Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Matematik


2. Tarikh : 8 Ogos 2017 (Selasa)
3. Masa : 10.00 pagi 11.00 pagi (60 minit)
4. Kelas : 2 Setia

KUMPULAN 1 KUMPULAN 2
Nama Nama
Kategori Kehadiran Kategori Kehadiran
Murid Murid
Amer Autism Imteeyaz Autism
5. Bilangan Murid Vaneska Lembam
Yugeesh Lembam
Rathimalar Lembam
Aisar Down Sindrom

Tema / Tajuk 4. Operasi tolak dalam lingkungan 20


6.

Standard
4.3 Menolak dalam lingkungan fakta asas
7 Kandungan

Standard
4.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas sehingga 20
8 Pembelajaran

Pada akhir pengajaran dan Pada akhir pengajaran dan


pembelajaran murid-murid dapat: pembelajaran murid-murid dapat :
Hasil a. Menolak 5 daripada 5 dalam a. Menolak 3 daripada 5 dalam
9 Pembelajaran lingkungan fakta asas sehingga lingkungan fakta asas sehingga
20 dengan betul 20 dengan betul

Pengetahuan
10 Murid pernah mempelajari bentuk ayat matematik
Sedia Ada

a. Kemahiran Berfikir (Termasuk iThink, HOM,)


i. Menjana idea
EMK
b. Nilai-Nilai Murni
i. Keberanian
ii. Kebebasan
iii. Bersemangat
Penggabungjali Tiada
12
nan

Soal jawab dan permainan


13 Kaedah PdPc
a. BBM: Kad soalan, tanah liat, origami katak
ABM
14 b. BBB: Rumah penolakan

Instrumen
Lembaran Kerja
15 Penilaian PdPc

Main, pertuturan, fisioterapi


16 Unsur Terapi

KUMPULAN 1 Kumpulan 2 Catatan

ABM
1. Guru membawa 10 biji gula gula ke dalam kelas BBM: Gula
gula
2. Guru menyimpan 5 biji gula gula ke dalam beg
Persediaan 3. Guru bersoal jawab dengan murid. Cadangan soalan: EMK:
(5 minit) Nilai:
Berapakah bilangan gula gula yang tinggal? Keberanian
4. Guru mengaitkan dengan topik pengajaran hari ini
Kaedah PdPc:
Soal jawab

EMK:
1. Guru megimbas kembali topik tolak dengan
Nilai:
menanyakan simbol tolak dan sama dengan kepada Keberanian,
keyakinan
murid.
KB: Menjana
2. Guru memperkenalkan rumah penolakan kepada idea
murid dengan memberikan contoh ayat matematik
ABM
Imaginasi 3. Guru menerangkan cara menulis di dalam rumah BBB: Rumah
(15 minit) penolakan,
penolakan dengan betul
petak tolak
4. Guru menunjukkan langkah penyelesaian soalan
Terapi
tersebut menggunakan rumah penolakkan dan
Pertuturan,
petak tolak fisio

ABM
BBM: Muzik
lagu
BBB: Rumah
penolakan,
1. Guru menerangkan aktiviti Music Chair yang akan petak tolak
dijalankan kepada murid
EMK:
Perkembangan 2. Murid yang tidak dapat duduk di kerusi sewaktu Nilai:
Kebebasan,
(20 minit) muzik dihentikan diminta untuk menjawab soalan
kesungguhan,
yang diberikan oleh guru kerjasama
3. Murid yang menjawab dengan betul diberikan token
Kaedah PdPc:
Permainan

Terapi
Main, fisio
(motor halus)

ABM
1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan memberi BBB: Rumah
penolakan dan
arahan dengan jelas kepada murid
petak tolak
Tindakan 2. Murid diminta untuk melaksanakan latihan dalam
(15 minit) Instrumen
lembaran kerja secara individu
Penilaian PdPc:
3. Guru akan menyemak lembaran kerja bersama Lembaran kerja
sama dengan murid dan membuat pembetulan

1. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai


EMK:
pelajaran hari ini. Cadangan soalan: Nilai:
Penutup Keberanian
Apakah yang akan berlaku kepada bilangan epal
(5 minit)
sekiranya setiap orang memakan sebiji epal ? Kaedah PdPc:
2. Guru merumuskan topik pada hari ini Soal jawab
Refleksi :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Ulasan Guru Pembimbing :

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________