Anda di halaman 1dari 6

1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAHUN 2017 5227/1


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
Kertas 1
Ogos

PERATURAN PEMARKAHAN 2017


PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH
TINGKATAN 5

1. Peraturan Pemarkahan ini mengandungi jawapan bahagian: Bahagian A dan


Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi jawapan 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka


gabungan.

3. Bahagian B mengandungi jawapan enam soalan subjektif.

4. Peraturan pemarkahan ini mengandungi 7 halaman bercetak

PERATURAN PEMARKAHAN
BAHAGIAN A

Soalan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jawapan B B C A C C D D B D A A D D A C B D B C

1
2

SOALAN 1 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) 1isi x 2m
1. Allah membuat perbandingan nur dan hidayah yang dikurniakan kepada manusia = 2markah
bagaikan lampu
2. Orang yang dikurniakan hidayah hidupnya berada dalam kerahmatan dan keredhaan
Allah SWT
(ii)
: 4isi x 1 m
= 4markah
, ( )
,
, (
, , )
,
, ( )

, )(

(iii) . , ,
1. 1. Sentiasa menjauhkan diri daripada perbuatan mungkar dan maksiat FAKTA
2. 2. Sentiasa mendampingi orang alim atau ulama
3. 3. Sentiasa berdoa supaya dikekalkan hidayah
Supaya sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. HURAIAN 4 isi x 1m
= 4markah
Firman Allah : DALIL
Rumusannya kita hendaklah sentiasa melakukan segala perintah Allah setiap RUMUSA
hari. N

1( b ) (i) Maksud hadis : : 1 isi x2 m


Dua jenis nikmat yang dilupakan oleh ramai manusia = 2 markah

(ii)
1. Dpt buat ibadah sempurna /apabila berada dalam keadaan sihat 2 isi x 2H
2. Dpt lahirkan tanda syukur/diatas nikmat yang telah diberi = 4 markah
3. Dpt keluar berjihad/kerana boleh melakukan setiap urusan
4. Dpt buat kebajikan /sesama manusia
5. Dpt dekat dengan Allah/kerana merasakan dirinya kerdil disisi Allah
(iii) .
1. Beri didikan agama yang sempurna/kepada kanak-kanak 2isi+2H
2. Hapuskan tempat maksiat/untuk menangani gejala sosial = 4markah
3. Elakkan dari tempat maksiat/kerana boleh menyebabkan iman tergugat

2
3

SOALAN 2 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) ..
1. Orang arab badwi datang berjumpa Nabi saw dan memeluk Islam.
2. Tiba musim hujan, tanaman subur, lahir zuriat yang sihat, Agama baru ini sangat baik 2 isi x 1 m
= 2 markah
3. Tiba musim kemarau : tanaman tandus, lahir zuriat yang tidak sihat, Tidak ada kebaikan
pun pada agama
yang baru kita ini .

(ii) . X 2 isi + 2 cth


1. Membaca zikir contohnya 'innalillahiwaina ilaihi rajiun.' = 4 markah
2. Bersabar dan beristiqamah dalam menghadapi ujian .
3. Beristighfar memohon keampunan daripada Allah S.W.T .
4. Berdoa untuk keselamatan diri, keluarga, masyarakat dan negara .

(iii) . 4 isi x 1 m

= 4 markah


//

(b) (i) 2 isi x 1 m


.

= 2 markah
bekerja sendiri tanpa meminta belas kasihan orang lain
(ii)
. ,
1 isi
fakta Memberikan bantuan atau pinjaman
1 huraian
huraian Supaya dapat memulakan perniagaan yang ingin dilakukan
1 Dalil
dalil Firman allah :
1 Rumusan
rumusa Pihak berwajib haruslah membantu golongan belia yang ingin memulakan = 4markah
n perniagaan agar dapat menaikkan semangat mereka untuk mengejar
kejayaan
Mana-mana jawapan yang sesuai boleh diterima.
(iii) .
1. Utamakan kebajikan & keuntungan. 4 isi x 1 m
2. Berusaha gigih. = 4 markah
3. Menunaikan zakat.
4. Jujur & amanah.
5. Berilmu.
6. Mempunyai perancangan.

SOALAN 3 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) Jelaskan maksud istilah berikut: 1 isi x 2m
Wahyu : = 2 markah

Kalamullah yang diturunkan kepada seseorang nabi atau rasul sebagai ajaran agama / mengikut cara
yang khusus.

