Anda di halaman 1dari 19

1

PUSAT PENGAJIAN ISLAM DARUL HIKMAH
34 33 33

25

25

Maha Suci Allah (33) Segala puji bagi Allah (33) Allah Maha Besar (34)
Ya Allah Engkau tambahkanlah rahmat dan ucapan penghormatan
ke atas Penghulu kami Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya dan
sahabatnya (25)
Aku memohon keampunan Allah (25)


Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani.
Tiada daya untuk melakukan ketaatan dan tiada kekuatan untuk
meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan bantuan Allah Yang
Maha Tinggi Maha Agung. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.
Selawat dan salam dipohon agar dicurahkan ke atas Penghulu kami
Nabi Muhammad, dan ke atas keluarganya, tabiein, tabie tabiein, dan
sesiapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan sehingga Hari
Akhirat.

Nota :
Diulang bacaan mengikut bilangan nombor didalam bulatan ini.

2

Dengan Nama Allah, dengan kehendak Allah , aku berserah kepada Allah,
dengan kehendak Allah , tiada yang mendatangkan kebaikan kecuali
Allah, dengan kehendak Allah, tiada yang memalingkan keburukan
kecuali Allah, dengan kehendak Allah , apa saja nikmat yang datang
adalah daripada Allah, dengan kehendak Allah, tiada daya untuk
membuat taat dan tiada upaya untuk meninggalkan maksiat kecuali
dengan izin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.


Dengan nama Allah yang tidak dapat memberi mudharat berserta
dengan namaNya oleh sesuatu pun yang berada di bumi dan langit,
Dialah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.Dengan nama Allah terpelihara guruku, agamaku, akhiratku,amanah-
amanahku, penutup segala amalanku,diriku dan duniaku.
Dengan nama Allah terpelihara keluargaku, hartaku, anak-anakku.

3

Dengan nama Allah terpelihara apa yang telah Tuhanku kurniakan
kepadaku.


AE


AE
Dengan nama Allah terpelihara saudara-saudaraku, jiran-jiranku, kaum-
kerabatku, kekasih-kekasihku, ahli rumahku, keluargaku, sesiapa yang
bersamaku dan penduduk tempat ini.Dengan nama Allah terpelihara agama mereka, akhirat mereka, amanah-
amanah mereka, penghujung amalan-amalan mereka, diri-diri mereka
dan dunia mereka.
Dengan nama Allah terpelihara keluarga mereka, harta-harta mereka
dan anak-anak mereka.
Dengan nama Allah terpelihara setiap apa yang diberikan oleh Tuhan
mereka.

Maha suci Tuhanku Yang Maha Tinggi , Maha Tertinggi , Maha Pemberi.

4

3

Allah Allah Allah Tuhanku , aku tidak menyekutukannya
dengan sesuatu pun ((3))


3
Allah Maha Besar ((3)), Maha Kuat, Maha Agung, Maha Berkuasa melebihi
dari apa yang aku takuti dan bimbangi.KKkKYa Allah sesungguhnya aku adalah hambaMu, anak kepada hamba
lelakiMu,anak kepada hamba perempuanMu, di dalam genggaman
kuasaMu, ubun-ubunku di dalam tanganmu (kehendak dan kekuatanku
di bawah pentadbiranMu), telah ditentukan segala ketentuan padaku,
ketentuanMu padaku sangat adil.Aku meredhaiMu sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Penghulu kami
Muhammad sebagai Nabi dan rasul, Al Quran sebagai imam dan hakim.
Aku beriman dengan Allah dan Rasul, dan aku mengingkari golongan
yang melampaui batas.
Janji Allah adalah benar dan telah benarlah sekalian rasul.

5
Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan yang layak disembah
kecuali Engkau. Aku berserah diri kepadaMu. Engkaulah Pentadbir Arash
yang agung.Apa yang Allah kehendaki telah berlaku dan apa yang Allah tidak
kehendaki tidak pernah berlaku.
Tiada daya untuk melakukan ketaatan dan tiada kuasa untuk
meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan bantuan Allah Yang Maha
Tinggi lagi Maha Agung.


