Anda di halaman 1dari 2

SENARAI PENANDA WACANA TERBAIK b) Natijahnya,

c) Akibatnya,
I) PENANDA PERMULAAN KARANGAN d) Akhirnya,
a) Pada era globalisasi ini, e) Dengan itu,
b) Pada zaman pascakemerdekaan ini, f) Dengan berbuat demikian,
c) Dalam meniti arus kemodenan ini, g) Dengan keadaan sedemikian,
d) Dewasa ini,
e) Pada masa ini, VII) PENANDA MENULIS DUA HURAIAN DALAM
f) Kini, SATU AYAT
g) Dasawarsa ini, a) justeru
h) Dalam meniti kehidupan pada marcapada, b) malah
i) Sejak sedekad yang lalu, c) malahan
j) Sejak negara menikmati arus kemerdekaan, d) tambahan pula
k) Kebelakangan ini, e) sementelahan
l) Belakangan ini, f) sekali gus
m) Sejak akhir-akhir ini, g) di samping
h) bahkan
II) PENANDA MEMULAKAN ISI BAHARU i) malar-malar
a) Selain itu,
b) Di samping itu, VIII) PENANDA MEMULAKAN PERENGGAN
c) Sementara itu, PENUTUP
d) Lebih-lebih lagi, a) Kesimpulannya,
e) Dalam pada itu, b) Intihanya,
f) Lain daripada itu, c) Secara tuntas,
g) Pada waktu yang sama, d) Konklusinya,
h) Dalam pada itu, e) Sebagai penutup wacana,
i) Seterusnya, f) Sebagai penghias bicara akhir,
g) Sebelum mengakhiri wacana ini,
III) PENANDA HURAIAN ISI KARANGAN h) Secara keseluruhan,
a) Hal ini demikian kerana i) Secara total,
b) Hal ini berlaku kerana
c) Hal ini terjadi kerana IX) PENANDA MENERANGKAN HURAIAN ATAU
d) Hal ini disebabkan oleh PENDAPAT YANG BERBEZA
e) Hal ini wujud akibat daripada a) Walau bagaimanapun,
f) Hal ini bersangkut-paut dengan b) Walakin begitu,
g) Hal ini berpunca daripada c) Namun demikian,
h) Hal ini tercetus apabila d) Daripada perspektif yang berbeza,
i) Hal ini timbul apakala e) Jika dilihat dari sudut lain,
f) Dengan kata lain,
IV) PENANDA MEMBERI CONTOH DALAM g) Kontradiksinya,
KARANGAN i) Di sebalik itu,
a) Misalnya, j) Dalam pada itu,
b) Contohnya, k) Dari sudut lain,
c) Sebagai contoh,
d) Tamsilnya, X) PENANDA MEMULAKAN ATAU MEMASUKKAN
e) Sebagaimana yang kita sedia maklum, PERIBAHASA
f) Antaranya adalah seperti a) Bak kata peribahasa, .......
b) Bak kata peribahasa Melayu, ............
V) PENANDA MENGHURAIKAN CONTOH c) Bak kata orang tua-tua, ...........
a) Hal ini mengakibatkan d) Bak kata mutiara, .........
b) Hal ini menyebabkan e) Bak peribahasa, ............
c) Oleh itu, f) Bak kata cendekiawan, .............
d) Maka, g) Persis kata peribahasa, ............
e) Oleh hal yang demikian, h) Persis kata peribahasa Melayu, .............
f) Oleh sebab itu, i) Persis kata orang tua-tua, ............
g) Jelaslah bahawa j) Persis kata mutiara, ............
h) Justifikasinya, k) Persis peribahasa, ...............
l) Persis kata cendekiawan, .............
VI) PENANDA MENUTUP ISI m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........
a) Kesannya, n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......
o) Fenomena ini dikatakan
p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........
q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........

Anda mungkin juga menyukai