Anda di halaman 1dari 6

SULIT

A. Nyatakan sama ada tindakan yang berikut BETUL atau SALAH

1. Lim suka mengejek Ali yang miskin.

2. Azman meminjamkan pembaris kepada chong.

3. Singh dan Raju bermain bola sepak di padang.

4. Hazizi mengajak Aiman ponteng sekolah.

5. Vickey membantu Lisa menyelesaikan kerja sekolah.

6. Sandy suka berhutang dengan kawannya.

7. Kumar dan Koh pergi ke perpustakaan bersama

8. David mengajak Chua pergi ke pusat hiburan.

9. Anita selalu membantu ibunya menjaga adik.

10 David suka melawan kata ayahnya.


.

( 10 markah)

B. Isi tempat- tempat kosong di bawah ini dengan perkataan yang sesuai.
( 5 markah)

mengelap menyusun

membersihkan menyapu menanam

11. Zubir membantu abangnya cermin tingkap.

12. Kumar .. semula buku-bukunya di dalam almari


selepas menggunakannya.

13. Hafiz sedang .. kolam ikan di belakang rumahnya.

14. Nurin .. bunga di halaman rumah.

15. Kakak sedang . sampah di ruang tamu.

1
SULIT

C. Padankan pernyataan di bawah dengan gambar yang sesuai.

16. Guru besar sedang


berucap di perhimpunan.

17. Kita janganlah berebut-


rebut semasa naik ke
dalam bas.

18. Kita mestilah memakai


lencana sekolah.

19. Kita haruslah


membantu warga tua untuk
melintas jalan raya yang
sesak.

20. Kita mestilah


menghormati pengawas
sekolah dan mematuhi
arahan mereka

( 5 markah)

D Lengkapkan prinsip-prinsip Rukun Negara di bawah: (5 Markah)

Kesopanan Kedaulatan Keluhuran Kesetiaan Kepercayaan

2
SULIT

21. __________________ kepada Tuhan.

22. __________________ kepada Raja dan Negara

23. __________________ Perlembagaan

24. __________________ Undang-undang

25. _________________ dan kesusilaan

Garis jawapan yang betul. (10 markah)

26. Orang yang (berdikari, berani) tidak mengharapkan bantuan orang lain.

27. Alam sekitar perlu dijaga supaya sentiasa (bersih, kotor).

28. Permainan tradisional yang terkenal di negeri Kelantan ialah (wau, congkak).

29. Pembakaran sampah secara terbuka akan menyebabkan pencemaran (udara, air).

30. Gong ialah alat muzik tradisinal kaum (Melayu, Sikh).

31. Patuhilah peraturan dan undang-undang jalan raya untuk mengelakkan (kebakaran,
kemalangan).

32. Warna bendera bagi negeri Perak ialah hitam, putih dan (kuning, merah).

33. Pada bendera negeri Pulau Pinang terdapat gambar pokok (durian, Pinang).

34. Ashley bercakap _____________ mengakui kesalahannya. ( benar , bohong )

35. Amalan ______________ janji merupakan perlakuan yang menghormati orang lain.
( menepati , mungkir)

E. Bulatkan jawapan yang betul ( 15 markah)


36. Mei Lin berbangsa Cina, kamu patut
menghantar.
kepadanya.

3
SULIT

41. Kemudahan awam mestilah diawasi


A. kad Selamat Hari Raya dengan
B. Kad Selamat Hari Deepavali
C. kad Selamat Tahun Baru Cina A. baik
B. merosakkan
37. Raju pergi ke kuil untuk C. tidak ambil tahu
bersembahyang. Apakah agama yang
dianuti oleh Raju? 42. Salmah selalu ..
ajar adiknya yang belum pandai
A. Islam membaca.
B. Kristian
C. Hindu A. tidak
B. membiar
38. Seok Mei membantu cikgu supaya C. menunjuk
dapat _______________ beban cikgu.

a) menambah 43. Apabila bercakap dengan ibu bapa


b) meringankan kita mestilah
c) memberi
A. tidak bercakap.
39. Suzie terjumpa sebuah dompet di B. meninggikan suara.
kantin sekolah. Dia sepatutnya C. merendahkan suara.

A. mengambil dan membelanjakan 44. Jika kamu bersalah, kamu akan


wangnya.
B. mengambil dan serahkannya
kepada guru. A. meminta maaf.
C. mengambil dan simpan dalam B. mengulangi kesalahan itu.
begnya. C. Membiarkan sahaja kesalahan
yang dilakukan.
40. Saya membasuh baju dengan
45. Kita patut ..
semasa lagu Negaraku dinyanyikan.
A. sabun
B. ubat gigi A. berlari
C. syampu B. berdiri tegak
C. berbual bersama kawan

46. Orang yang bersikap ___________


dipercayai oleh semua orang

a) khianat
b) amanah
c) mungkir janji

47.

4
SULIT

50.

48.

49.

--------------------------- KERTAS SOALAN TAMAT ---------------------

SELAMAT
MENJAWAB

5
SULIT