Aku sentiasa mengetahui bahawa Allah Maha Berkuasa ke atas setiap
sesuatu, Allah Maha Mengetahui dengan setiap perkara dan Maha
Mengetahui jumlah setiap sesuatu.

6
) 3 ((
)3
Wahai Allah, tiada Tuhan Selain Engkau, Wahai Yang Maha Pemurah,
Wahai Yang Maha Melakukan Kebaikan, Wahai Yang Maha Penyayang,
Wahai Yang Maha Belas Kasihan, Wahai Yang Maha Pemurah, Wahai
Yang Maha Hidup, Wahai Yang Maha Berdiri dengan sendiri, (Wahai Yang
Maha Penyayang (3)), Wahai Yang Memiliki Arash, Yang Maha Mulia,
Wahai Yang Maha Melakukan apa yang dikehendaki, Wahai Yang Maha
Penyayang bagi segala yang penyayang.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dan meminta Engkau melindungi
dan memelihara guruku, agamaku, akhiratku, setiap amanahku ,
amalan-amalan terakhirku, diriku, duniaku, keluargaku, hartaku, anak-
anakku, dan setiap perkara yang Engkau berikan kepadaku, kepada
saudara-saudaraku, jiran tetanggaku, keluarga-keluarga terdekatku,
kekasih-kekasihku, ahli rumahku, keluargaku, sesiapa saja yang
bersamaku, penduduk tempat ini, agama mereka, akhirat mereka, setiap
amanah mereka, amalan-amalan terakhir mereka, diri mereka, dunia
mereka, keluarga mereka, harta-harta mereka, anak-anak mereka, dan
setiap perkara yang Engkau berikan kepada mereka.

7


Aku memohon kepadaMu dengan zatMu, dengan kelayakkanMu ke atas
zatMu dan dengan kelayakkan segala orang yang meminta kepadaMu,


dengan diri NabiMu Nabi bagi segala rahmat penghulu kami Muhammad
dengan dakwahnya yang menyeluruh, dengan
,
syafaatnya yang agung,(Aku bermohon ) dengan kalimah: Tiada Tuhan kecuali Allah Maha
Tinggi lagi Maha Agung, tiada Tuhan kecuali Allah Maha Penyantun lagi
Maha Pemurah, tiada Tuhan kecuali Allah, Maha Suci Allah (daripada
bersifat kekurangan) Tuhan bagi sekalian langit yang tujuh, Tuhan Arash
yang agung, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, (Aku bermohon
) dengan kalimah: Tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau
(daripada bersifat kekurangan), sesungguhnya Aku telah tergolong
daripada kalangan orang-orang yang zalim.

8
(Aku bermohon) dengan namaMu yang Maha Agung lagi Maha Teragung
yang mana apabila Engkau diseru dengan nama itu nescaya Engkau
menerimanya, dan apabila Engkau dipohon dengannya nescaya Engkau
memberinya, dan (aku bermohon) dengan semua namaMu yang
indah dan sifatMu yang tinggi samada kami mengetahuinya atau tidak
mengetahui sebahagiannya, (aku bermohon) dengan semua nama
yang Engkau miliki yang telah Engkau namakan dengannya zatMu, atau
Engkau telah turunkan di dalam kitabMu atau Engkau telah ajarkannya
kepada salah seorang daripada makhlukMu atau Engkau sembunyikan
nama itu di dalam ilmu ghaib di sisiMu,

9


(Aku memohon) dengan keagunganMu, kekuasaanMu, kasih-
sayangMu, kekuatanMu yang tidak ditandingi, (aku memohon) dengan
kerajaanMu dan penjagaanMu yang tidak dihina, (aku memohon)
dengan kerajaanMu yang amat menjaga lagi yang tiada permulaan,
(aku memohon) dengan peringkatMu yang agung ,dengan zatMu yang
Pemurah, dengan cahayaMu yang memenuhi tiang-tiang arashMu dan
segala langit dan bumi menjadi cerah kerananya, dihilangkan segala
kegelapan keranaNya, urusan dunia dan akhirat menjadi baik ke atasnya,
urusan orang-orang yang terdahulu menjadi baik, (aku memohon)
dengan bukti-buktiMu yang nyata dan dengan kalimah-kalimah Engkau
yang sempurna semuanya,

) ((aku memohon perlindungan dan bertawasul dengan semua perkara di
atas) daripada kejahatan apa yang Engkau ciptakan, apa yang Engkau
jadikan, apa yang Engkau adakan, dan daripada semua yang berjalan
pada (malam-siang) ini kecuali yang berjalan dengan kebaikan

10


Daripada kejahatan nafsu, keinginannya, kedengkiannya, kecenderungan
buruknya, fitnahnya, perangainya, dan dosa-dosanya samada yang
nyata dan yang tersembunyi.


Daripada kejahatan kemaluan yang khianat, dua mata yang khianat,
lidah yang khianat dan dua bibir yang khianat ketika bersendiri dan
ketika di hadapan orang.


Daripada kejahatan syaitan, kesyirikannya, rakan-rakannya, dan
kejahatan setiap syaitan yang sangat ingkar,
Daripada kejahatan setiap yang sangat sombong, sangat bermusuhan,
fasiq (melakukan dosa besar atau melazimi dosa kecil), pencuri,
penyamun di jalanan, yang dengki dan iri hati, sangat suka berbohong,
yang khianat, orang yang mengecam, yang menyihir,

11
Daripada kejahatan tentera mereka, tipu daya mereka, kedengkian
mereka, kerosakkan mereka, dirosakkan oleh mereka, dan diserang
beramai-ramai oleh merekaDaripada kejahatan, kemudharatan, kecelaan, dugaan-dugaan,
dibelenggu (diikat dengan ikatan), dipukul dengan cemeti, dan dipenjara,
Daripada kejahatan kedukaan, kehibaan,kesedihan,kehinaan,
pengkhianatan, penzinaan, fitnah-fitnah yang menyesatkan, dosa-dosa,
kejahatan-kejahatan yang nyata daripadanya dan tersembunyi.


Daripada kejahatan yang kami tergelincir atau digelincirkan, atau kami
menjadi hina atau dihinakan, atau kami sesat atau disesatkan, atau kami
zalim atau dizalimi, atau kami bodoh atau diperbodohkan ke atas kami,
atau kami dengki atau didengki ke atas kami, atau kami menganiaya
atau dianiayai ke atas kami, atau kami melakukan kejahatan ke atas diri
kami atau kami melakukannya kepada orang Islam.

12

Daripada kejahatan lemah, malas, penakut, kedekut, dikelilingi hutang,
tua yang nyanyuk, ditimpa keruntuhan, dilanggar, ditimpa kebakaran,
dan tenggelam di dalam air.

( )


dan daripada kejahatan (malam-siang), daripada kejahatan perkara
yang berlaku padanya dan kejahatan yang berlaku selepasnya,Daripada kejahatan keburukan siang, keburukan malam, keburukan
masa, keburukan sahabat, keburukan jiran di dunia ini,
Daripada hilang nikmatMu, bala bencana yang datang mengejut, diubah
kesihatan yang Engkau berikan, semua kemurkaanMu, kemarahanMu ,
azabMu dan kejahatan hamba-hambaMu,


Daripada keburukan syaitan, kedatangan mereka, dan daripada kami
diserang tanpa kami sedari,

13Daripada kejahatan setiap yang mempunyai kejahatan dan daripada
kejahatan setiap makhluk yang merangkak sedangkan Engkaulah yang
mengawalnya, sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang benar.
7

(Maka seandainya mereka berpaling, katakanlah wahai Muhammad :
Cukuplah bagiku Allah ,tiada Tuhan selainNya, ke atasNya aku berserah
diri, dan Dialah Pentadbir arash yang agung)(7)

