Anda di halaman 1dari 2

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014)

BIDANG KOKURIKULUM

PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA (KUMPULAN 56)

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator


Pencapaian

75% 100% % kehadiran

1 Perkhemahan 1. Meningkatkan PK KOKO 2 hari 1 malam RM 2000


minat pelajar
Pengakap menjadi ahli Guru penasihat
pengakap
2. Agar pelajar ahli
dapat belajar
mengamalkan
ilmu yang
diberikan
semasa
perkhemahan.
3. Dapat
kemahiran
mendirikan
khemah serta
mematuhi
peraturan
perkhemahan
dengan betul.
4. Dapat
kemahiran
berkawat.
PELAN OPERASI 2

BIDANG KOKURIKULUM

PENGAKAP

Nama Projek Perkhemahan Perdana

Objektif 1. Agar pelajar dapat belajar mengamalkan ilmu yang diberikan semasa
perkhemahan.
2. Dapat kemahiran mendirikan khemah serta mematuhi peraturan
perkhemahan dengan betul.
3. Dapat kemahiran berkawat.
Tempoh 2 hari 1 malam

Kumpulan Semua ahli Pengakap SK CHERAS JAYA


Sasaran

Guru Terlibat 1) Penolong Kanan Kokurikulum


2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat PK KOKO dengan guru penasihat dan penyelaras


(AJK Induk)
Kertas kerja
Perbincangan dengan pengetua dan kerani.
Menubuhkan AJK perkhemahan
Mesyuarat AJK Pelaksanaan
Memohon dan mendapatkan kelulusan dari JPN(Pusat Koko)
Program Perkhemahan dijalankan
Laporan dan penilaian (Post mortem)
Kekangan Kewangan Pelajar yang terhad untuk menyediakan Yuran dan penyediaan
buku log.
Kemudahan sekolah yang terhad.
Pemantauan Aspek pemantauan meliputi:
Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru
Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina
khas.

Penilaian 1) Keberkesanan pengurusan program


2) Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan
3) Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penambahbaikan Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program


pada masa hadapan

Anda mungkin juga menyukai