Anda di halaman 1dari 1

PERMESINAN BANTU

(Kemudi, Jangkar, dan Alat Bongkar Muat Kapal)

Oleh:
Tan Ali Al Ayubi
NRP. 4216106028

TEKNIK SISTEM PERKAPALAN


FAKULTAS TEKNOLOGI KELAUTAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2017