14Aku memohon kepadaMu Ya Allah agar Engkau menambahkan rahmat
dan ucapan penghormatan ke atas penghulu kami Muhammad, para
keluarganya, para sahabatnya, para tabien, para tabie tabiein, dan
sesiapa yang mengikut mereka dengan kebenaran sehingga hari akhirat;
dan agar Engkau menjaga dan memelihara kami wahai Tuhan kami,
kekasih-kekasih kami, keluarga kami (dengan penjagaan) di hadapan
kami, di belakang kami, di kanan-kanan kami, di kiri-kiri kami, di atas
kami, anggota-anggota zahir kami, anggota-anggota dalaman kami,
kemaluan kami daripada khianat dan zina dengan apa yang Engkau
peliharakan dengannya akan hamba-hambaMu yang soleh, dan dengan
apa yang Engkau pelihara dengannya akan Al Quran kerana Engkau
telah berfirman sedangkan firmanmu adalah benar.Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Quran
dan sesungguhnya kami Maha Menjaganya.

15


Dan kami memohon kepadaMu agar Engkau jadikan kami wahai Tuhan
kami , kekasih-kekasih kami dan keluarga-keluarga kami berada di dalam
keamanan(penjagaanMu), disamping (rahmatMu), pemeliharaanMu,
perlindunganMu, keredhaanMu, di bawah perlindunganMu,

Dan kami memohon agar Engkau jadikan kami wahai Tuhan kami,
kekasih-kekasih kami dan keluarga-keluarga kami sebahagian daripada
orang yang berserah diri kepadaMu dan Engkau mencukupi akan mereka.Dan kami memohon agar Engkau jadikan Al Quran yang agung lagi
mulia sebagai penyubur hati-hati kami, cahaya dan penyembuh dada-
dada (hati-hati) kami, membuang kesedihan kami, menghilangkan
kehibaan, dukacita dan kemarahan hati-hati kami,


Dan kami memohon agar Engkau rahmati Kami wahai Tuhan Kami,
kekasih-kekasih kami dan keluarga-keluarga kami dengan ditinggalkan
segala maksiat selama-lamanya selama mana Engkau hidupkan kami.

16

) (
Dan Aku memohon kepadamu Ya Allah wahai Tuhanku kebaikan
bagi (malam-siang) ini, permulaannya, bantuannya, kemudahannya,
kegembiraannya, keberkatannya, rezekinya, cahayanya, kesuciannya,
kesihatannya dan petunjuknya.
Ya Allah, sesungguhnya kami sangat lemah ,maka kuatkanlah kelemahan
kami di dalam keredhaanmu, ambillah ubun-ubun kami ke arah kebaikan
(kawallah diri kami ke arah kebaikan) dan jadikanlah Islam kemuncak
keredhaan kami.Ya Allah, sesungguhnya kami sangat lemah maka Engkau kuatkanlah
kami, kami sangat hina maka Engkau muliakanlah kami, kami sangat
berhajat maka Engkau berilah rezeki kepada kami (apa yang kami
perlukan).

Ya Allah, Engkau sentiasa menghilangkan segala hutang dan segala dosa,
Engkau sentiasa menepis dugaan, fitnah dan bala bencana.

17Ya Allah, Engkau tidak menyalahi janjiMu, tidak dikalahkan tenteraMu, di
sisiMu tidak bermanfaat kekayaan terhadap orang yang kaya, Maha Suci
Engkau ya Allah daripada kekurangan , dan dengan kepujianMu, tersuci
namaMu dan tertinggi kebesaranMu, dan agung kepujianMu, tersuci
segala namaMu, dan tiada Tuhan selainMu, dan tiada Tuhan kecuali
Engkau, Wahai Yang Paling penyayang daripada segala yang penyayang,
wahai Tuhan sekalian alam.


3
Wahai yang Maha Pencurah Nikmat di saat kegersangan, curahkanlah
nikmat kepada kami (yang dalam kegersangan).(3)


Ya Allah, dan engkau tambahkan rahmat dan ucapan penghormatan
ke atas penghulu kami Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya,
semua tabien, tabie tabien, dan sesiapa yang mengikuti mereka dengan
kebaikan hingga ke hari akhirat.


.

Dan tiada daya untuk berbuat taat dan tiada kekuatan untuk
meninggalkan maksiat kecuali dengan bantuan Allah Yang Maha Tinggi.
Dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

18
Tambahan
Setiap satu di bawah ini dibaca 100 kali setiap hari mengikut kemampuan

19