Anda di halaman 1dari 3

BEASISWA

Hiji sore di usum panas, Yol keur lalajo televisi di imahna. Umurna meureun masih 14 warsih, tapi Yol
pohara resep lalajo warta di tv. Ujug-ujug panto imahna diketuk.
TOK!! TOK!!

Shill : Assalamu alaikum. Yol, mba balik!


Yol : Iya, mba! Bentar!

Yol muka panto imahna anu dikonci ti dina.

Yol : Wa alaikum salam. Balik manehna bet sore, Mba?


Shill : (bari muka sapatu sakola) Iya, tadi aya pancen praktek. Ibu tacan balik de?
Yol : Tacan.

Shill leumpang asup ka dina imah.

Yol : Eh, iya! Mba, tadi dapet surat ti pak pos.


Shill : (ngalieuk) Surat naon? Mana suratna?
Yol : Teu tau. Yeuh! (mikeun amplop surat dina Shill)

Shill geura-giru muka surat eta. Manehna macana.

Shill : (ceuceuleuweungan) WAAAAAAAAAAAAH!!!!!


Yol : (masangkeun beungeut heran) naha mba?
Shill : Mba bakal dapet beasiswa, Yol! YUHUUUUU!!!
Yol : Beasiswa?

Shill henteu nembalan patarosan adina. Manehna langsung lumpat nuju kamar kalawan rasa riang.
Isuk poena, di kantin ramai pisan. Lolobana ti para siswa keur ngomongkeun ngeunaan beasiswa anu
dirumorkan eta. Salah sahiji meja di ditu, aya Pho anu keur dahar bakwan. Manehna kasampak pohara
ngarasakeun bakwan terlezat jieunan Bi Nin.
Bi Nin anu saprak tadi ngimeutan langganan satiana eta, pamustunganana menghampiri Pho. Bi Nin oge
hayang ngajak ngomong Pho, alatan ngan anak eta anu teu ngomentaran soal beasiswa.

Bi Nin : Mangannya sing alon-alon, Nduk!


Pho : (melong Bi Nin anu geus diuk di gigireun / sabeulahna) Ngomong naon da, Bi? Enyong ora ngarti!
Bi Nin : Owalaaah! Teu ngerti bet enya, balesnya pake basa Jawa. Maneh ieu kumaha toh?!
Pho : Enya, kuring pan ngan bisa eta doank!
Bi Nin : Yo wis, ora opo-opo. Maneh teu ngomongin soal beasiswa eta, Pho?
Pho : Males ah, Bi. Kuring leuheung dahar bakwan Bi Nin hahaha
Bi Nin : Weleh yo wis lah. Karepmu dewek.

Pho ngarasakeun deui bakwannya.


Pho : Bi, kuring dibere bonus deui donk! Pan kuring langganan satia bakwan bi Key. Mangsa teu aya
bonusnya.
Bi Nin : Iya, ntar balik sakola bibi kaasih. Baruk iya, lamun misalkan maneh dapet surat eta, maneh daek cokot
beasiswanya teu?
Pho : Enya elaah. Kuring teu bakal dapet, Bi. Lagian beasiswa eta pan buat jalma-jalma pinter. Lamun
kuring? Rangking 10 badag wae teu dapet.
Bi Nin : Owalaaah Maneh teu denger wartana enya?
Pho : Warta naon?
Bi Nin : Peserta anu bakal dibere surat beasiswa eta, dipilih sacara awut. Teu paduli, manehna pinter atawa teu.
Jadi, bisa wae dewi keberuntungan aya di pihak maneh, Pho.
Pho : Hmmmm bener oge da! Emang saban kelas, aya sabaraha jelema bi anu dapet surat eta?
Bi Nin : Ngan 10 jelema. Tapi eta masih di uji deui. Lamun salila dua semester, peunteun rata-rata kabeh
palajaran ngalaman kanaekan, manehna dapet beasiswa tahap kahiji.
Pho : Tahap kahiji?
Bi Nin : Aya tilu tahap di program beasiswa ieu. Tahap kahiji, beasiswa pikeun naek ka kelas dua. Tahap
kadua, beasiswa pikeun naek ka kelas tilu. Tahap katilu, enya buat maneh kuliah.
Pho : Wah, GELO!! Ngeunah pisan anu dapet beasiswa ti tahap kahiji sampe katilu.
Bi Nin : Enya, eces lah! Tapi, beasiswa di tahap katilu ngan sampe semester ka tilu. Saterusna, maneh
sorangan anu bayar.
Pho : Ah, tapi mustahil kuring bisa dapet bi. Bi Key pan weruh, kuring mindeng apes.
Bi Nin : Iya oge da! Eh tapi, lamun maneh dapet surat eta, maneh ulah ngomong saha-saha enya.
Pho : Emang naha?
Bi Nin : Ieu persaingan sengit. Lamun aya anu weruh, bisa aya oknum-oknum anu bangor.
Pho : Enya ilah, lebay amat! Enya udah, ieu kuring daek bayar bakwannya. 1 bakwan gope, jadi
kabehanana
Bi Nin : 2000 wae! Anu sarebu deui bonus!
Pho : Yaah! Ntar balik sakola, kuring teu dapet bonus donk!
Bi Nin : Dapet! Udah tenang wae!
Pho : Asiiiiiiik!

