Anda di halaman 1dari 17

KERTAS PERCUBAAN BM UPSR

PERAK
2017
BAHAGIAN A
[20 markah]

Soalan 1 hingga 14
Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1 Kasihan kepada keluarga Sarina kerana ________________ rumahnya sudah bocor.


A bumbung
B dinding
C tiang
D lantai

2 Kamu perlu menggunakan ___________ untuk melukis bulatan, kata Puan Laila.
A alat tulis
B jangka lukis
C jangka sudut
D pita ukur

3 Encik Hamid bukan sahaja peramah malahan ______________juga seorang yang


pemurah.
A dia
B kamu
C beliau
D baginda
4 Hampir _____________ ternakan penduduk kampung mati akibat bencana banjir.
A segelintir
B beberapa
C kesemua
D sesetengah

Soalan 5 berdasarkan gambar.

5 Lampu tidur yang dibeli ayah diletakkan di _____________ katil kakak dan saya.
A depan
B antara
C tengah
D hujung

6 Pokok-pokok padi itu ___________ apabila ditiup angin.


A lenggang-lengguk
B lemah-longlai
C liang-liuk
D umbang-ambing
7 ______________ hujan turun dengan lebatnya ______________ Pak Samad masih
meneruskan kerja-kerja membajak.
A Sungguhpun walhal
B Kendatipun malahan
C Walaupun sementara
D Meskipun namun

8 Hadi terpaksa bekerja di restoran makanan segera bagi ________________


perbelanjaannya belajar di universiti.
A membayar
B menampung
C melunaskan
D melangsaikan

9 Saya ____________ datang ke sekolah pagi semalam tetapi hujan turun dengan
lebatnya.
A mesti
B harus
C boleh
D hendak

10 ____________ kamu semua dapat memberikan teguran yang membina, kata Susie
kepada rakan-rakannya.
A Sila
B Harap
C Tolong
D Jemput
11 Tapak kakinya bengkak dan bernanah kerana ___________ duri kelapa sawit minggu
lepas.
A ditusuk
B menusuk
C bertusuk
D tertusuk

12 Mula-mula saya disuruh mencuba kasut itu, ____________ dibelikan dan dihadiahkan
kepada saya.
A maka
B kemudian
C dengan itu
D oleh itu

Guru Besar telah berucap ____________ kepentingan bersarapan kepada murid-murid


13
semasa perhimpunan.
A demi
B untuk
C tentang
D terhadap

14 Tutup semula bekas itu dengan rapi supaya biskut tidak ____________.
A layu
B lemau
C lembik
D lembut
Soalan 15

Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.

Jangan membuang masa kamu dengan melayari laman web yang tidak berfaedah,
15
kata ayah kepada abang.
Ayah memarahi abang kerana sering menggunakan laman web yang tidak
A
berfaedah.
Ayah menegaskan bahawa melayari laman web merupakan suatu perkara yang
B
tidak berfaedah.
Ayah melarang abang mensia-siakan masanya dengan melayari laman web yang
C
tidak bermanfaat.
Ayah merayu abang supaya menggunakan masanya dengan melayari laman
D
web yang berfaedah.

Soalan 16

Pilih ayat yang betul.

I Hadiah pemberian ibu itu adalah sebagai ganjaran kepada kejayaan adik.

II Sepak raga ialah sukan yang elok dipertandingkan dalam kejohanan itu.
16
III Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang doktor dan merawat pesakit.

IV Lelaki yang bertopi dan berkaca mata itu adalah bapa saudara Amran.

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV
Soalan 17 hingga 20

Baca syarahan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru, serta rakan-
rakan sekalian. Pada pagi yang mulia ini, saya ingin menyampaikan sebuah syarahan yang
bertajuk Kebaikan buah-buahan tempatan.

