Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

(SLOT MATEMATIK)

Kelas : Prasekolah Nilam

Tarikh : 15 September 2017

Masa : 10.10am - 10.40am

Bilangan Murid : 25 orang

Tajuk : Pizza Bentuk Saya

Tunjang Utama/Fokus : Tunjang Sains Dan Teknologi (Matematik Awal)

Standard Kandungan : (MA 2.1 Memahami nombor 1 hingga 10)

(MA 6.1 Mengetahui kedudukan objek dalam ruang)

(MA 6.2 Menghasilkan binaan berdasarkan bentuk yang biasa dijumpai di persekitaran)

Standard Pembelajaran : (MA 2.1.1 Menyebut nombor 1 hingga 10 mengikut urutan)

(MA 2.1.2 Mengecam dan menyebut nombor secara rawak)

(MA 6.1.1 Menyatakan kedudukan sesuatu objek dalam ruang)

(MA 6.1.2 Meletakkan objek pada kedudukan tertentu)

1
(MA 6.2.1 Mengecam bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga, bulatan)

Kesepaduan Tunjang : 1. Tunjang Perkembangan Fizikal Dan Estetika (Perkembangan Motor Halus)

(FK 1.1 Meneroka pelbagai aktiviti yang melibatkan motor halus)

(KE 3.1 Mengetahui unsur seni (Persepsi Estetik)

(FK 1.1.3 Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti yang melibatkan alatan)

(KE 3.1.1 Menyatakan unsur seni yang terdapat dalam persekitaran)

2. Tunjang Komunikasi (Bahasa Melayu)

(BM 1.4 Berinteraksi menggunakan ayat mudah)

(BM 2.5 Membaca dan memahami bahan bacaan)

(BM 1.4.3 Bersoal jawab menggunakan ayat mudah)

(BM 2.5.1 Membaca bahan bacaan mudah)

3. Tunjang Kemanusiaan

( KM 5.3 Memelihara dan memulihara alam sekitar)

(KM 5.3.1 Bercerita tentang amalan memelihara dan memulihara alam sekitar)

2
4. Tunjang Keterampilan Diri

(KD 2.1) Membina konsep kendiri

(KD 2.1.1) Menunjukkan sifat positif

EMK (Elemen Merentas Kurikulum)

Kemahiran Berfikir : Menilai, menghubungkait, analisis, mencirikan, mereka cipta

Nilai : Mematuhi arahan, berdisiplin, kerajinan, kejujuran, kebersihan, kekemasan

Keusahawanan : Kesanggupan belajar melalui kesilapan, boleh membina jaringan sosial

Objektif Pembelajaran : Pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid boleh:

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah

Bahan Bantu Mengajar :

Fokus KP : Verbal linguistik, Interpersonal

Kosa Kata :

CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH

3
CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH

Bahan bantu
mengajar:
- Video bentuk
Set induksi
(4 minit)
KB:
-Mencirikan
-Hubungkait

Perkembangan:
-Bahasa

Perkembangan:
-Bahasa
Perkembangan -Visual

4
CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH
(6 minit)
Bahan bantu
mengajar:
-contoh Pizza Bentuk
Saya yang sudah
siap

KB:
-Mencirikan

Bahan bantu
mengajar:
-Kotak terpakai
berbentuk bulat
-Gambar bentuk
(segitiga, segiempat
sama, segiempat
Langkah 2
tepat dan bulatan)

5
CATATAN /BAHAN
MASA / ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP
LANGKAH
(15 Minit) -Gunting
-Gam
-Lembaran kerja

KB:
-Mereka cipta

Nilai:
-Kebersihan
-Kekemasan
Penutup -Penghargaan diri
(5 minit)
KB:
- Menilai