Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH : SMK CHERAS JAYA

ALAMAT : CHERAS

: SELANGOR

PENILAIAN : MAC 2017

MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: RAFIDAH SAMSURI


PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN : 2 DINAMIK

Sejarah dan
Apresiasi Seni Halus Reka Bentuk Seni Kraf Komunikasi Visual
Seni Visual
TAHAP
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN Seni Ragam Hias Reka Bentuk Seni Reka Grafik KESELURUHAN
Pengangkutan, Alat Reka Bentuk Reka Bentuk Seni Foto
Seni Lukisan Seni Catan Seni Cetakan Hiasan Seni Sulaman Seni Seramik (Simbol dan
Permainan Rakyat Landskap Industri ( Pinhole )
dan Alat Domestik Dalaman Logo)

1 MURID 1 040307-16-2528 P 2 2 3 4 5 6 1 2 3 3 6 6

2 MURID 2 040307-16-2522 P 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3

3 MURID 3 040307-16-2523 L 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

4 MURID 4 040307-16-2524 P 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

5 MURID 5 040307-16-2525 L 2 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3

6 MURID 6 040307-16-2526 P 2 4 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

7 MURID 7 040307-16-2527 P 2 4 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

8 MURID 8 040307-16-2528 P 2 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

9 MURID 9 040307-16-2529 P 2 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

10 MURID 10 040307-16-2530 P 4 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

11 MURID 11 040307-16-2531 L 5 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

12 MURID 12 040307-16-2532 P 5 3 3 6 4 3 3 3 3 3 3 3

13 MURID 13 040307-16-2533 L 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

14 MURID 14 040307-16-2534 P 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

15 MURID 15 040307-16-2535 L 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

16 MURID 16 040307-16-2536 P 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

17 MURID 17 040307-16-2537 P 5 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3

18 MURID 18 040307-16-2538 P 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

19 MURID 19 040307-16-2539 P 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

20 MURID 20 040307-16-2540 P 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3

21 MURID 21 040307-16-2541 L 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4

22 MURID 22 040307-16-2542 P 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

23 MURID 23 040307-16-2543 L 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
TAHAP
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN Seni Ragam Hias Reka Bentuk Seni Reka Grafik KESELURUHAN
Pengangkutan, Alat Reka Bentuk Reka Bentuk Seni Foto
Seni Lukisan Seni Catan Seni Cetakan Hiasan Seni Sulaman Seni Seramik (Simbol dan
Permainan Rakyat Landskap Industri ( Pinhole )
dan Alat Domestik Dalaman Logo)

24 MURID 24 040307-16-2544 P 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

25 MURID 25 040307-16-2545 L 2 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

26 MURID 26 040307-16-2546 P 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

27 MURID 27 040307-16-2547 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

28 MURID 28 040307-16-2548 P 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

29 MURID 29 040307-16-2549 P 6 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

30 MURID 30 040307-16-2550 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

31 MURID 31 040307-16-2551 L 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

32 MURID 32 040307-16-2552 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

33 MURID 33 040307-16-2553 L 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

34 MURID 34 040307-16-2554 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

35 MURID 35 040307-16-2555 L 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

36 MURID 36 040307-16-2556 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

37 MURID 37 040307-16-2557 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

38 MURID 38 040307-16-2558 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

39 MURID 39 040307-16-2559 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

40 MURID 40 040307-16-2560 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

41 MURID 41 040307-16-2561 L 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

42 MURID 42 040307-16-2562 P 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

43 MURID 43 040307-16-2563 L 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5

44 MURID 44 040307-16-2564 P 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5

45 MURID 45 040307-16-2565 L 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5

46 MURID 46 040307-16-2566 P 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

47 MURID 47 040307-16-2567 P 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

48 MURID 48 040206-16-2355 L 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

49 MURID 49 041209-02-2384 P 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

50 MURID 50 040709-07-2361 L 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

51 MURID 51 041207-16-2357 P 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

52 MURID 52 041209-16-6359 P 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

53 MURID 53 041208-01-8957 P 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4

54 MURID 54 041203-01-8933 L 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TAHAP
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID JANTINA PENGUASAAN
PENGENALAN Seni Ragam Hias Reka Bentuk Seni Reka Grafik KESELURUHAN
Pengangkutan, Alat Reka Bentuk Reka Bentuk Seni Foto
Seni Lukisan Seni Catan Seni Cetakan Hiasan Seni Sulaman Seni Seramik (Simbol dan
Permainan Rakyat Landskap Industri ( Pinhole )
dan Alat Domestik Dalaman Logo)


PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
SMK CHERAS JAYA
SMK CHERAS JAYA
CHERAS
SELANGOR
MAC 2017 NOTA : JANGAN PADAM

PENDIDIKAN SENI VISUAL ###


###
Nama Murid MURID 3 ###
No. MY KID 040307-16-2523 ###
Jantina L ###
Tingkatan 2 DINAMIK ###
Nama Guru RAFIDAH SAMSURI ###
Tarikh Pelaporan 19-Apr-17 ###
###

###

Mengaplikasikan pengetahuan sejarah, definisi, prinsip, jenis, ciri serta kemahiran melalui eksperimentasi dan
TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN 3
penerokaan media, proses dan teknik dalam penghasilan karya atau produk seni.
###
###