Buah-buahan tempatan ialah buah-buahan yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita.
Sebagai contoh, buah-buahan tempatan negara kita ialah rambutan, manggis, durian, tembikai,
betik dan sebagainya. Buah-buahan tempatan mengandungi banyak khasiat yang setanding dengan
buah-buahan yang diimport. Contohnya, buah jambu batu mengandungi vitamin C dan buah limau
mengandungi asid yang boleh menghadamkan makanan yang kita makan.

Buah-buahan tempatan juga mudah didapati dan banyak dijual di gerai buah-buahan di
seluruh negara. Keadaannya juga lebih segar dan tidak mengandungi bahan pengawet yang biasa
digunakan pada buah-buahan yang diimport untuk mengekalkan kesegarannya.

Selain daripada itu, harga buah-buahan tempatan juga lebih murah jika dibandingkan
dengan buah-buahan import kerana buah-buahan tempatan tidak memerlukan kos pengangkutan
yang tinggi untuk dipasarkan.

Kesimpulannya, buah-buahan tempatan sangat banyak kelebihannya. Selain segar, murah,


berkhasiat dan bermutu, buah-buahan tempatan juga dapat meningkatkan pendapatan para petani.
Oleh itu, jadikanlah buah-buahan tempatan sebagai makanan pilihan kita.

Sekian, terima kasih.

17 Buah-buahan tempatan ialah buah-buahan yang _______________


A mudah didapati.
B murah dan segar.
C ditanam dalam negara.
D diimport dari luar negara.
18 Apakah perbezaan antara buah-buahan tempatan dengan buah-buahan import?
A Mengandungi banyak khasiat.
B Mudah didapati dan banyak dijual.
C Tidak mengandungi bahan pengawet.

D Makanan pilihan orang ramai.

Mengapakah harga buah-buahan tempatan lebih murah jika dibandingkan dengan buah-
19
buahan import?
A Buah-buahan tempatan ditanam dan dikeluarkan di negara kita.
B Mudah didapati dan banyak dijual di gerai buah-buahan di seluruh negara.
C Mengandungi banyak khasiat yang setanding dengan buah-buahan yang diimport

D Tidak memerlukan kos pengangkutan yang tinggi untuk dipasarkan.

20 Perkataan setanding dalam petikan bermaksud


A segagah
B sepadan
C seiring
D setaraf
BAHAGIAN B
[ 30 markah]
Soalan 21
Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan.
i ii iii iv
beralun-alun bangga Jun bangunan
berkibar-kibar bongkak Julai membangunkan
berolak-alik bosan Ogos pembangunan

Aku amat teruja ketika menuruni anak tangga pesawat MAS. Hampir lima tahun aku berada di

rantau orang untuk menuntut ilmu. Jalur Gemilang (i) ________________________ megah

di sepanjang jalan seolah-olah menyambut kepulanganku.

Terasa (ii) ______________________ dapat berada di tanah air sendiri. Aku sedar bulan

ini bulan (iii) _______________________, bulan kemerdekaan negaraku. Bangunan-bangunan

pencakar langit serta kenderaan yang bertali arus melambangkan kepesatan

(iv) ______________________ di negaraku.

( 4 markah)

Soalan 22
Tukarkan ayat yang diberikan kepada ayat pasif.

a) Ketua kelas telah mencatat nama murid-murid yang ingin menyertai lawatan ke
Kuala Lumpur.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

(2 markah)
b) Tuliskan ayat tanya yang sesuai bagi dialog yang diberikan.

Kita mestilah menunjukkan semangat cinta akan negara


dengan menjaga nama baik negara.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(2 markah)

Soalan 23
(a) Gariskan jawapan yang paling tepat.
i) Beberapa orang kakitangan Majlis Daerah Kuala Kangsar sedang gigih
( keindahan, memperindah, memperindahkan ) Dataran Sayong sempena Sambutan
Hari Kemerdekaan 2017.
ii) Beriadah sambil ( dinikmati, menikmati, kenikmatan) kehijauan Hutan Lipur Kuala
Woh dapat menghilangkan stres.
( 2 markah )

b) Nyatakan peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas.