Shill poe ieu ngarasa pohara gumbira. Manehna henteu percaya meunangkeun surat beasiswa eta.
Manehna baris estuning-estuning diajar pikeun meunangkeun beasiswa eta.
Di rohang kelas

Ibu Wen : Barudak, isukan olahraga di lapang Sanca. Ibu hayang, isukan maraneh bawa bekel sorangan.
Alatan di ditu harga kadaharan sarta inuman mahal. Ulah poho bawa enya!
Murid2 : IYA BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!!
Bel sakola oge berbunyi

TEEEEEEEEEEEET!!!!
Kabeh siswa leumpang kaluar kelas, kitu oge Shill sarta Ibu Wen.

Ibu Wen : Shill, rengse jajan maneh ka kantor ibu enya. Ibu perlu bantuan maneh buat ngoreksi ulangan
kelas sabelas.
Shill : Baruk iya, Bu.

Pho anu masih aya di jero kelas, ngahuleng soal beasiswa anu diomongkeunana kamari babarengan Bi
Key. Manehna geremet, saha anu baris junun meunangkeun beasiswa eta. Samentara Pho ngahuleng, Shill indit
ka kantor Ibu Wen.
Ibu Wen nyaeta wali kelas Pho sarta Shill. Ibu Wen mikaresep Shill ti muridnya anu sejen, alatan Shill
jawara kelas sarta siswi anu milampah alus.
Di kantor Ibu Wen

Shill : Assalamu alaikum, Bu.


Ibu Wen : Wa alaikum salam. Shill, asup asup.
Shill : Iya, Bu.

Shill asup sarta diuk di korsi anu tempatna di hareup meja Ibu Wen.
Ibu Wen: Shill, engke tulung maneh taro kertas ulangan ieu di kelas 11 IPA 1. Kabehanana udah ibu koreksi.

Shill : Loh? Lainna tadi, ibu titah kuring buat bantu koreksi enya?
Ibu Wen : Iya, tapi kabeh udah rengse. Ibu daek tanya, naon maneh dapet surat beasiswa eta?
Shill : Mmmh iya, Bu.
Ibu Wen : Lamun aya anu tanya, naon maneh dapet surat eta atawa teu, ulah maneh jawab.

Ngomong wae kalawan antare, maneh teu dapet surat eta.

Shill : Loh, emang naha bu?


Ibu Wen : Ieu persaingan sengit. Lamun nepi ka aya anu tau, maneh bisa langsung eleh waktu eta oge. Di
perlombaan ieu, loba anu curang Shill. Ibu teu daek, maneh eleh ku cara sagampang eta. Lamun
maneh eleh, eta alatan maneh anu gagal ngabela diri. Meureun ieu kasampak teu adil, tapi sakola
urang geus kadaptar di perlombaan ieu ti 5 warsih anu tuluy. Jadi, daek teu daek urang kudu
tarima. Maneh mengerti?
Shill : Iya bu, kuring ngerti.

Di rohang kelas, Pho masih ngahuleng soal beasiswa eta.

Pho : Gue bisa dapet teu enya? Lamun bisa, lumayan pisan pan. Gemi duit sabaraha loba tuh?
Mmmh tapi mangsa iya sacara awut? Teu adil donk? Enya ilaaah! Naha gue jadi lieur kieu
enya.

Shill asup kelas.

Shill : Pho, maneh teu jajan?


