Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Unit Beruniform : Persatuan Bulan Sabit Merah

Topik : Balutan dan Anduh

Sub Topik : Pengajaran balutan kain anduh (Balutan luka tangan dan bahu)

Tahun : 4, 5, 6 (TAHAP 2)

Tarikh : 2 OGOS 2017

Masa : 1.15pm 2.15pm (1 jam)

Bilangan Murid : 100 ORANG

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat :

(a) Psikomotor: melakukan aktiviti balutan dengan betul.

(b) Kognitif: menerangkan cara balutan dengan betul.

(c) Afektif: meningkatkan kerjasama, bertanggungjawab dan tolong


menolong semasa aktiviti dijlankan

Pengalaman sedia ada:

1. Murid-murid pernah didedahkan tentang kegunaan kain anduh.

Penerapan Nilai : Bekerjasama, hormat-menghormati

Alat Bantu Mengajar : LCD, komputer riba, video, kain anduh, buku PBSM
LANGKAH BUTIRAN MENGAJAR ORGANISASI CATATAN CATATAN/
AKTIVITI BBM/ NILAI

SET Video: 1. Guru menyiarkan BBM: LCD,


INDUKSI video berkaitan computer riba,
dengan kain video
(5 minit)
anduh dan
balutan.
KB:
Balutan dan Anduh 2. Guru bertanya Menganalisis
soalan kepada
murid berkaitan
dengan video
tersebut.

3. Guru mengaitkan
jawapan murid
dengan tajuk
pelajaran.
Imaginasi Memperkenalkan 1. Guru BBM: Buku
jenis-jenis balutan luka: memperkenalkan PBSM
(10 minit)
balutan luka
KB:
tangan dan bahu
Menganalisis
kepada murid
serta kecedaran
yang terlibat.

2. Guru memberikan
penerangan
dengan
Balutan luka bahu
mengadakan soal
jawab untuk
mewujudkan
komunikasi dua
hala.

Perkemban Demonstrasi cara ikatan 1. Seorang murid BBM: Kain


Anduh
gan balutan bagi: dipilih secara
rawak dan diminta
(15 minit) a. Balutan luka
untuk menampil ke
tangan
hadapan.
b. Balutan luka bahu

2. Guru melakukan
demontrasi ikatan
balutan luka
tangan dan luka
bahu ke atas murid
tersebut.

3. Murid tidak terlibat


akan melihat dan
memahami cara
guru merawat dan
memberi bantuan
awal kepada murid
tersebut.

4. Guru mengingati
para murid tentang
perkara-perkara
Cara ikatan luka bahu
yang perlu diberi
perhatian semasa
melakukan balutan
tersebut.

Tindakan Aktiviti Kumpulan 1. Murid dikehendaki BBM: Kain


anduh.
memilih pasangan.
(25 minit) Arahan tugasan:
Nilai:
Bekerjasama,
1. Setiap murid dihendaki 2. Setiap pasangan
hormat-mengho
untuk memilih seorang dikehendaki rmati.
pasangan. memiliki
sekurang-kurangn KB:
2. Setiap murid dihendaki menjana idea
ya satu kain anduh
untuk melakukan ikatan
balutan luka tangan dan 3. Guru memberi
bahu kepada pasangan. arahan tugasan.

3. Seterusnya, murid perlu


4. Murid diminta
menukar peranan mereka
tukar peranan
dengan pasangan
selepas seorang
mereka.
jadi mangsa.
4. Kumpulan yang sudah
5. Guru meronda dan
siap melakukan balutan
memberikan
boleh mengangkat tangan
bimbingan kepada
dan memanggil guru
murid yang
supaya guru boleh
membuat penilaian atas memerlukan
balutan yang dilakukan. semasa aktiviti
kumpulan
dijalankan.

PENUTUP Rumusan Pengajaran: 1. Guru bertanyakan KB:


kepada murid Menganalisis
(5 minit)
mengenai jenis
luka yang terdapat
pada anggota
badan.

2. Murid menjawab
jenis ikatan
balutan yang
Cara balutan luka bahu sesuai bagi
gambaran
kecerderaan luka
yang digambarkan
oleh guru.

3. Guru
merumuskan
pengajaran.
Refleksi

Berdasarkan rancangan PdP kokurikulum hari ini, saya dan rakan saya, Ng Zhe Na
telah merancang untuk mengajar murid kita balutan kain anduh bagi luka tangan dan
bahu. Sebagai set induksi, kami telah menyiarkan sebuah video berkaitan dengan kain
anduh dan balutan. Hal ini kerana hari ini merupakan kali pertama kami mengajar murid
tentang balutan kain anduh. Melalui video ini, murid akan sedar tentang kepentingan kain
anduh dan menarik minat mereka dalam PdP. Maka, set induksi yang dirancang ini telah
berjaya menarik minat murid kami. Mereka telah menunjukkan minat dan kegigihan
semasa PdP dilancarkan.

Seterusnya, kami telah mengajar murid tentang cara-cara balutan kain anduh bagi
luka tangan dan bahu. Kami telah mendemonstrasikan cara membalut luka-luka. Namun,
saya mendapati bahawa semasa PdP dijalankan, terdapat beberapa murid yang
bercakap di belakang dan tidak menumpukan perhatian. Hal ini kemungkinan kerana
murid yang banyak dan suara saya tidak cukap kuat. Hal ini mengakibatkan murid di
belakang tidak dapat mendengar suara saya dan mula bercakap dengan murid. Bagi
mengatasi masalah ini, saya haruslah menggunakan mic jika terdapat murid yang terlalu
banyak semasa PdP. Hal ini dapat memastikan semua murid dapat mendengar dan
menumpukan perhatian.

Semasa aktiviti kumpulan, kami telah meminta para murid untuk memain peranan
untuk melatih membalut luka dengan kain anduh. Namun, semasa aktiviti ini dijalankan,
situasi agak kurang dikawal. Terdapat murid yang berlari ke kumpulan lain dan tidak
melaksanakan tugasan yang sepatutnya. Hal ini amat mengecewakan saya kerana
tindakan murid tersebut mungkin akan menjejaskan murid yang lain. Bagi mengatasi
masalah ini, saya haruslah menjelaskan peraturan aktiviti kumpulan dengan tegas dahulu
sebelum menjalankan aktiviti tersebut. Hal ini dapat menjamin para murid jelas dengan
peraturan aktiviti dan disiplin murid lebih mudah dikawal.

Anda mungkin juga menyukai