__________________________________________________________________________________________________
( 2 markah )
(c ) Tandakan ( ) bagi kata hubung seuai bagi ayat di bawah.
(i) Saya berpendapat ___________ masalah penduduk kampung ini harus dibincang
bersama ketua kampung.
( ) bahawa ( ) kerana ( ) yang

(ii) Rawina segera pulang ke Kota Kinabalu ____________ bapanya sakit.


( ) sementara ( ) semenjak ( ) kerana

(iii) Meskipun dia kalah ________________ dia tidak pernah berputus asa.
______________________dia akan berusaha dengan gigih lagi.
( ) malahan ... Namun ( ) tetapi ... Selepas itu ( ) namun ... Sebaliknya
( 3 markah)

Soalan 24
Baca iklan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Adakah rumah anda memiliki kriteria ini?


Bersih ( ) dan selamat ( )

Jika jawapan anda ialah Ya, maka inilah peluang untuk anda menyertai peraduan realiti
terbaharu di TV10. Rancangan ini akan diacarakan oleh selebriti terkenal dan siarannya
akan bermula pada bulan Mei 2018 . Rancangan sepuluh episod ini mengajak peserta untuk
membersihkan dan memastikan rumah sentiasa dalam keadaan selamat sepanjang masa.
Mudah sahaja caranya. Nyatakan butiran diri, alamat rumah dan nombor telefon. Pihak
kami akan ke rumah anda untuk memeriksa keadaan rumah secara mengejut. Jika berjaya,
anda akan dipilih untuk bertanding di peringkat seterusnya.

Wang tunai bernilai RM 25 000 DAN


Hadiah yang disediakan ialah:
Baucer pembelian perabot RM 10 000
b
a) Kriteria rumah yang layak menyertai rancangan ini ialah ____________________________________
(1 markah )
b) Siapakah yang menjadi pengacara bagi rancangan ini?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(2 markah)

c) Tandakan pada penyataan yang sesuai dengan ciri-ciri rumah selamat.

Semua suis mesti sentiasa terpasang.

Pintu rumah perlu sentiasa dikunci.

Peralatan tajam disimpan dalam laci.

Keadaan di dalam rumah cantik sentiasa.


i ( 2 markah)

d) Nyatakan cara menjaga kebersihan rumah.


______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
( 2 markah)
Soalan 25
Baca puisi di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Terang sungguh si bulan purnama ,


Menjadi pujaan senantiasa;
Berbilang kaum hidup bersama,
Bersatu padu aman sentosa.

Harum sungguh bunga melati,


Hiasan sanggul amat memikat;
Bertolak ansur, hormat-menghormati,
Mengukuhkan perpaduan ikatan muafakat.

Adat lelaki bergelar belia,


Hidup jangan terumbang-ambing;
Bantu-membantu amalan mulia,
Ibarat aur dengan tebing.

Bina rumah susunlah bata,


Disusun cantik biar setara;
Andai warga seia sekata,
Negara maju rakyat sejahtera.

(a) Tanda ( ) bagi pernyataan yang betul dan ( X) bagi pernyataan yang salah dalam kotak
yang disediakan.

i Kehidupan kita akan sejahtera jika mengamalkan sikap bertolak-ansur.

ii Sikap bantu-membantu merupakan amalan yang perlu dijauhi.


[1 markah]

(b) Bagaimanakah cara kita mewujudkan kesejahteraan dalam sebuah masyarakat?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[ 2 markah]

(c) Apakah maksud ibarat aur dengan tebing dalam petikan?

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

[ 2 markah]

(d) Pada pendapat kamu, adakah perpaduan di dalam negara penting? Mengapa?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

[ 3 markah ]

KERTAS SOALAN TAMAT


BAHAGIAN A
[10 markah]
[Masa dicadangkan : 15 minit]

Gambar menunjukkan kesenani dan kebudayan warisan bangsa yang terdapat di


Malaysia.
Tuliskan lima ayat yang lengkap tentang gambar di bawah.

