Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama kelas : Prasekolah 2

Bil. Pelajar : 25 orang

Umur : 6 tahun = orang, 5 tahun = orang

Tunjang Utama : Sains dan teknologi- Awal Matematik

Fokus : ST 7.0 Konsep Nombor.

Standard Kandungan : ST 7.1 Memahami nombor 1-10

Standard Pembelajaran : ST 7.1.5 Memadankan angka 1-10 dengan bilangan objek


yang betul.

Standard Pembelajaran yang disepadukan : BM 2.1.3 Berbual menggunakan ayat


yang mudah dengan sebutan yang
betul.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

1. Menyebut bilangan 1-10.

Kemahiran Berfikir : Menaakul, Menjana idea, Mengelas, Banding-beza

Penerapan Nilai :, berkerjasama, patuh arahan, menjaga kebersihan

Alat Bantu Mengajar : kad gambar, kad nombor, mounting board.

Fokus MI : Kinestetik, Ruang, Lingusitik


Langkah Pengajaran dan Pembelajaran :

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan/ABM


Masa
Set Induksi Guru menunjukkan KBKK : Menjana
Menunjukkan
(5 minit) beberapa keping kad idea, mengelas
kad gambar
gambar dan kad MI : Linguistik
dan kad
nombor. BBM : kad gambar
nombor.
Murid memerhatikan dan kad nombor.
kad gambar dan kad Kaedah : kelas
nombor tersebut
Penerapan nilai :
dengan penuh
yakin
perhatian.
Guru menunjukkan KBKK : Menaakul,
Langkah 1 Mengira
(10 minit) kad gambar dan mengelas
jumlah objek
mengira jumlah yang MI : Linguistik
yang terdapat
terdapat di dalam BBM : kad
dalam kad
kad tersebut. gambar, kad
gambar.
Guru mengulangi nombor
aktiviti yang sama Kaedah ;
dengan kad gambar kumpulan
yang berlainan. Penerapan nilai :
Murid mengira patuh arahan,
jumlah objek yang
terdapat di dalam
kad gambar
tersebut.
Murid mengira
jumlah kad gambar
yang ditunjukkan
oleh guru.
Langkah 2 Guru membahagikan KBKK: Mengenal
Murid
(20 minit) murid kepada 5
melakukan kumpulan. pasti,
aktiviti Cari Guru menerangkan mengelas,menaak
dan Padan cara aktiviti ul
dijalankan. MI: Linguistik,
Guru akan ruang, kinestetik
membahagikan
BBM: kad gambar,
setiap kumpulan
kad nombor,
sampul surat yang
mounting board
mengandungi kad
nombor-nombor. Kaedah:

Setiap kumpulan kumpulan


dikehendaki untuk Penerapan Nilai:
mencari kad gambar
bekerjasama
yang mempunyai
bilangan nombor
yang sama.
Kemudian, lekatkan
kad gambar dan
nombor yang
berkenaan di atas
mounting board.

Penutup Penilaian Guru memberikan MI : Linguistik dan


lembaran kerja
Kaedah : Kelas
(5 minit) kepada murid.
Penerapan nilai :
patuh arahan

Anda mungkin juga menyukai