Anda di halaman 1dari 25

A 1

MODUL

Teknik SKOR
RAMALAN

BM UPSR (Latest Format)

Teknik WOST
100 Ways of Saying Things

Name:

Contact NUmber:
KANDUNGAN MUKA SURAT

Teknik Tema KELUARGA 3

Teknik Tema KESIHATAN 5

Teknik Tema KESELAMATAN 7

Teknik YOU 10

Teknik ONE HUSBAND FIVE WIVES 12

Teknik PREPP 13

Aplikasi karangan 14

Karangan contoh 17

Senarai 100 WOST 20

Peribahasa Power 24

2
KELUARGA
K Kasih Para ahli keluarga harus saling menyayangi antara
sayang satu sama lain.

E Emosi
Kita mesti menjaga emosi ahli keluarga dan tidak harus
melukakan hati mereka.

L Luangkan
masa
Ahli-ahli keluarga mesti meluangkan masa yang berkualiti
bersama-sama dengan melakukan aktiviti yang diminati.

U Unggul
Anak-anak perlu mencapai keunggulan dan kecemerlangan
dalam kehidupan mereka.

A Aspirasi
Impian atau aspirasi keluarga perlu dicapai dengan usaha yang
bersungguh-sungguh.

R Rohani Didikan agama dan moral penting supaya anak-anak


mempunyai kesihatan jasmani dan rohani.

G Gaya
hidup sihat
Setiap anggota keluarga wajar mengamalkan gaya hidup
yang sihat.

A Apresiasi Anak-anak perlu mengapresiasi jasa dan pengorbanan ibu bapa


dan tidak menjadi seperti kacang melupakan kulit.

3
K
-CUKJ5C[CPI
Kasih
DCICKOGPCVCPIOKP[CM[CPIRGPWJ
sayang
%QPVQJC[CV+DWDCRCRGTNWOGODGTKMCPMCUKJUC[CPIDCICKOGPCVCPI

OKP[CM[CPIRGPWJCICTCPCMCPCMJKFWRDCJCIKC

E
'OQUK

Emosi
- kesihatan emosi dan mental
- kekuatan emosi

L
3. Luangkan masa

Luangkan
- meluangkan masa (melakukan aktiviti bersama)
- contoh:masa
pelancongan, beriadah, bersenam, bersukan, perkelahan,
perkhemahan

U
4. Unggul

- keunggulan / kecemerlangan

Unggul akademik
- kecemerlangan
- genggam bara api biar sampai jadi arang

A
5. Aspirasi

- cita-cita / berwawasan / mempunyai impian


Aspirasi
- menggapai aspirasi / impian (mencapai cita-cita)
- Contoh Ayat: Setiap anak perlu mempunyai aspirasi agar tidak bagai layang-

R
layang terputus tali. (hopeless)

6. Rohani
Rohani
- spiritual
- didikan agama
- Contoh Ayat: Ibu bapa mesti memberikan didikan agama kepada anak-anak

G
mereka masih kecil lagi kerana pepatah Melayu ada mengatakan, 'melentur
buluh biarlah dari rebungnya'.
Gaya
7. Gaya hidup sihat
hidup sihat
- kesihatan fizikal
- pemakanan seimbang (piramid makanan)
- bersenam / beriadah / bersukan

A
- badan cergas, otak cerdas.
8. Apresiasi
Apresiasi
- saling menghargai

- penghargaan

- Anak-anak harus mengapresiasi jasa dan pengorbanan ibu bapa dan tidak
menjadi 'seperti kacang lupakan kulit'.

4
KESIHATAN
K Kecergasan zikal
Aktiviti senaman secara tetap menjamin kecergasan
fizikal seseorang individu.

E Elakkan obesiti
Pemakanan yang seimbang dapat mengelakkan
obesiti dan penyakit yang berbahaya.

S Senaman
Stres Kita mestilah bijak menguruskan stres.

I
Masyarakat wajib mendalami ilmu kesihatan bagi
Ilmu kesihatan
memahami punca-punca jangkitan penyakit.

H Hindarkan amalan Kita mesti menghindarkan amalan-amalan yang


negatif negatif seperti merokok atau menagih dadah.

A
Amalkan pemakanan
Kita perlu mengamalkan pemakanan yang
seimbang / piramid
makanan seimbang berdasarkan piramid makanan.

T Tidur yang Setiap manusia juga mesti mendapatkan tidur yang


secukupnya secukupnya agar kesihatan diri terjamin.