3
4

Maksud Ayat Makiyyah ialah : 1 isi x 2m


(ii)
1- Ayat dan surah yang diturunkan di mekah dan kawasan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan = 2 markah
Hudaibiyah.
2- Ayat yang diturukan khusus untuk orang di Mekah dan kawasan sekitarnya.
3- Ayat dan surah yang diturunkan sebelum hijrah rasulullah ke madinah.
(b) (i) Nyatakan pendapat ulamak paling rajih dalam menentukan ayat terakhir
Pendapat yang paling rajih ialah surah albaqarah ayat 281 / kerana ayat tersebut hanya beberapa hari 1 isi x 1h
sebelum baginda Rasulullah SAW wafat. = 2 markah
(ii) Jelaskan 2 akibat mengabaikan wahyu 2 isi x 2h
1- Gagal memahami agama / kerana ajaran agama islam tidak boleh melalui akal fikiran. = 4 markah
2- Dipengaruhi budaya asing / kerana tiada pegangan agama dan jati diri.
3- Hilang jati diri / kerana meninggalkan perintah Allah yang terkandung dalam wahyu.
4- Berada dalam kesesatan / kerana mengabaikan wahyu.
(c) (i) Senaraikan 2 faktor al-Quran dikumpulkan pd zaman saidina usman 2 isi
1- Pembukaan wilayah-wilayah baru / menyebabkan ramai orang bukan arab telah memeluk = 2 markah
islam.
2- Jarak zaman Rasulllah yang semakin jauh / menyebabkan berlaku perbezaan lahjah dalam
pembacaan alQuran.
(ii) Jelaskan garis panduan zaid bin thabit dalam pembukuan alQuran 2 isi x 2h
1- Merujuk kepada para hafiz alquran dan penuli wahyu yang lain dan ayat alQuran yang telah = 4 markah
ditulis pada zaman Rasulullah SAW.
2- Setiap ayat ditulis disahkan oleh dua orang saksi yang adil bagi membuktikan ayat itu benar-
benar diterima daripada Rasulullah SAW.
(iii) KBAT- Tafsir ibnu Kathir 4 isi x 1m
Isi : memantapkan akidah umat islam = 4 markah
Huraian : dengan pendekatan dan usaha para ulamak dalam mentafsirkan ayat-ayat alQuran
Dalil :
:
:
Kesimpulan : Dengan adanya ilmu tafsir, menjadikan ibadah umat islam semakin berkualiti, muamalat
menjadi lebih adil dan melaksanakan setiap perintah Allah dengan lebih yakin.
----------------------------------
Isi : memandu manusia untuk berjaya hidup dan akhirat
Huraian : kerana dengan adanya ilmu tafsir, lahirnya disiplin ilmu yang lain seperti ilmu falak , sains
dan lain-lain
Dalil : " :
Atau
."
Kesimpulan : ilmu tafsir telah memberi kesan yang positif dalam tamadun manusia sehingga
melahirkan ramai ulamak yang yang mahir dalam ilmu tafsir

SOALAN 4 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) (i) (a) Maksud Hadis Dirayah :
1 isi x 2m =
Sesuatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sudut diterima atau ditolak yang 2markah
berhubung kait dengannya.

4
5

(b) Maksud Hadis Mauquf :


1 isi x 2m =
Hadis yang disandarkan kepada sahabt sahaja sama ada perkataan, perbuatan atau pengakuan. Tidak 2markah
ada tanda hadis ini dihubungkan kepada nabi Muhammad SAW.
(c) Maksud Syaz :
1 isi x 2m =
Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang makbul dan thiqah tetapi bercanggah dengan perawi- 2markah
perawi lain yang lebih thiqah daripadanya.
(b) (i) KBAT- taqyidkan ayat alquran yang mutlak

Isi : Fungsi hadis tersebut ialah mentaqyidkan ayat alQuran yang mutlak
Huraian : didalam hadis ini , Rasulullah SAW mentaqyidkan bentuk bangkai dan darah berdasarkan
ayat alQuran tersebut.
Dalil :


(( ))
4 isi x 1 m
Kesimpulan : = 4 markah
- Umat islam dapat memahami hanya dua jenis bangkai yang halal iaitu ikan dan belalang dan
dua jenis darah yang halal dimakan iaitu hati dan limpa.
- Umat islam perlu patuh dan akur dengan segala arahan Rasulullah ketika Rasulullah hidup
atau telah wafat.
- Hadis merupakan sumber rujukan ke dua dalam islam, sekiranya tiada jalan penyelesaian
daripada alQuran.

