Anda di halaman 1dari 1

Tajuk Umum: Bahasa Slanga

PENGGUNAAN BAHASA SINDIRAN DALAM KALANGAN MASYARAKAT


MELAYU

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

Bab 1: Pengenalan
1.1 Objektif 1
1.2 Batasan 1
1.3 Definisi 1

Bab 2: Ciri-ciri Bahasa Sindiran


2.1 Dilafaz dengan ucapan halus 4
2.2 Berlawanan dengan fakta sebenar 5

Bab 3: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengunaan bahasa Sindiran


3.1 Pengaruh perasaan tidak suka 9
3.2 Cara luahan tidak setuju 9
3.3 Menegur 10
3
Bab 4: Kesan Penggunaan Bahasa Sindiran

4.1 Penggunaan Bahasa Sindiran dalam sosial masyarakat 11


4.2 Penggunaan Bahasa Sindiran dan Politik 12
4.3 Penggunaan Bahasa Sindiran dan Generasi Muda 13

Bab 5: Kesimpulan dan Cadangan


5.1 Pembudayaan Bahasa Melayu yang gratis 15
5.2 Kempen Bahasa Melayu 16
5.3 Kempen Penggiatan Bahasa Melayu dalam Komuniti 17
5.4 Penganjuran Aktiviti Dewan Bahasa dan Pustaka 18
5.5 Penggunaan Karya Media Sosial 19

Bibliografi