Anda di halaman 1dari 2

ASMANABI SULAIMAN A.

Diriwayatkan di dalam kitab Syamsul Maarif Al-qubro milik Al-Imam Al-Alim Al-
Allamah Al-Bahr Al-Habr Al-Fahhamah Ahmad bin Ali Al-Buuni yang wafat pada tahun
622 Hijriyyah/1202 masehi Sesungguhnya Asma ini di ciptakan dari cahaya yang bersinar
sangat terang , yang cahayanya mengalahkan setiap cahaya, Di riwayatkan bahwa apabila
nabi Sulaiman A.S duduk di tempat duduknya bangsa jin,setan menggigil dihadapanya
karena wibawanya dan takutnya pada Asma ini, inilah Asma yang di maksud :

LAILAHA ILLALLOHUL AMRU KULLUHU LILLAHI WALA GHOLIBA


YAGLIBULLOHU ( NURUN 3X ) SUBHANA MAN GOLABA NURUHU KULLA
NURIN WA LAHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHIL ALIYYIL ADHIMI
KAF HA YA AIN SHOD JAHLASIN WA AH SOLA WAL JASMAN KASAT
SATYIN AHATIN MATYAHTOHAYTIN ( AHATIN 2X ) HAYFIN AJIB LAILAHA
ILLALLOHU NAROT FAS TANAROT (TUBIN 2X) (SUBBUHUN 2X) (
HAYTOWTIN 2X ) QUDDUSUN ROBBUL MALAIKATI WARRUHI ALAL
ARSYIS TAWAWA ALAL MULUKI IHTAWA WALAHUL ASMAUL HUSNA LA
DAFIA LIMA QODO WALA MANIA LIMA ATO YAFALU LIMA YURIDU FI
MULKIHI WA YAHKUMU FI KHOLQIHI MA YASYAU WAHUWA ALA KULLI
SAYING QODIR.

Asma ini di baca dawam ba,da fardu 1x atau ditulis di kulit kijang dengan misik &
tinta zafaron, Asma ini mempunyai banyak kegunaan,Syeikh Ahmad ibni ali Al-buuny
berkata apabila mendawamkannya jagalah dirimu dari masiat karena didalamnya terletak
Asmaul Adzom

Diriwayatkan oleh Syeikh Kaab Al-Akhbar Sesungguhnya Nabi Sulaiman A.S


mempunyai sebuah permadani yang terdapat Asma, Dengan Asma inilah nabi sulaiman as
mengikat,membakar,menundukkan,menyiksa golongan jin dan setan yang membangkang,di
tengah permadani ini terdapat 4 Asma Ibroniyyah yang di kunci, Dengan 4 Asma ini
Golongan Jin & setan taat serta tidak pernah membangkang sekejap matapun terhadap nabi
Sulaiman A.S, di dalam permadani tsb terdapat beberapa khodam Awan yang menjadi
pemimpin 4 Ifrit, yang mana ke 4 ifrit ini adalah pemimpin2 mentrinya nabi sulaiman as dari
golongan Jin, Di riwayatkan bahwa nabi Sulaiman A.S mempunyai 300 mentri dari golongan
manusia yang di pimpin oleh ASIF BIN BARKHOYA/BARKHIYA dan 300 mentri dari
golongan Jin yang di pimpin oleh 4 ifrit yang bernama :

1. DIMRIYAT

2. MANIQ

3. HADLIYAJ

4. SYUGOL

Dengan ke empat Asma inilah timbulnya ketaatan yang luar biasa pada golongan jin&setan,
Syeikh Ahmad Ali Al-Buuni berkata Hafal kanlah Asma2 tersebut dan janganlah di
terbuka kan terhadap seseorang dan inilah pemanggil mereka :
YA MASYAROL AWAN WAL WUZARO ILLA MA AMRTUM MAN YAQDI
HAJATI WA YANSORIFU FI RIDOI BI HAQQI NABIYYILAHI SULAIMAN
ALAIHIS SALAM QOLA IFRITUM MINAL JINNI ANA ATIKA BIHI QOBLA AN
TAQUMA MIN MAQOMIKA WA INNI ALAIHI LA QOWIYYUN AMIN INNAHU
MIN SULAIMANA WA INNAHU BISMILLAHIRROHMANIRROHIMI ALLA
TALU ALAYYA WATUNI MULIMIN.

Di tulis Asma Ifrit yang 4 pada hari-harinya disertai Awan nya masing-masing serta
Khodam golongan bawah dari masing-masing hari,setelah selesai tulisannya di hadapkan
pada cahaya bintang sambil membaca surat Yasin 1x dan surat Al-muluk (tabarok) 1x , maka
sesungguhya kata imam ali albuuni ini sangat bermanfaat sekali bagi apa-apa yang kamu
inginkan.

Inilah susunan penulisannya

1. DIMRIYAT HARI MINGGU AWAN NYA HASTOSLAHKUSYIN YANG


MENGUASAI HARINYA ADALAH MADZHAB ALKABIR

2. SYUGOL HARI SELASA AWAN NYA KASKASLAIUSYIN YANG MENGUASAI


HARINYA ADALAH AHMAR ABU TAWABI

3. HADLIYAJ HARI RABU AWAN NYA BAKHLAHLASTUSYIN YANG MENGUASAI


HARINYA ADALAH BURQON

4. MANIQ HARI SABTU AWAN NYA SYATOLTOTOSYAKUSYIN YANG


MENGUASAI HARINYA ADALAH MAYMUN

Ke empat Asma ditulis berurutan sesuai harinya yang pertama hari minggu, semua di
tulisnya pada jam 6-8 pagi.

TAMAT