Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu : 9 Hari : Rabu Tarikh : 1 Mac 2017


Kelas : 1 Baiduri Masa : 7.50 pg 9.20 pg M/ P : Bahasa Malaysia
1 Tema / Tajuk : Masyarakat Muhibah Hadiah Untuk Sahabat
3.2.1 Membina dan menulis
2 Standard Pembelajaran (KOD) :
i) perkataan,
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
3 Objektif Pembelajaran :
i. membina dan menulis perkataan berdasarkan gambar dengan betulnya.
4.1 Murid bertukar-tukar hadiah dengan rakan.
4.2 Murid menyenaraikan jenis-jenis hadiah yang mereka dapat.
Aktiviti PDP 4.3 Murid melukis gambar hadiah dan menulis perkataan yang sesuai berdasarkan
gambar.
4.4 Murid membina frasa dan ayat berdasarkan perkataan.
Kecerdasan pelbagai: K.verbal-linguistik, K. Interpersonal
KB: menjanakan idea
5 Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :
Nilai murni: baik hati
Pembelajaran masteri
6 Bahan Bantu Belajar : Gambar, petikan
7 Penilaian PDP : Murid dapat membina dan menulis perkataan berdasarkan gambar.

Jumlah murid: _______ orang


Kehadiran: ______ Hadir ______ Tidak hadir

8 Refleksi : Impak dan Kerja Rumah :