A Alam sekitar Kita juga mesti memastikan alam sekitar sentiasa


yang bersih bersih dan selamat.

N
Setiap individu perlu mendapatkan nutrien yang
Nutrien
cukup demi kesihatan sepanjang hayat.

5
K Kecergasan zikal

E Elakkan obesiti

S Senaman

I Ilmu kesihatan

H Hindarkan amalan
negatif

A
Amalkan pemakanan
seimbang / piramid
makanan

T Tidur yang
secukupnya

A Alam sekitar
yang bersih

N Nutrien

6
KESELAMATAN
K Kemudaratan / bahaya
Kita harus berwaspada agar tidak mengundang
kemudaratan di mana-mana jua.

E Elakkan kecuaian /
kecederaan
Pengguna-pengguna jalan raya perlu mengelakkan
kecuaian ketika berada di jalan raya.

S
Sistem keselamatan - Setiap rumah perlu dilengkapi dengan sistem
Kamera litar tertutup
(CCTV) / penggera keselamatan bagi mengelakkan kejadian jenayah.

E Elakkan sikap
terburu-buru
Kita juga mesti mengelakkan sikap terburu-buru
ketika melakukan sesuatu.

L
Masyarakat mesti melaporkan masalah-masalah
Laporkan masalah
yang berlaku di kawasan masing-masing.

A Amalkan sikap berhemat Kita juga seharusnya senantiasa berhemat dan


/ senantiasa berwaspada berwaspada di mana-mana jua kita berada.

M Malang tidak berbau Pepatah Melayu ada mengatakan, malang tidak


berbau.

A Alam maya / Internet /


alam siber
Keselamatan dalam talian atau di alam maya perlu
diberikan perhatian yang serius.

T
Kita wajib mengelakkan tragedi dalam kehidupan
Tragedi / kemalangan
sama ada di dalam atau di luar rumah.

A
Ambil berat / peka / Masyarakat wajar mengambil berat atau peka
peduli / prihatin terhadap isu-isu yang berlaku dalam negara.

N Nasihat / arahan dipatuhi


Nasihat dan arahan perlu dipatuhi agar kejadian
yang tidak diingini dapat dielakkan.

7
K Kemudaratan / bahaya

E Elakkan kecuaian /
kecederaan

S
Sistem keselamatan -
Kamera litar tertutup
(CCTV) / penggera

E Elakkan sikap
terburu-buru

L Laporkan masalah

A Amalkan sikap berhemat


/ senantiasa berwaspada

M Malang tidak berbau

A Alam maya / Internet /


alam siber

T Tragedi / kemalangan

A
Ambil berat / peka /
peduli / prihatin

N Nasihat / arahan dipatuhi

8
1. Kasih sayang
2. Emosi
3. Luangkan Masa
4. Unggul
5. Aspirasi
6. Rohani
7. Gaya hidup sihat
8. Apresiasi
9. Kecergasan fizikal
10. Elakkan obesiti
11. Stres
12. Ilmu Kesihatan
13. Hindarkan amalan negatif
14. Amalkan pemakanan seimbang /
piramid makanan
15. Tidur yang secukupnya
16. Alam sekitar yang bersih
17. Nutrien
18. kemudaratan / bahaya
19. Elakkan kecuaian / kecederaan
20. Sistem keselamatan - Kamera
litar tertutup (CCTV) / penggera
21. Elakkan sikap terburu-buru
22. Laporkan masalah
23. Amalkan sikap berhemat /
senantiasa berwaspada
24. Malang tidak berbau
25. Alam maya / Internet /
alam siber
26. Tragedi / kemalangan
27. Ambil berat / peka / peduli /
prihatin
28. Nasihat / arahan dipatuhi

9
YOU !
Y yang

O olahan isi

ungkapan menarik
U Selitkan ungkapan-ungkapan dan peribahasa-
peribahasa yang sesuai dan menarik.

10
29
Teknik
Teknik F C U YOU
K YOU
Apa pula YOU? Setiap perenggan karangan yang baik wajib mempunyai YOU !

Y yang - banyakkan penggunaan kata hubung 'yang'

Ibu bapa yang sibuk mengejar kekayaan seharusnya meluangkan masa


bersama anak-anak yang mendahagakan kasih sayang.

Para guru yang lumrahnya sibuk dengan tugas seharian seharusnya


membantu dalam usaha pembentukan jati diri pelajar yang merupakan
antara matlamat proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Para remaja yang merupakan harapan dan masa depan negara


sewajarnya banyak membaca bahan-bahan yang sarat dengan ilmu dan
informasi yang terkini.

