Anda di halaman 1dari 1

HIZIB ANDARUN

Bismillahirrohmaanirrohim
Ha mim ain sin qof himaa yatunaa kaf ha yaa ain shod
kifaayatunaa, fasayakfiikahumu allahu wahuwassamiiul
aliim, kamaa in anzalnaahu minassamaai fakhtalatho
bihinabaatul ardhi basbakha hasyiiman tadzruuhur
riyaahu wakanalahu alaa kuli syaiin muqtadiron
waandzirhum yaumal aazhifati idzil quluubu ladaal
khanajirikaa dhimiina malidhoolimiina min khamiimi
walaa syafiiiyyuthoou. alimat nafsun maa akhdhorot.
falaa uqsimu bilkhunnasiil jawaaril kunnasi wallaili
idzoassa washubiidza tanaffasa, innahu laqoulu
rosuulin kariim dziiquwwatin indadziil arsyimakiin
Ba sin min alif lam lam ha alif lam ro kha mim nun alif
lam ro ha ya mim alif lam min alif lam min alif lam min
alif lam min alif lam min alif lam min alif lam min tho sin
tho sin ha mim ha mim ha mim ha mim ha mim ha mim
ha mim hummal amru wajaaa nasru faalainaa
laayunsharuuna. wasallallahu alaa sayyiidinaa
muhammadin waalaa aaliihi wasahbihi wasallam.
fadhilah:
1. Ini amalan simpanan yang biasanya diijasahkan kyai setelah para santri akan lulus dan sudah
selesai menerima pengajaran sehingga pada saat nanti keluar dari pondok untuk menjadi
ustadz, dia membutuhkan karomah perlindungan sekaligus berwibawa dan disegani di
masyarakat.
2. Hizib ini dibaca pada saat yang genting untuk pertahanan diri dari serangan musuh baik lahir
maupun yang goib.
3. Memenangkan semua pertempuran dan berjihad untuk perjuangan menghadapi musuh yang
dilaknat Allah SWT.
4. Menghadapi perkara-perkara pengadilan maupun hubungan antar manusia yang
membahayakan misalnya perkelahian dan perselisihan.
5. Untuk pemagaran goib dari semua bahaya yang mengancam dan keselamatan serta
memohon perlindungan kepada Allah SWT.
Ijazah selesai dan sempurna.