan kos mengira inventori secara fizikal.
pengendalian adalah rendah. Digunakan oleh perniagaan yang
Catatan perekodan belian menjual barangan bernilai tinggi
inventori adalah dalam AKAUN seperti kenderaan dan perabot.
BELIAN. Catatan perekodan belian inventori
direkod adalah dalam AKAUN
INVENTORI
Perbezaan Sistem Catatan Jurnal

SISTEM BERKALA SISTEM BERTERUSAN

Membeli barang niaga secara kredit

Dt Belian XX Dt Inventori XX
Kt Akaun Belum Bayar XX Kt Akaun Belum Bayar XX
(Merekod belian barangniaga secara kredit) (Merekod belian barangniaga secara
kredit)
Menjual barang niaga secara kredit

Dt Akaun Belum Terima XX Dt Akaun Belum Terima XX


Kt Jualan XX Kt Jualan XX
(Merekod jualan barang niaga secara kredit) (Merekod jualan barang niaga secara
kredit pada harga jualan)

Dt Kos Barang Dijual XX


Kt Inventori XX
(Merekod jualan barang niaga secara
kredit pada harga kos)
Perbezaan Sistem Catatan Jurnal
SISTEM BERKALA SISTEM BERTERUSAN

Memulangkan inventori kepada pembekal

Dt Akaun Belum Bayar Dt Akaun Belum Bayar


Kt Elaun & Pulangan Belian Kt Inventori
(Memulangkan barang niaga kepada (Memulangkan barang niaga
pembekal) kepada pembekal)
Pelanggan memulangkan barang niaga
Dt Elaun & Pulangan Jualan Dt Elaun & Pulangan Jualan
Kt Akaun Belum Terima Kt Akaun Belum Terima
(Menerima barang niaga daripada (Merekod pulangan jualan barang
pelanggan) niaga pada harga jualan)

Dt Inventori
Kt Kos Barang Dijual
(Merekod pulangan barang niaga
pada harga kos)
Kaedah Menentukan Kos Inventori

Masuk Dahulu
Keluar Dahulu
(MDKD)

Masuk
Kemudian
Purata
Keluar Dahulu
(MKKD)
Kaedah Masuk Dahulu Keluar Dahulu
(MDKD)

Unit inventori yang dibeli awal (MASUK)


akan dijual (KELUAR) terlebih dahulu.
Kos inventori akhir adalah unit-unit yang
dibeli kemudian.
Nilai kos inventori akhir adalah nilai yang
paling hampir dengan nilai pasaran
sebenar.
Nilai KBDJ adalah daripada jumlah kos
inventori yang dibeli awal.
Kaedah Masuk Kemudian Keluar Dahulu
(MKKD)

Unit inventori yang dibeli kemudian


(MASUK) akan dijual (KELUAR) terlebih
dahulu.
Kos inventori akhir adalah unit-unit awal
yang dibeli.
Nilai KBDJ adalah daripada kos inventori
yang dibeli kemudian.
Kaedah Purata

Mengandaikan unit inventori yang dijual


dan nilai inventori akhir ditentukan pada
kos purata seunit.
Di bawah sistem berkala dikenali sebagai
kaedah purata wajaran.
Di bawah sistem berterusan dikenali
sebagai kaedah purata bergerak.
Latihan Pengukuhan

Berikut adalah maklumat pergerakan inventori


sepanjang bulan April bagi Syarikat Awani.

Apr 1 Inventori 100 unit @ RM10


10 Belian 80 unit @ RM11
18 Jualan 90 unit
20 Belian 70 unit @ RM12
27 Jualan 50 unit
Rekod jualan berjumlah RM2,800
Kirakan :
(1) Unit dan kos inventori akhir
(2) Kos barang dijual
(3) Untung kasar
Sistem Inventori Berkala
Langkah 1 : Cari unit inventori akhir
= Unit inventori awal + Unit belian Unit jualan

Langkah 2 : Cari kos inventori akhir


= Unit inventori akhir x Kos seunit

Langkah 3 : Cari Kos Barang Dijual


= Kos inv. awal + Kos belian Kos inv. akhir

Langkah 4 : Cari Untung Kasar


= Jualan - KBDJ
Sistem Inventori
Berkala
MDKD
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 1
Cari unit inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir

Apr 1 Inventori 100 unit @ RM10


10 Belian 80 unit @ RM11
18 Jualan 90 unit
20 Belian 70 unit @ RM12
27 Jualan 50 unit
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 3 Cari Kos Barang
Dijual
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 4 Cari Untung Kasar
Sistem Inventori
Berkala
MKKD
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 1
Cari unit inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir

Apr 1 Inventori 100 unit @ RM10


10 Belian 80 unit @ RM11
18 Jualan 90 unit
20 Belian 70 unit @ RM12
27 Jualan 50 unit
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 3 Cari Kos Barang
Dijual
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 4 Cari Untung Kasar
Sistem Inventori
Berkala
Purata Wajaran
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 1
Cari unit inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir

= Kos Purata Seunit X Unit Inv. Akhir

= Kos Barang Sedia Dijual


Unit Inv. Awal + Unit Belian
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 3 Cari Kos Barang
Dijual
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 4
Cari Untung Kasar
Sistem Inventori
Berterusan
Format Jadual

Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki


Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Baki XX XX XX
awal

Kos belian XX KBDJ XX Kos Inv. Akhir XX


Sistem Inventori Berterusan
MDKD
Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki
Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Baki 100 10 100
awal
Apr 10

18

20

27

30 Kos belian KBDJ Kos Inv. Akhir

Untung Kasar = Jualan KBDJ


=
=
Sistem Inventori Berterusan
MKKD
Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki
Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Baki
awal
Apr 10

18

20

27

30 Kos belian KBDJ Kos Inv. Akhir

Untung Kasar = Jualan KBDJ


=
=
Sistem Inventori Berterusan
Purata Bergerak
Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki
Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Baki
awal
Apr 10

18

20

27

30 Kos belian KBDJ Kos Inv. Akhir

Untung Kasar = Jualan KBDJ


=
=
Kesan Penilaian Inventori
Terhadap Keuntungan
Sistem Inventori Berkala Sistem Inv. Berterusan
MDKD MKKD Purata MDKD MKKD Purata
Wajaran Bergerak
Jualan 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800.00
- KBDJ 1,440 1,610 1,523.20 1,440 1,580 1,495.60
Untung 1,360 1,190 1,276.80 1,360 1,220 1,304.40
Nilai Inv. 1,280 1,110 1,196.80 1,280 1,140 1,223.20
Akhir

Inventori Akhir KBDJ Untung Kasar


Tinggi Rendah Tinggi
Rendah Tinggi Rendah
Latihan Pengukuhan
Syarikat Teraju Sdn. Bhd menunjukkan baki awal inventori pada 1 Januari
2013 sebanyak 1,000 unit pada kos RM2 seunit. Jadual di bawah
menunjukkan aliran inventori syarikat bagi bulan Januari 2013.

Jan 9 Belian 1,200 @ RM2.20


15 Jualan 1,200 @ RM4.00
23 Belian 800 @ RM2.40
24 Belian 1,000 @ RM2.60
28 Jualan 1,200 @ RM4.20
30 Jualan 500 @ RM4.50

Dikehendaki :
Kirakan kos inventori akhir, KBDJ dan untung kasar mengikut kaedah MDKD,
MKKD dan purata menggunakan sistem berkala dan sistem berterusan
Sistem Inventori
Berkala
MDKD
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 1
Cari unit inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir

Jan 1 Inventori 1000 unit @ RM2


9 Belian 1200 unit @ RM2.20
15 Jualan 1200 unit @ RM4
23 Belian 800 unit @ RM2.40
24 Belian 1000 unit @ RM2.60
28 Jualan 1200 unit @ RM4.20
30 Jualan 500 unit @ RM4.50
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 3 Cari Kos Barang
Dijual
Sistem Inventori Berkala
MDKD
Langkah 4 Cari Untung Kasar
Sistem Inventori
Berkala
MKKD
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 1
Cari unit inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir

Jan 1 Inventori 1000 unit @ RM2


9 Belian 1200 unit @ RM2.20
15 Jualan 1200 unit @ RM4
23 Belian 800 unit @ RM2.40
24 Belian 1000 unit @ RM2.60
28 Jualan 1200 unit @ RM4.20
30 Jualan 500 unit @ RM4.50
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 3 Cari Kos Barang
Dijual
Sistem Inventori Berkala
MKKD
Langkah 4 Cari Untung Kasar
Sistem Inventori
Berkala
Purata Wajaran
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 1
Cari unit inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir

= Kos Purata Seunit X Unit Inv. Akhir

= Kos Barang Sedia Dijual


Unit Inv. Awal + Unit Belian
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 2 Cari kos inventori
akhir
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 3 Cari Kos Barang
Dijual
Sistem Inventori Berkala
Purata Wajaran
Langkah 4
Cari Untung Kasar
Sistem Inventori
Berterusan
Sistem Inventori Berterusan
MDKD
Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki
Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Jan 1

Jan 9

15

23

24

28

30

Kos belian KBDJ Kos Inv. Akhir

Untung Kasar = Jualan KBDJ


=
=
Sistem Inventori Berterusan
MKKD
Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki
Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Jan 1

Jan 9

15

23

24

28

30

Kos belian KBDJ Kos Inv. Akhir

Untung Kasar = Jualan KBDJ


=
=
Sistem Inventori Berterusan
Purata Bergerak
Tarikh Belian (Masuk) Jualan (Keluar) Baki
Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh Unit Kos Jmlh
Seunit Seunit Seunit
(RM) (RM) (RM)
Jan 1

Jan 9

15

23

24

28

30

Kos belian KBDJ Kos Inv. Akhir

Untung Kasar = Jualan KBDJ =

Anda mungkin juga menyukai