Anda di halaman 1dari 9

1

Nama: ........................................................................................ Tingkatan: ................................

SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
942/3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
STPM 2017
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
GEOGRAFI
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
KERTAS 3
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
(Satu jam)
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN
SEKOLAHMENENGAHKEBANGSAANPURUNSEKOLAHMENENGAHKEBNGSAANPURUN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PURUN


TRIANG, PAHANG

UJIAN PENGGAL 3
Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA Untuk kegunaan


DIBENARKAN BERBUAT DEMIKAN. pemeriksa
Bahagian A
Jawab empat soalan.
Bahagian A: Jawab soalan 1 dan soalan 2. 1
Bahagian B: Jawab soalan 3 dan soalan 4. 2
Jawapan untuk soalan 1 dan soalan 2 bagi Bahagian A dan Bahagian B
Jawab soalan 3 dan soalan 4 bagi Bahagian B hendaklah ditulis
3
dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini.
Semua kerja perhitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas 4
Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung ( ). Jumlah

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak

STPM 942/3
2

BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL


[20 markah]

Jawab semua soalan

1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan persaingan antara spesies tumbuh-tumbuhan? [2]

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(b) Huraikan dua proses aliran karbon oleh tumbuh-tumbuhan. [4]

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

STPM 942/3
3

(c) Jelaskan dua kesan gangguan ekosistem terhadap sistem biosfera. [4]

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

STPM 942/3
4

2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan interaksi antara sistem? [2]

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(b) Proses endogenik telah membawa banyak kebaikan kepada kehidupan manusia.
Jelaskan dua kebaikan interaksi antara proses endogenik dengan kehidupan manusia. [4]

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

STPM 942/3
5

(c) Huraikan dua langkah bukan perundangan untuk mengekalkan kelestarian atmosfera. [4]

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

STPM 942/3
6

BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA


[20 markah]

Jawab semua soalan

3 (a) Nyatakan dua kesan yang timbul akibat kejadian pulau haba terhadap unsur-unsur
cuaca di bandar. [2]

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(b) Terangkan dua kegiatan manusia yang menyebabkan kejadian pulau haba. [4]

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

STPM 942/3
7

(c) Mengapakah fenomena pulau haba sering berlaku di kawasan bandar-bandar besar. [4]

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

STPM 942/3
8

4 (a) Berdasarkan kerjasama antarabangsa berikut, huraikan fokus utama kerjasama [4]
tersebut..

(i) Protokol Kyota.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii) Persidangan Stockholm

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(b) Bagaimanakah pembangunan lestari dapat dilaksanakan dalam menguruskan alam [6]
sekitar di sesebuah negara membangun?

(i).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(ii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

(iii).............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
STPM 942/3
9

STPM 942/3