(c) (i) Contoh Hadis Muquf

- kata Hasan Basri ( Tabii) :


: 1 isi + 2m
= 2 markah
- kata Ibrahim bin Muhammad bin Muntasyir ( Tabiin) :

( ii ) Hukum beramal dengan hadis syaz :
1- Tidak boleh beramal dengan hadis syaz / kerana tergolong dalam hadis dhoif 2 isi + 2 h
2- Tidak boleh dijadikan hujjah dalam kehidupan / kerana ianya hadis yang lemah. = 4 markah

(d) ( iii ) Terangkan beza alhujjah dan alhakim

Alhujjah
Gelaran untuk Ulamak yang memiliki sifat-sifat alhafiz dan menghafaz / serta menguasai tidak 2 isi x 2 H
kurang daripada 300 000 hadis beserta matannya seperti malik bin ismail alhindi
= 4 markah
Alhakim
Gelaran untuk ulamak yang dapat menguasai melebihi 700,000 hadis / iaitu dari segi riwayat dan
dirayah seperti malik bin anas.

SOALAN 5 CONTOH JAWAPAN MARKAH


(a) ( i ) Jelaskan konsep berhias diri: 1isix2m =
Satu cara mengelokkan diri dengan berpakaian bersih, kemas dan cantik. 2 markah

5
6
SOALAN 6 CONTOH JAWAPAN MARKAH
( ii ) Terangkan dua hikmah berhias diri 2 isi + 2 hurain
(a) (i) Nyatakan 2 cara mendidik sifat
1- perlantikan qinaahpada
pemimpin dan syukur/
zaman dengan
Khulafanikmat yang diterima
Ar-Rasyidin = 4 markah
2- dapat
1) Pemimpin dilantik memelihara
melalui maruah /serta kehormatan diri
sistem syura 1Fx2m = 2m
3- sistem
2) Lantikan melalui mendidik (warisahdalam
sifat bersederhana/
imamah berpakaian
)
( ii ) 4- menjauhkan
Jelaskan 2 perbezaan diri dari
antara sistem sifat sombong,riak
demokrasi dan sistemsertasyura bermegah-megah
5- menggelakkan diri dari pencerobohanSistem
Sistem Demokrasi /serta gangguan
Syura seks
6- menghindarkan diri daripada fitnah/
-Sistem demokrasi dicipta oleh pemikiran politik barat serta perkara mungkar
-Sistem syura lahir daripada pemikiran islam yang berteraskan
7- menzahirkan
berteraskan falsafah barat. nikmat Allah /dengan memakai Al-Quran pakaian yang indah dan kemas
dan As-Sunnah.
-Demokrasi daripada perkataan Yunani,pemerintahan -Majlis syura mengeluarkan pendapat atau berijtihad dalam
( iiiberteraskan
) (KBAT) (gambar
kekuasaan pakaianrakyat.
dan kedaulatan yang tidak halal) sesuatu masalah dalam lingkungan syarak yang tidak ada 4 isi x 1m =
Jelaskan
-Keputusan dalam satu tindakan
demokrasi suarapihak berwajib untukdalam
majoriti. mengatasi masalah diatas beserta huraian, dalil
nas syarak. 4 markah
danmajoriti
-Pendapat rumusan rakyat sebagai asas pemerintahan -Keputusan dalam majlis syura berdasarkan prinsip syarak. 2Fx2H = 4m
negara. -Pendapat ahli syura sebagai asas pemerintahan negara.
ISI Melaksanakan tindakan undang-undang
(iii) SenaraikanHURAIAN
empat orang majlisSeperti mengenakan
syura pada denda Ar-Rasyidin
zaman Khulafa keatas pesalah yang menjual barangan yang 4F = 4m
1. Umar Bin Al-Khattab bersumber 5.Talhah bin Abdulah
dari bahan yang tidak halal
2. Uthman Bin Affan 6. Az-Zubayr Bin Al-Awwam
DALIL
3. Ali Bin AbiTalib
7.Saad
Bin