Alat muzik
Tarian pelbagai kaum

Seni lukis batik

Kraftangan Permainan tradisional


BAHAGIAN B
[15 markah]
[ Masa dicadangkan: 25 minti]

Tulis ulasan berdasarkan jadual di bawah.


Panjang ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan

Murid-murid, guru-guru
dan ibu bapa berkumpul

Ketibaan Penolong
15 Julai 2017
Pengarah PPD

Tempat: Ucapan perasmian &


sumbangan anak pokok
Perkarangan sekolah
bunga
Aktiviti gotong-royong
keceriaan & kebersihan

12.30 Jamuan
pagi

Penolong Pengarah PPD BERSURAI


1.00
tgh
BAHAGIAN C
[25 markah]
[Masa dicadangkan : 35 minit]

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.


Panjang karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

SOALAN 1

Kemudahan media elektronik seperti komputer membantu murid-murid dalam


pembelajaran.
Tuliskan syarahan tentang kebaikan komputer kepada murid selengkapnya.

Atau

SOALAN 2

Ayah..
Engkau seorang insan yang mulia
Seorang insan yang istimewa
Insan yang sangat ku kagumi
Akan sentiasa ayah di hati ini

Sungguh besar pengorbananmu


Kau tetap teguh demi anak-anakmu
Tidak pernah mengenal erti penat lelah
Demi membesarkan anak-anakmu
Apa saja sanggup kau lakukan

Ayah..
Terima kasih atas segala pengorbananmu
Akan ku ingati pengorbananmu
Tidak akan pernah aku melupakan jasa-jasamu
Kau insan yang sangat ku sayang dunia dan akhirat

Sajak di atas mengenai pengorbanan sorang ayah membesarkan anak-anaknya.


Tuliskan tentang ayah kamu selengkapnya.
PERCUBAAN UPSR KELOMPOK 4 - 2017 c) i . bahawa
ii. kerana
SKEMA JAWAPAN iii. namun...Sebaliknya

BAHASA MELAYU PEMAHAMAN 24.


a) bersih dan selamat.
BAHAGIAN A b) Pengacara bagi rancangan ini ialah seorang
selebriti terkenal .
NO JAWAPAN NO JAWAPAN c)
1 A 11 D Semua suis mesti sentiasa

terpasang.
2 B 12 B Pintu rumah perlu sentiasa
3 C 13 C
dikunci.
4 C 14 B Peralatan tajam disimpan

dalam laci.
5 B 15 C
Keadaan di dalam rumah
6 C 16 A
cantik sentiasa.
7 D 17 C
8 B 18 C
9 D 19 D
d) Membuang sampah-sarap ke dalam tong
10 B 20 D sampah.
- Membersihkan kawasan dalam dan luar
rumah.
BAHAGIAN B
( * sebarang jawapan yang sesuai boleh
21
diterima)
i. berkibar-kibar
25.
ii. bangga
a) i .
ii. Ogos
ii.
iv. pembangunan
b)
c) Maksud ibarat aur dengan tebing
22
ialah saling bantu membantu / saling
a) Nama murid-murid yang ingin menyertai
bekerjasama.
lawatan ke Kuala Lumpur telah dicatat oleh
d) Ya / Tidak.
ketua kelas.
Perpaduan di dalam negara penting demi
b) Bagaimanakah cara kita menunjukkan
kesejahteraan rakyat dan Negara aman
semangat akan negara?
dan damai.
@
23 Perpaduan di dalam negara penting
kerana tanpa perpaduan rakyat tidak akan
a) i. memperindah dapat hidup dengan sejahtera./
@ Rakyat akan hidup dalam keadaan yang
ii. menikmati
kucar-kacir dan tidak aman.
b) - rajin seperti semut (sebarang jawapan yang sesuai boleh
diterima)
- ringan tulang

( lain-lain jawapan yang sesuai diterima)

Anda mungkin juga menyukai