Pho : Teu, Shill. Eh iya, lu berminat teu dapet beasiswa tilu tahap eta?
Shill : Iya lah! Saha anu teu berminat. Emang naha? Lu teu dapet enya?
Pho : Teu! Lagian gue pan teu sepinter lu. Lu pasti dapet. Enya pan?
Shill : Teu, Pho. Gue teu dapet.

Pho : Wah nyaah pisan! Lu pan pinter. Tapi, emang sacara awut da!
Shill : Iya, sacara awut pemilihannya. Eh, gue laper yeuh! Ka kantin yuk! Beuli bakwan!
Pho : Gue deui puasa Senen Kemis.
Shill : Baruk enya udah. Gue ka kantin tiheula enya. Daah!
Minggu isuk-isuk, aktivitas para pagawe sarta barudak sakola libur. Tapi, Pho malahan kudu digawe
teuas di hiji kedai kadaharan Oishi. Waktu eta, kedai kadaharan Oishi tacan ngabogaan nu datang anu ramai,
jadi pikeun ngeusian wayah senggang Pho diajar di tempat gawe manehna.
Hiji jalma datang menghampiri Pho.

Figuran : Aya surat buat Pho ti pak pos!

Pho melong saurang awewe anu leuwih luhur tina. Manehna geura-giru nyokot amplop bodas anu
beuneur surat eta.
Pho molotot. Surat eta, nyaeta surat beasiswa. Tetela, Bi Key bener. Dewi keberuntungan keur berpihak
dinana.
Aroma persaingan geus di mimiti. Pho mimiti getol diajar saban poe. Sanajan manehna lain anak
pangsingerna di kelas, tapi Pho yakin manehna bisa bisa beasiswa eta.
Pho diajar di saban aya kasempetan. Di sakola, di imah, komo di tempat damelna. Henteu ngan Pho,
Shill sarta siswa anu sejen oge diajar kitu getol nepi ka maranehanana bisa meunangkeun beasiswa eta.
Sarta wayah terus berlalu.
Ujian ahir semester kadua, geus rengse. Kiwari ngan nungguan embaran saha diantara para peserta anu junun
meunangkeun beasiswa ti pausahaan Sutra Asih
.
Tapi samemeh upacara embaran lumangsung, Shill menelepon adina, Yol.

Shill : Yol, hallo!


Yol : Iya mba. Aya naon?
Shill : Doain mba enya, kajeun dapet beasiswa.
Yol : Iya mba, ieu kuring deui berdoa sarua Alloh
Shill : Makasih enya dek

Teu lila saterusna, bel pikeun mitembeyan upacara berbunyi. Kabeh siswa ngajajar di lapang pikeun
mitembeyan upacara. Sarta anu pang diengke ti upacara ieu teh, embaran baris saha tea anu meunangkeun
beasiswa eta.

Ibu Wen : Barudak harap cicing. Poe ieu, ibu baris ngabacakeun saha ti rencang-rencang maraneh anu
meunang beasiswa taunan ti pausahaan Sutra Asih.
(Pho sarta Shill menggenggam kadua leungeunnya di harigu berdoa dina hate.)
Ibu Wen : Shilla Onseven Maharani

Sora riuh keprok membahana lapang. Shill maju sarta narima pin husus beasiswa ti Ibu Wen.

Ibu Wen : Phosya Wungu Violeta


Pho : Yuhuuuu!!

Pho leumpang maju sarta kalawan senyuman narima pin husus beasiswa eta.
Tuluy Ibu Wen, ngagero ngaran barudak anu sejen.
Shill sarta Pho ngarasa pohara gumbira. Maranehanana geus nungguan kado ieu saprak lila.

Ibu Wen : Mangga. Hatur nuhun luhur kabeh murid anu geus giat diajar demi meunangkeun beasiswa ieu.
Muga ieu bisa terus memacu maraneh pikeun terus berprestasi. Luyu kalawan eusi surat beja,
para siswa ieu baris meunangkeun beasiswa pikeun waragad dua semester ka hareup di kelas 11.

Para siswa balik bertepuk leungeun.


Shill sarta Pho maranehanana duaan ngarasa pohara bagja narima beasiswa ieu. Tapi, kabeh tacan
rengse. Shill, Pho, sarta siswa anu sejen kudu terus giat diajar ambeh bisa meunangkeun beasiswa tahap kadua
sarta katilu.
Naha maranehanana duaan bisa meunangkeun beasiswa tahap kadua sarta tahap katilu? Kumaha
caritana? Tunggu drama kami saterusna.