Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KOKURIKULUM

Mata Pelajaran : Bola Tampar

Kelas : Tahun 4 dan Tahun 5

Bilangan Murid : 63 Orang

Tarikh : 12 Julai 2017 (Rabu)

Masa : 7.20 pagi 8.50 pagi

Tajuk/ Tema/ Fokus : Servis Bola

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah bermain bola tampar di luar waktu
persekolahan.

Objektif Pembelajaran :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Psikomotor : Membuat servis tepat ke gelanggang lawan dengan


menggunakan teknik dan gaya yang betul.

2. Kognitif : Menerangkan teknik servis dengan cara yang betul dan jelas.

3. Afektif : Meningkatkan keyakinan diri melalui aktiviti yang dijalankan.

Nilai : Kerjasama, Keyakinan diri

Sumber/BBM : bola tampar


LANGKAH/MAS ISI PELAJARAN AKTIVITI PDP CATATAN
A
Nilai:
1. Permulaan: Regangan Otot: Kerjasam
( 10 minit ) a
Leher Tangan Kaki

- Regang otot di bahagian leher, Nilai:


tangan dan kaki untuk elak daripada Keyakinan
kecederaan. diri

2.Perkembanga
n: Nilai:
( 30 minit ) 1) Servis kepada rakan. Keyakinan
diri,
2) Kawan tangkap bola dan
kerjasama
servis bola kembali kepada
BBM: bola
rakan.
tampar
3) Cabar murid untuk bersaing
dengan rakan lain.

***Kumpulan mana yang dapat


melakukan ulangan yang
paling banyak dalam masa
yang diberikan.

3.Kemuncak Nilai:
(40 minit) Permainan servis dan Keyakinan
diri,
menangkap bola
kerjasama
i. Bahagikan 2 kumpulan, .
10/12 pemain sekumpulan
Etika:
ii. Permainan dimulakan Semangat
kesukana
dengan kumpulan X
n.
melakukan servis. Pemain
BBM: bola
kumpulan Y tangkap bola.
tampar
iii. Pemain yang berjaya
menangkap bola servis akan
lakukan servis kembali
kepada pasukan X.
iv. Mata diperoleh apabila
pasukan lawan gagal
menangkap bola.
v. Permainan diteruskan
sehingga tamat masa atau
mata penamat yang
ditentukan oleh guru.
4. Penutup Nilai:
(10minit) Aktiviti Menyejukkan Badan keyakinan
diri
Kelonggaran otot
Leher
Tangan
Kaki

- Kelonggaran otot di bahagian kepala,


tangan dan kaki untuk elak daripada
asid laktid berkumpul dalam otot.

Ulasan pensyarah:

Refleksi pelajar: