Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS PEMULIHAN

Nama Guru : Hamilia binti Taha Bilangan Murid :4


Kelas : Tahun 3 Hari / Tarikh : Selasa / 08.08.2017
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu Masa : 1010-1110 (1 jam 30 minit)
Kumpulan Axia Ixora
Nama Murid 1. Nursyahirah binti Abdullah 1. Awangku Mohamad Afiz Fitri bin
2. Siti Nor Zahirani binti Hamdani Awangku Jaludin
2. Habibollah Awang

Konstruk 1. Konstruk 6 (Keupayaan membaca 1. Konstruk 3 (Keupayaan


dan menulis perkataan yang membaca dan menulis
mengandungi suku kata tertutup perkataan suku kata terbuka)
ng.)
Kemahiran Kemahiran 18 : Perkataan KV + KVKK Kemahiran 5 : Perkataan KV + KV
Unit Kemahiran Unit Kemahiran 18.4 : Menulis Unit Kemahiran 4.9: Mengisi suku
perkataan berdasarkan gambar. kata awalan atau akhiran yang
tertinggal berdasarkan gambar.
Kriteria Kejayaan Murid boleh menulis sekurang-Murid boleh menulis sekurang-
Pada akhir P&P, kurangnya 4 daripada 5 ayat kurangnya 4 daripada 5 suku kata
murid dapat : berdasarkan gambar di dalam berdasarkan gambar di dalam
lembaran kerja dengan betul. lembaran kerja dengan betul.
EMK Nilai : Yakin diri
TMK : Komputer riba
KBAT : Menganalisis, Mengenalpasti
KP : Verbal-linguistik
Terapi : Pertuturan, Cara Kerja
PENGETAHUAN Murid sudah pernah melihat gambar Murid sudah belajar suku kata KV.
SEDIA ADA yang ditunjukkan.
BBM Komputer, Lembaran Kerja, Kad Gambar, Kertas Ajaib, Whiteboard Mini,
Jigsaw
PENILAIAN Hasil kerja murid, Pemerhatian guru
Set Induksi Murid melihat silap mata menggunakan perkataan KV+KVKK dan KV+KV
(5 minit) yang ditunjukkan oleh guru.
Perkembangan Interaksi (20 minit) Pengukuhan (20 minit)
(50 minit) Guru menunjukkan gambar Murid menjalankan akiviti
pada komputer Jigsaw dengan
Guru meminta murid menulis menggabungkan suku kata
KV+KV.
perkataan berdasarkan
gambar di White Board Mini.
Murid diberi kertas ajaib yang
mengandungi tulisan berlilin
dan diminta mewarnakannya
dengan warna air.
Murid memadankan gambar
yang sesuai dengan perkataan
yang muncul daripada kertas
ajaib.
Murid melihat hasil kerja rakan
melalui Gallery Walk.
Latihan (20 minit) Interaksi (20 minit)
Murid diedarkan lembaran kerja. Guru menunjukkan kad gambar.
Guru memantau dari semasa ke Murid cuba mengeja gambar
semasa. tersebut secara berpasangan
dengan teknik Rally Robin
dengan bimbingan guru.
Pengukuhan (10 minit) Latihan (10 minit)
Murid menjalankan akiviti Jigsaw Murid menyiapkan lembaran
dengan menggabungkan suku kata kerja.
KV+KVKK. Guru memantau dari semasa ke
semasa.
Penutup Guru merumus Pdpc dengan menyoal murid:
(5 minit) o Apa yang kamu pelajari pada hari ini?
Ganjaran token diberikan kepada murid yang menunjukkan
kesungguhan.
Murid memilih gambar ikon smiley yang sesuai berdasarkan tahap
pemahaman masing-masing di Parking Lot.
REFLEKSI