TAHAP
BIDANG KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

###
Seni Ragam Hias Pengangkutan, Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan dalam penghasilan
Sejarah dan Apresiasi
Alat Permainan Rakyat dan Alat 3 portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik melalui penggunaan media,
Seni Visual
Domestik proses dan teknik. ###

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Lukisan dalam penghasilan
Seni Lukisan 4
karya seni.
###

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Seni Halus Seni Catan 3
terhadap Seni Catan melalui penggunaan media, proses dan teknik.
###

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Seni Cetakan 3
terhadap Seni Cetakan melalui penggunaan media, proses dan teknik.
###

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Reka Bentuk Landskap dalam
Reka Bentuk Landskap 4
penghasilan karya seni.
###

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Reka Bentuk Reka Bentuk Hiasan Dalaman 3
terhadap Reka Bentuk Hiasan Dalaman melalui penggunaan alatan, bahan dan proses.
###

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Reka Bentuk Industri 3
terhadap Reka Bentuk Industri melalui penggunaan alatan, bahan dan proses.
###

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan


Seni Sulaman 3
terhadap Seni Sulaman melalui penggunaan alatan, bahan dan teknik.
###
Seni Kraf
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni
Seni Seramik 3
Seramik melalui penggunaan alatan, bahan dan proses.
###

Seni Reka Grafik Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
3
(Simbol dan Logo) terhadap Simbol dan Logo dalam Seni Reka Grafik melalui penggunaan pelbagai media dan teknik.
###
Komunikasi Visual
Seni Foto Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
3
(Pin Hole) terhadap Pinhole dalam Seni Foto melalui penggunaan pelbagai media dan teknik.
###
###
###
ULASAN GURU : ###

###
###
###
###
###
###
###
###
RAFIDAH SAMSURI PN. ROZITA BT AHMAD ###
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA ###
SMK CHERAS JAYA SMK CHERAS JAYA ###
###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI KSSM PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 2

TAHAP Bidang : Sejarah dan Apresiasi Seni Visual Tajuk : Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan
PENGUASAAN Rakyat dan Alat Domestik
Mengidentifikasikan Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik dalam bidang
1
Sejarah dan Apresiasi Seni Visual.
Menginterpretasikan jenis, tokoh dan sumbangan Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat
2
Domestik.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan dalam penghasilan
3 portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik melalui penggunaan media,
proses dan teknik.

Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap penghasilan portfolio Seni Ragam
4
Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik.
Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan terhadap persembahan
5
portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik.

Menghasilkan portfolio Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik dengan
6
menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.

TAHAP
Bidang: Seni Halus Tajuk: Seni Lukisan
PENGUASAAN
1 Mengidentifikasikan Seni Lukisan dalam bidang Seni Halus.
2 Menginterpretasikan definisi, sejarah, tokoh dan karya Seni Lukisan.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman untuk membuat eksperimentasi serta penerokaan
3
terhadap Seni Lukisan melalui penggunaan media, proses dan teknik.
Menganalisis dan memanipulasi hasil eksperimentasi serta penerokaan terhadap Seni Lukisan dalam penghasilan
4
karya seni.
Menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif hasil daripada eksperimentasi serta penerokaan
5
terhadap Seni Lukisan dalam penghasilan karya seni.
Menghasilkan karya Seni Lukisan dengan menggunakan idea sendiri secara kreatif dan inovatif serta membuat
6
apresiasi berpandukan Bahasa Seni Visual.
PENDIDIKAN SENI VISUAL

Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik Seni Lukisan
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 9 2 34 8 1 BIL. MURID 0 1 10 43 0 0

40 50
35 34 45 43
40
30
35
25 30
20 25
15 20
15
10 9 8 10
10
5 2 5 1
1
0 0
TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP0 5 TP0 6

JUMLAH 54 MURID JUMLAH 54 MURID

Seni Catan Seni Cetakan


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 39 2 13 0 BIL. MURID 0 1 5 40 1 7

45 45
39 40
40 40
35 35
30 30
25 25
20 20
15 13 15
10 10 7
5
5 2 5
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 54 MURID JUMLAH 54 MURID

Reka Bentuk Landskap Reka Bentuk Hiasan Dalaman


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 53 1 0 BIL. MURID 0 0 19 10 24 1

60 30
55 53
50 25 24
45
40 20 19
35
30 15
25 10
20 10
15
10 5
5 1
1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP0 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 54 MURID JUMLAH 54 MURID

Reka Bentuk Industri Seni Sulaman


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 1 0 19 10 24 0 BIL. MURID 0 1 19 10 24 0

30 30

25 24 25 24

20 19 20 19

15 15
10 10
10 10

5 5
1 1
0 0
TP 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 54 MURID JUMLAH 54 MURID


PENDIDIKAN SENI VISUAL
Seni Seramik Seni Reka Grafik (Simbol dan Logo)
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 20 10 24 0 BIL. MURID 0 0 20 10 24 0

30 30

25 24 25 24

20 20
20 20

15 15
10 10
10 10

5 5

0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP0 6

JUMLAH 54 MURID JUMLAH 54 MURID

Seni Foto (Pinhole) TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 19 10 24 1 BIL. MURID 0 0 19 10 24 1

30 30

25 24 25 24

20 19 20 19

15 15
10 10
10 10

5 5
1 1
0 0
TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP0 1 TP0 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 54 MURID JUMLAH 54 MURID