Anda di halaman 1dari 2

DEFINISI PEJABAT PENGURUSAN VENDOR

Adalah unit dalaman di dalam sesebuah syarikat yang menilai pembekal barangan dan
perkhidmatan kepada syarikat.

DEFINISI VENDOR

Penjual bagi syarikat yang membekal barang/ perkhidmatan, mengeluarkan inventori


barangan/perkhidmatan. Pesanan pembelian digunakan sebagai kontrak dengan vendor untuk
pembelian barangan/perkhidmatan.

TUGAS PENGURUSAN VENDOR

Melibatkan tugas pengawasan oleh seorang CEO atau IT eksekutif, yang menjalankan kerja:

i. Rundingan bersama vendor


ii. Memantau isi kontrak vendor secara berterusan
iii. Mengikuti perkembangan teknologi baru vendor
iv. Mengekalkan hubungan dengan vendor

BAGI ORGANISASI SEDERHANA/ KECIL pengurusan vendornya diuruskan oleh sebuah unit kecil
yang:

i. Menyelia dasar membeli


ii. Menilai teknologi vendor baru
iii. Tawaran tawaran

MENGENALPASTI SENARAI VENDOR YANG DILULUSKAN

Antara maklumat vendor yang perlu dikumpul oleh organisasi untuk tujuan mengenalpasti
adalah seperti berikut:

i. Nama perniagaan vendor vi. Tarikh dan no. pendaftaran SSM


ii. Alamat dan No. telefon vendor vii. No. pendaftaran GST
iii. Pegawai bertanggungjawab viii. Modal berbayar
iv. Jenis perniagaan ix. Tempoh kredit
v. Bidang perniagaan x. No. akaun bank & nama bank
CONTOH KRITERIA PEMILIHAN VENDOR

Syarikat Bumiputera yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia dalam bidang


berkaitan
Mempunyai profil syarikat yang lengkap & beroperasi melebihi 5 thn
Tawaran harga yang berpatutan
Barangan/ perkhidmatan memenuhi spesifikasi
Menepati masa penghantaran barangan/perkhidmatan yang ditetapkan oleh IMR
Berupaya memindahkan pengetahuan teknikal (technology transfer)
Mempunyai modal berbayar melebihi RM20,000

POLISI PENGURUSAN VENDOR

1. Proses pemilihan vendor


2. Pengurusan kontrak vendor
3. Pengurusan hubungan vendor
4. Pengurusan risiko vendor
5. Pengurusan tahap prestasi vendor

PROSES PENGURUSAN VENDOR

1. Mengumpul data vendor


2. Menganalisis vendor yang sesuai dan risiko penilaian
3. Pemilihan vendor yang sesuai
4. Membuat rundingan bersama vendor
5. Membuat perjanjian kontrak kerja bersama vendor
6. Pengurusan prestasi vendor
7. Penilaian prestasi kerja vendor
8. Pembangunan vendor