Abi Waqqas
4. Abdul rahman bin Auf
(b) (i) KESIMPULAN Kita
Nyatakan dua riwayat hidup Imam As-Syafie hendaklah cakna dengan isu seperti ini agar kesucian agama Islam 2Fx1m=2m
tepeliharaialah Muhammad Bin Idris Bin Uthman Al-Abbas Bin Uthman Syafi Bin As-
Nama penuh Imam As-Syafie Rahimahullah
Saib,
(b) (berketurunan
i ) Nyatakan kepentingan
Quraisy dan ibubapanya bernegara
berasal dari menurut Islam
Makkah Al-Mukarramah. 2 isi x 1 m =
Keturunan mereka 1- mempunyai
Dapat melaksanakan syariah
keturunan dengan islam/
Nabi dengan S.A.W.
Muhammad sempurna 2 markah
Beliau dilahirkan2-di Gaza,
Menjadikan
Palestin keadilan /serta
pada bulan Rejabkebajikan umat
tahun 150H bersamaan 767M.
Ketika mereka melawat Palestin, bapanya
3- Melindungi meninggal
umat/ daripada dunia dan
ancaman ketika itu Imam As-Syafie masih dalam kandungan ibunya.
musuh
Beliau dilahirkan4-di rumah kerabatnya
mengatur di Gaza.
kehidupan Semasa
umat/ berusia
menurut dua perundangan
lunas2 tahun beliau kembali ke Makkah bersama ibunya.
5- mewujudkan keamanan /serta keharmonian negara
6- Rahimahullah
Imam As-Syafie dikenaliislam
membina tamadun sebagai As-Syafie
/ yang berjaya sempena nama moyangnya keempat iaitu Syafi Bin As-Saib.
Imam As-Syafie Rahimahullah meninggal dunia bulan Rejab tahun 204H bersamaan 821M di Mesir berumur 54 tahun
( ii ) (Jelaskan
ii ) Jelaskan
dua dua adab
sumbangan bernegara
terbesar Imammenurut Islam dunia
Syafie kepada : Islam 2 isi + 2 huraian
Bidang Menjaga imej negara sentiasa melakukan perkara2 yang boleh mengharumkan nama negara
Huraian =
2Fx2H = 4m
dan tidak melakukan perkara2 yang memburukkannya 4 markah
Pengasas menyumbang bakti setiap
Imam As-Syafie merupakan warga
pengasa negaraSyafie.
mazhab perlu membalas sumbangan
Beliau banyak mendapatdanpengalaman
jasa baik negara
hasil
Mazhab untuk negara dengan cara membuat sumbangan dalam apa jua
daripada pengembaraannya ke beberapa negeri tempat perkembangan ilmu dan mazhab hukum. bidang yangOleh
kita
mampu.panduan
kerana itu mazhab beliau merupakan Antara daripada
sumbangan yangmazhab
beberapa paling dan
mudah ialah
ijtihad menjadi rakyat
sendiri.
yang berdisiplin dan dinamik
Hasil menanam semangat
Antara karya penulisan yang menjadi tanggngjawab
beliau bukukan ialah: rakyat untuk menzahirkan semangat patriotisme
Kerja patriotisme sama ada
1. Ar-Risalah, mengandungi melalui
Usul Feqh. percakapan mahupun tindakan.selain itu,semangat ini
2. Al-Ummu mengandungi perlu diterapkan
ilmu Feqh. kepada generasi muda tanpa mengira kaum dan agama
3. Al-Musnad,
Sanggup berjuang kita harus
mengandungi mempertahankan
Hadis-Hadis Rasulullah. negara daripada sebarang tuduhan,
4. Ikhtilaful Hadis. tomahan dan juga pencerobohan berbentuk ketenteraan .
mempertahankan
negara5. Kitabul Feqh.
Kabir. memperingati hari kemerdekan merupakan satu detik bersejarah dalam
6. Al-Jamiulhari
Memperingati
kemerdekaan kehidupan setiap individu kerana pada saat itulah kita dan negara bebas
Murid- Antara murid-murid Imam Syafie ialah:belenggu penjajah.Negara kita bebas menentukan hala tuju
daripada
Murid 1. Imam Abu Ibrahimsendiri.
Ismail Bin Yahya Al-Muzani.
Imam 2. Imam Ar-Rabi Bin Sulaiman Bin Abdul Jabbar Al-Murawi.
( iii
As-) Terangkan
3. dua kesan
Imam adab
Abu bernegara
Thaur Ibrahimkepada masyarakat
Bin Khalid Bin Al-Yaman Al-Kalbi. 2 isi + 2 huraian
Syafie 4. Imam
1.Dikenali danHassan Bin Muhammad
dihormati/ diperingkatAz-Zafarani.
antarabangsa. =
5. Imam
2.Sentiasa Ahmaddalam
berbakti/ Bin Hanbal
semuaAs-Syibani.
bidang. 4 markah
3.Berdikari dan tidak bergantung /kepada kerajaan.
( iii ) KBAT: gambar Buya Hamka 4 markah
4.Lahirnya masyarakat madani/ yang berjaya
Berdasarkan gambar di atas nyatakan peranan tokoh tersebut beserta huraian, dalil dan rumusan 1m fakta
5.Mengutamakan kepentingan negara /daripada kepentingan diri.
ISI Pengarang dan penulis terkenal dalam pelbagai bidang ilmu seperti Tafsir Al-Azhar 1m huraian
HURAIAN Kesungguhan beliau menyebarkan kepakarannya dalam bidang Tafsir Al-Quran 1m dalil
memberikan kesan yang baik kepada dunia islam 1m kesimpulan
DALIL

KESIMPULAN Kita hendaklah mencontohi kesungguhan Buya Hamka dalam mendalami ilmu agar
kehidupkan kita sentiasa diberkati dunia dan akhirat

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT