Anda di halaman 1dari 5

ANALISIS PERBANDINGAN

SOALAN PERCUBAAN BMSPM NEGERI/DAERAH/ZON/SEKOLAH PILIHAN 2016


( KERTAS 1 - KARANGAN A DAN B)
Karangan B (Sedutan soalan)
Bil Negeri Karangan A
Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 Soalan 5
1 NS Usaha memupuk Sekolahku Anak-anak yang Langkah-Lngkah Kepentingan Kesan
perpaduan kaum Syurgaku. cemerlang lahir membantu OKU. penjagaan alam adaptasi novel
dalam kalangan murid. Peranan murid. daripada keluarga sekitar kepada sebagai drama
yang bahagia. masyarakat kepada
sejagat. masyarakat.
2 Kelantan Jenis-jenis kemahiran Peranan Kepentingan sungai. Langkah-langkah Media social Peribahasa.
yang perlu dikuasai pelbagai pihak menggalakkan memberikan Usaha-usaha
untuk berjaya dalam untuk menangani amalan menabung pelbagai manfaat yang perlu
kerjaya yang diceburi. tingkah laku dalam kalangan kepada dilakukan
negative dalam masyarakat. penggunanya di untuk
kalangan remaja. seluruh dunia. mencapai
impian anda.
3 Kedah Langkah-langkah yang Langkah-langkah Punca-punca Langkah-langkah Usaha-usaha Faedah-faedah
perlu diambil untuk yang boleh wujudnya keadaan untuk meningkatkan memastikan amalan
mewujudkan diambil oleh kesedaran sivik kurang mutu perkhidmatan bekalan air menabung
persekitaran sekolah pelbagai pihak diamalkan dalam pengangkutan awam. bersih dalam
yang selamat. untuk memupuk masyarakat dan cara mencukupi oleh kehidupan.
semangat menerapkan negara-negara di
kejiranan. kesedaran tersebut. dunia.
4 Pahang Cara menjaga Ceramah. Usaha-usaha ibu bapa Kerjasama Kesan Gurindam.
kebersihan tempat- Membaca mengekalkan masyarakat dan pembakaran Usaha-usaha
tempat awam. jambatan ilmu. semangat kejiranan di kerajaan terbuka kepada berkesan
Malaysia. membanteras negara di Asia membantu
penderaan dalam Tenggara dan OKU hidup
kalangan kanak- Negara-negara berdikari.
kanak. yang berjiran
dengannya.
5 MRSM Manfaat-manfaat Kepentingan Kecuaian ibu bapa Ceramah pegawai Kelebihan Manfaat
bekerja sambilan aktiviti sering dikaitkan kesihatan daerah. destinasi mengadaptasi
semasa menunggu kokurikulum dengan pelbagai Kesan-kesan pelancongan novel dalam
keputusan peperiksaan melahirkan kejadian kemalangan pengambilan pelbagai dunia. bentuk drama
SPM kepada remaja. remaja yang yang melibatkan produk makanan atau filem.
serba boleh. kanak-kanak. Ulaskan. kesihatan kepada
masyarakat.
6 Perlis Ciri pemimpin pelajar Ciri-ciri remaja Sikap, pengetahuan Langkah-langkah Jaringan Kepentingan
yang berkualiti. yang memiliki jati dan kemahiran menjimatkan komunikasi menjaga tutur
diri yang kukuh. membolehkan penggunaan sumber global kata dalam
seseorang itu Berjaya tenaga. memanfaatkan pergaulan
dalam bidang masyarakat seharian.
keusahawanan. antarabangsa.
7 Sabah (Kota Kepentingan amalan Usaha-usaha Punca yang Kepentingan Pemerdagangan Tulis cerpen
Belud) membaca dalam yang perlu menyebabkan masalah perpaduan kaum dan manusia di bertemakan
kalangan masyarakat. dilakukan untuk gejala sosial berlaku langkah proaktif peringkat global hidup berbudi.
meningkatkan dan peranan ibu bapa kerajaan untuk mendatangkan
semangat dalam menanganinya. memupuk perpaduan. kesan negatif
patriotic dalam kepada Negara
kalangan remaja. yang terlibat.

8 SBP Persediaan pelajar Faktor-faktor Cara-cara anda Rencana. Kenaikan Peperangan Faedah-faedah
menempuh alam lunturnya memanfaatkan masa harga barang. menyebabkan belajar
pekerjaan. semangat cuti sekolah dengan Peranan ahli keluarga kemusnahan KOMSAS
kejiranan dalam sebaik-baiknya. dalam menghadapi jiwa, harta benda dalam BM.
kalangan situasi ini. dan tamadun.
masyarakat. Ulaskan.
9 YIK (Yayasan Faedah amalan Peranan pihak Peranan ibu bapa Langkah-langkah Kemasukan Tulis sinopsis
Islam gotong-royong dalam sekolah untuk untuk memupuk anak- yang perlu dilakukan pendatang asing sebuah novel
Kelantan) kalangan masyarakat melahirkan anak agar sentiasa oleh masyarakat kita tanpa izin yang
di Malaysia. pelajar yang berbudi bahasa. agar mereka sentiasa mendatangkan bertemakan
bersahsiah mengamalkan gaya pelbagai impak patriotic.
tinggi. hidup sihat. kepada
sesebuah
negara dan isu
ini perlu disekat
melalui
kerjasama
secara global.
10 Selangor DE Kepentingan industry Persediaan yang Kerjasama PIBG dan Rencana Jelaskan Usaha
pelancongan. anda lakukan sekolah untuk 1Malaysia. Usaha- peranan negara- pelbagai pihak
sebelum membanteras kes buli usaha yang telah dan negara serntau untuk menarik
peperiksaan. di sekolah. patut dilakukan menangani minat pelbagai
kerajaan untuk masalah jerebu pihak
memastikan tanpa membaca
perpaduan rakyat menjejaskan karya sastera.
Malaysia dapat hubungan
diperteguh. antarabangsa.
11 Sarawak (Zon kepentingan Pidato yang Bincangkan sikap yang Peranan yang harus Faedah-faedah Peribahasa.
B Kuching) mengekalkan bertajuk Faedah- perlu ada kepada dimainkan oleh yang akan Pendapat anda
permainan tradisional faedah menguasai anak-anak bagi pelbagai pihak untuk dinikmati oleh tentang
dalam kalangan teknologi melahirkan sebuah mengukuhkan negara-negara mengamalkan
masyarakat. maklumat kepada keluarga yang perpaduan kaum di terlibat dalam sikap
golongan remaja. harmoni. Malaysia. pelaburan asing. berwaspada
sebelum
ditimpa
kesusahan
dalam
kehidupan
masyarakat
pada hari ini.
12 Perak Kelebihan membeli Setiap murid ingin Ahli keluarga memainkan Rencana. Kepentingan Keamanan sejagat Minat murid-
belah di pasar raya belajar di sebuah peranan yang sangat Menjaga dan merupakan murid sekolah
sekolah yang baik penting untuk Memulihara Bangunan tanggungjawab terhadap karya
dan cemerlang. mengeratkan hubungan Lama. global. Namun sastera seperti
Huraikan ciri-ciri kekeluargaan.Bincangkan begitu, sudah novel, cerpen,
sekolah yang menjadi lumrah di puisi dan drama
menjadi idaman dunia bahawa semakin
anda. konflik antara berkurangan.
negara di dunia
pasti berlaku.
Jelaskan cara-cara
untuk Bincangkan
menyelesaikan peranan pihak
konflik antara sekolah untuk
negara di dunia. memupuk
minat murid
terhadap karya
sastera.

13 Terengganu Persediaan-persediaan Sebagai seorang Sebagai seorang Usaha-usaha untuk Berikan komen Membaca
yang diperlukan oleh murid, huraikan pengguna yang bijak, mengukuhkan anda akan karya sastera
seseorang sebelum pendapat anda jelaskan langkah- semangat kejiranan keperluan seperti cerpen,
memasuki alam untuk langkah yang dapat dalam kalangan masyarakat novel, drama
pekerjaan. menyakinkan diambil oleh setiap ahli masyarakat. dunia dan puisi boleh
semua pihak keluarga untuk memanfaatkan memupuk
bahawa menangani masalah Teknologi semangat cinta
kenaikan harga Maklumat dan akan negara
kegiatan barangan. Komunikas dalam
kokurikulum (TMK). kalangan
banyak murid.
faedahnya
kepada murid- Bincangkan.
murid dan tidak
wajar
diketepikan di
sekolah.
14. Pulau Pinang Kebaikan teknologi Jelaskan cara-cara Amalan kejiranan Ceramah pegawai Kepentingan Perwatakan
maklumat dan untuk semakin terpinggir dalam kesihatan - 'Kesan- Malaysia watak utama
komunikasi (TMK) dalam menunjukkan masyarakat pada masa kesan Pengambilan menjalinkan dalam sebuah
kehidupan. semangat ini. Masyarakat Makanan Segera dan hubungan novel yang telah
kecintaan Makanan Ringan diplomatik dengan anda baca,
terhadap negara semakin melupakan Terhadap Kesihatan' negara-negara banyak
anda. amalan bergotong- kepada masyarakat di lain. mengandungi
tempat anda. keistimewaan
royong, kunjung- yang boleh
mengunjungi, dan dijadikan
bertegur sapa panduan dalam
kehidupan.
sesama jiran. Dalam hal Bincangkan.
ini, keluarga berperanan
penting untuk
menghidupkan amalan

kejiranan ini agar


menjadi ikutan anak-
anak. Ulas pernyataan
ini.
15 Melaka (SMA) Langkah-langkah Sebagai remaja Apakah peranan ibu Esei - Aktiviti Bincangkan
membangunkan yang bapa dalam pemerdagangan usaha-usaha
bidang sukan di berwawasan, memastikan amalan Ke Arah Melahirkan manusia di untuk
negara kita. jelaskan usaha- menabung menjadi Patriotisme dalam peringkat global menggalakkan
usaha yang anda budaya masyarakat Kalangan Masyarakat. sangat amalan
lakukan untuk kita? membimbangkan membaca
memastikan dan dalam
impian dan cita- kalangan
mendatangkan
cita menjadi masyarakat.
kesan negatif
kenyataan
kepada negara
yang terlibat.
Bincangkan.