Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN : Sains


TARIKH : 15 Ogos 2017 (Selasa)
MASA : 0745-0915 (90 minit)
KELAS : 4 Arif
BILANGAN MURID : 27 orang murid
TEMA : Bumi dan Sains Angkasa
TOPIK : Sistem Suria
STANDARD KANDUNGAN : 8.2 Mensintesis pengetahuan tentang pengaratan bahan
STANDARD PEMBELAJARAN : 9.2.4 Menganggar jarak relatif Bumi ke Matahari
berbanding jarak Bumi ke Bulan
9.2.5 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih
dekat dengan Matahari.
9.2.6 Meramalkan keadaan di Bumi jika jaraknya lebih
jauh dengan Matahari.
HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran;
i) 23/27 orang murid dapat meramalkan keadaan bumi
jika jaraknya lebih jauh dan dekat dengan matahari
secara lisan dengan betul.
ii) 23/27 orang murid dapat menjawab 80% betul pada
lembaran kerja.
iii) 24/27 orang murid dapat memanipulasi model yang
dibuat oleh murid dengan baik secara lisan.
EMK : Kreativiti
KEMAHIRAN PROSES SAINS : Memerhati, membuat inferens, berkomunikasi
KEMAHIRAN BERFIKIR : Menghubung kait dan membuat inferens
BAHAN BANTU MENGAJAR : Model matahari,bulan dan bumi, lembaran kerja,
powerpoint
NILAI : Berusaha, tekun dan menghormati.
PENILAIAN PdP : Hasil reka cipta murid dan formatif
AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
FASA PdP ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
/ MASA PEMBELAJARAN
Set Induksi Bola, bola tenis dan 1. Guru akan menyoal murid apakah BBM:
(12 minit) bola pingpong perwakilan bola-bola tersebut kepada Bola, bola
murid. tenis dan
2. Murid akan menjawab bola untuk pingpong
matahari, bola tenis untuk bumi dan
pingpong mewakili bulan. NILAI: Tekun
3. Guru akan menyoal aspek jarak
relative antara ketiga-tiga objek KB:Menjana
tersebut. idea
Pencetusan 1. Guru akan menerangkan kepada murid
Idea nisbah jarak relatif antara matahari,
bumi dan bulan dengan menggunakan
lakaran pada kertas mah-jong.
2. Murid akan mendengar penjelasan
guru.
3. Guru akan menyoal murid relevan jarak
tersebut bagi bumi.
4. Murid juga akan menggunakan model
matahari untuk melakukan penjelasan
bagi jarak relative tersebut.

Penstrukturan 1. Guru akan melakukan demostrasi yang


Semula Idea menggunakan sumber api sebagai
matahari, mentega sebagai bumi.
2. Guru akan menyoal murid untuk
meramal apa yang berlaku kepada
mentega jika didekatkan dengan
matahari dan juga sebaliknya.
3. Murid akan memerhatikan aktiviti
demostrasi ini dengan tekun.
4. Guru akan membimbin murid dengan
menyoal apa yang berlaku kepada
bumi jika jarak bumi dekat dan jauh
dengan matahari.

Aplikasi Idea 1. Murid akan menjawab lembaran kerja.


2. Murid akan diberikan masa selama 15
minit untuk menjawab soalan tersebut.
3. Pada minit ke 15, guru dan murid akan
mengadakan perbincangan bagi
lembaran kerja.
Refleksi 1. Guru akan menerapkan nilai bersyukur
dan mengagungkan kebijaksaan
Tuhan yang telah berkarya.
2. Guru akan membuat kesimpulan
dengan kelas pada hari ini telah tamat
topic bagi Sistem Suria.
3.