Anda di halaman 1dari 2

PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

UJIAN PENGGAL KEDUA

Nama:
1.Senaraikan jenis-jenis sukan yang kamu ketahui? Contohnya Futsal.

2.Senaraikan nama tokoh sukan yang kamu ketahui?

3.Sebutkan cara-cara pemanasan badan sebelum permainan.Tulis jawapan anda dalam 30 patah
perkataan.

4.Apakah tanda-tanda seseorang perempuan atau lelaki itu mencapai akil baligh?Tulis jawapan
anda dalam 30 patah perkataan.
PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
UJIAN PENGGAL KEDUA

5.Pilih jenis sukan yang kamu minat dan terangkan mengapa kamu minat sukan tersebut?Tulis
jawapan kamu dalam 80 patah perkataan.