Anda di halaman 1dari 8

Ikatan Sisi Bata (Stretcher Bond)

1.Ikatan ini khas digunakan sebagai isian (infill) struktur kerangka pada tembok yang
tebalnya setengah bata atau 112.5mm. Lekapnya ialah bata.
2.Ikatan ini disusun dengan menyambungkan bata pada kepalanya. Ikatan sisi bata
mengandungi semuanya sisi bata kecuali bata kerat setengah pada hujung terhenti atau
buntu.
3.Pembinaannya bermula dengan satu lapisan bata sisi, lapisan yang kedua pula
dimulakan dengan satu bata setengah diikuti dengan bata sisi penuh dan seterusnya.
4.Tembok yang diikat dengan sisi bata tidak berkemampuan untuk menyokong berat
beban yang tinggi.
5.Oleh sebab itu, ia digunakan pada jenis binaan yang tertentu seperti tembok
sekatan, tembok landasan, semperong dan tembok-tembok dalam struktur berangka
seperti dinding dalam bangunan, dinding pembahagi (partition wall), dinding luar
(cavity wall) dan chimney stalk (tempat pembakaran), di mana tiada beban berat yang
disokong.
Ikatan Kepala Bata (Header Bond)
Tiap-tiap lapisan dalam tembok yang dibina dengan jenis ikatan ini
mengandungi kepala bata sahaja.
Sambungan mortarnya merupakan bentuk huruf V. Jenis ikatan ini sesuai
digunakan pada binaan asas atau pada tembok yang berbentuk bulat atau
melengkung.
Ikatan Inggeris (English Bond)

Ikatan ini adalah yang paling meluas digunakan.


Ikatan Inggeris mengandungi lapisan kepala bata
(header) dan sisi bata (stretcher) yang berselang lapisan
iaitu satu lapisan kapala bata dan satu lapisan permukaan
sisi bata dalam lapisan yang berlainan.
Contohnya kalau lapisan pertama dimulakan dengan
kepala bata, lapisan kedua mestilah dalam lapisan sisi
bata atau sebaliknya.
Sebiji bata penutup setengah mestilah ditempatkan
selepas kepala bata penjuru pada lapisan kepala bata.
Kegunaan pada penutup setengah ini adalah untuk
mengelakkan sambungan tegak yang berterusan dan
memberi lekap yang seragam iaitu suku bata.
Pada tembok yang tebal, semua bata di bahagian
dalam disusunkan secara melintang.
Ikatan jenis ini adalah dianggap sebagai ikatan yang
kuat sekali antara ikatan-ikatan kerja bata kerana ia tidak
mengandungi sebarang sambungan tegak yang
berterusan.
Oleh itu ia sesuai digunakan pada tempat-tempat
yang memerlukan kekuatan seperti dinding luar
bangunan,dinding penahan tanah dan lain-lain.

Ikatan Flemish
Ikatan ini mengandungi kepala bata dan sisi bata
disusun berselang seli dalam satu lapisan yang sama.
Sebiji bata penutup setengah mestilah ditempatkan
selepas kepala bata penjuru pada sudutnya mewujudkan
lekap yang seragam iaitu bata.
Sambungan tegak yang berterusan berlaku di dalam
di dalam tembok tetapi tidak kelihatan pada permukaan
tembok.
Apabila kedua-dua belah permukaan tembok
menunjukkan susunan Flemish ia dinamakan Flemish
Kembar.
Jika sebelah permukaan tembok menunjukkan
susunan Flemish dan sebelah yang lain pula menunjukkan
susunan Inggeris maka ia dinamakan Flemish Tunggal.
Ikatan ini dapat menghasilkan kedua-dua belah muka
tembok yang lebih rata dibandingkan dengan ikatan yang
lain. Oleh sebab itu, ikatan ini sesuai digunakan untuk
membina tembok yang tidak akan dilepa.

Lain-lain Ikatan Bata


Terdapat beberapa jenis ikatan yang sering digunakan untuk membina tembok.
Antaranya ialah:
o Ikatan tembok taman Inggeris,
o Ikatan Monk,
o Ikatan Dutch,
o Ikatan bata perangkap tikus,
o Ikatan bata silverlock dan
o Ikatan raking.

Ikatan tembok taman Inggeris

Ianya sesuai digunakan pada tembok pagar dan tembok sekatan yang tebalnya 1 bata.
Ikatan tembok ini mengandungi satu lapisan kepala bata diikuti dengan 3, 5 atau 7
lapisan sisi bata. Lekap di antara sisi bata ialah bata dan di antara sisi bata dengan
kepala bata ialah bata. Kelebihan jenis ikatan ini ialah kedua-dua belah permukaan
tembok dapat dibina dengan rata.

Ikatan Monk

Ikatan tembok ini mengandungi satu kepala bata diikuti dengan dua bata sisi yang
berselang-seli.
Ikatan Dutch

Merupakan satu perubahan daripada ikatan Inggeris. Ikatan ini mengandungi lapisan
kepala bata dan lapisan sisi bata berselang-seli, dengan tiap-tiap lapisan sisi bata itu
bermula dengan bata kerat tiga suku. Tiada bata penutup setengah digunakan dalam
ikatan ini.

Ikatan bata perangkap tikus

Dalam ikatan ini, semua bata disusun seperti ikatan flemish tetapi secara mengiring.
Lubang yang terdapat diantara dua sisi bata dikosongkan kecuali dipenuhkan padat di
penjuru, menjadikan ia sesuai sebagai dinding beronga yang menerima beban.

Ikatan bata silverlock


Ikatan ini adalah lanjutan dari ikatan Inggeris. Ikatan ini mengandungi lapisan kepala
bata dan lapisan sisi bata berselang-seli secara mengiring. Lapisan kepala bata bermula
dengan 2 bata tiga suku manakala lapisan sisi bata bermula dengan 3 bata mengiring
pada kedua-dua hujung tembok yang lurus.

Ikatan raking

Ikatan ini digunakan pada tembok tebal ataupun untuk membina panel, lantai dan
sebagainya. Dibina dengan menyusun sisi bata pada dua belah tepi tembok dan
mengisikan dalamnya dengan bata yang bercorak tulang belut, penjuru, anyaman
bakul ataupun sesiku.