Anda di halaman 1dari 2

Kelas 1 Amal

Masa 120 minit

Mata Pelajaran Asas Sains Komputer

Standard Kandungan 2.1 Pembangunan Algoritma

Standard Pembelajaran 2.1.1 Menulis pseudokod dan melukis carta alir menggunakan struktur kawalan
pilihan bersarang dalam penyelesaian masalah.

2.1.1 Mengesan dan membaiki ralat daripada pseudokod dan carta alir dalam
penyelesaian masalah.

Pendekatan Modular 3.1 Pesekitaran Kod arahan

3.1.1 Menggunakan data ( integer, Boolean, double,char, dan string) dalam kod
segmen

TMK Komunikasi, kreativiti, kolaborasi, kerjasama

KBAT Mengaplikasi, Menganalisis, mencipta

Bahan Bantu P&P Komputer, perisian scratch, sambungan internet,

Nilai / Profil Murid Kemahiran Komunikasi, kerjasama, kreativiti

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran berasaskan inkuiri


Pembelajaran

Aktiviti dan Penilaian P&P Induksi (10 minit)


Guru menunjukkan contoh permainan hasil daripada perisian scratch.

Aktiviti (40 minit)


1. Guru menerangkan mengenai perisian scratch kepada pelajar.
2. Pelajar membentuk kumpulan yang mempunyai 2- 3 pelajar
3. Pelajar diberi sehelai kertas bersaiz A4.
4. Pelajar diberikan beberapa contoh masalah atau situasi untuk diselesaikan
menggunakan pseudokod dan carta alir bgi setiap kumpulan.
5. Pelajar akan membuat pembentangan hasil perbincangan dan kumpulan lain
membuat penilaian dengan menggunakan dengan mengesan ralat yang berlaku
contohnya penggunaan symbol carta alir yang salah atau cara penulisan
pseudokod yang tidak tepat.

Aktiviti (60 minit)


1. Pelajar diminta memilih ikon dalam perisian scratch dari senarai yang diberi
oleh guru(setiap kumpulan memilih jenis data (integer, Boolean, double, char,
dan string )
2. Pelajar diminta membina kod segmen ringkas menggunakan jenis data yang
diberi dalam scratch.
3. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kod segmen yang Berjaya dibina.
4. Kumpulan lain bertanya soalan kepada kumpulan yang membuat
membentangkan
Rumusan (10 minit)
Guru menggunakan teknik penyoalan bagi memastikan pelajar dapat memahami
dan mengusai teknik ini dengan menunjukkan contoh kod segmen yang betul.

Refleksi