Anda di halaman 1dari 1

KERANGKA DASAR

STRUKTUR KURIKULUM &


KD-SMP/MTs K-13
Lampiran 1
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2014
Tentang
KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014