Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu : 31 Hari : Selasa Tarikh : 1 Ogos 2017


Kelas : 1 Baiduri Masa : 10.40 pg 11.40 pg M/ P : Bahasa Melayu

1 Tema / Tajuk : Sains Dan Kita Deria


3.2.1 Membina dan menulis;
2 Standard Pembelajaran (KOD) :
i) frasa
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
3 Objektif Pembelajaran :
i. membina dan menulis frasaberdasarkan bahan grafik.
4.1 Murid menaakul gambar, membaca dan memahami ayat.
4.2 Murid mengenal pasti anggota badan dan deria yang melibatkan anggota tersebut.
Aktiviti PDP
4.3 Murid melengkapkan ayat dengan menulis frasa pada tempat kosong.
4.4 Murid menulis ayat yang lengkap pada gambar yang betul.
Kecerdasan pelbagai: K.verbal-linguistik, K. Interpersonal
5 Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : KB: mencirikan
Nilai murni: Kesyukuran
6 Bahan Bantu Belajar : buku teks (m/s 101)
7 Penilaian PDP : Murid dapat menulis frasa untuk melengkapkan ayat dengan betul.

Jumlah murid: _______ orang


Kehadiran: ______ Hadir ______ Tidak hadir

8 Refleksi : Impak dan Kerja Rumah :