11
24
WHY WHAT

HOW
WHO
b a n d
H u s
On e i v e s
v e W
Fi

WHERE
WHEN

12
Teknik PREPP
Satu perenggan isi yang baik juga harus mempunyai ciri-ciri PREPP.

P POINT (ayat pertama dengan isi yang jelas)

R
REASONS (huraian yang menjawab persoalan-
persoalan seperti apa, siapa, bila, di mana,
bagaimana & mengapa)

E EXAMPLES (selitkan contoh-contoh yang sesuai)

P PERIBAHASA (selitkan peribahasa yang sesuai)

P
POINT DIULANGI (jika perlu, tegaskan POINT
sekali lagi dengan gaya bahasa yang berbeza,
say the same thing but use different words)

13
28
Aplikasi 1 FCUK Jalan-jalan raya di negara kita belum selamat sepenuhnya.

Bincangkan langkah-langkah bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan


raya di negara kita.
Kehendak soalan : Usaha-usaha
FCUK
Pengenalan : Faktor-faktor yang mengakibatkan kemalangan
- Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.
- Sikap sesetengah pemandu yang memandu melebihi had laju yang ditetapkan /
memandu dengan cara yang berbahaya.
- Keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik.
- Keadaan jalan raya yang berbahaya.
- Cuaca yang buruk.
- Binatang ... ?
Isi-isi : Usaha-usaha bagi mengatasi masalah kemalangan jalan raya
- Kerajaan perlulah memperhebat Kempen Keselamatan Di Jalan Raya.
- Kerajaan wajiblah memperketat peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya.
- Para pengguna jalan raya haruslah mengubah sikap dan senantiasa berhati-hati di jalan
raya.
- Para pemandu mestilah menyelenggara kenderaan mereka secara tetap dan sentiasa
memastikan keselamatan kenderaan.
- Pihak berkuasa perlulah memastikan semua kawasan jalan raya berada dalam keadaan
yang selamat untuk digunakan terutamanya kawasan-kawasan yang berbahaya dan
berisiko tinggi.
- Kerajaan juga sepatutnya menngemaskinikan teknologi keselamatan jalan raya dari masa
ke masa.
Huraian : Kesan-kesan kemalangan jalan raya
- Kemalangan boleh membawa maut atau pengorbanan jiwa manusia.
- Kemalangan boleh mengakibatkan kecederaan parah atau kehilangan anggota badan.
- Kemalangan juga menyebabkan kerosakan harta persendirian dan harta awam.
- Kemalangan dapat meningkatkan masalah kesesakan lalu lintas.
- Kadar kemalangan yang tinggi juga boleh mencalarkan imej masyarakat dan negara
Malaysia.
Penutup : Ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah
- Mematuhi segala peraturan di jalan raya.
- Menyedari hakikat pepatah Melayu 'malang tidak berbau'.
- Tidak berlumba-lumba ketika di jalan raya.
- Bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain.
- Sentiasa berpegang pada makna peribahasa 'biar lambat asalkan selamat'.
- Tidak mengendalikan telefon bimbit ketika memandu.

17
14
Bincangkan punca-punca kemalangan jalan raya di negara kita.
Kehendak soalan : Faktor-faktor
FCUK
Pengenalan : Kesan-kesan kemalangan jalan raya
- Kemalangan boleh membawa maut atau pengorbanan jiwa manusia.
- Kemalangan boleh mengakibatkan kecederaan parah atau kehilangan anggota badan.
- Kemalangan juga menyebabkan kerosakan harta persendirian dan harta awam.
- Kemalangan dapat meningkatkan masalah kesesakan lalu lintas.
- Kadar kemalangan yang tinggi juga boleh mencalarkan imej masyarakat dan negara
Malaysia.
Isi-isi : Faktor-faktor yang mengakibatkan kemalangan
- Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.
- Sikap sesetengah pemandu yang memandu melebihi had laju yang ditetapkan /
memandu dengan cara yang berbahaya.
- Keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik.
- Keadaan jalan raya yang berbahaya.
- Cuaca yang buruk.
- Binatang ... ?
Huraian : Ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah
- Mematuhi segala peraturan di jalan raya.
- Menyedari hakikat pepatah Melayu 'malang tidak berbau'.
- Tidak berlumba-lumba ketika di jalan raya.
- Bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain.
- Sentiasa berpegang pada makna peribahasa 'biar lambat asalkan selamat'.
- Tidak mengendalikan telefon bimbit ketika memandu.
Penutup : Usaha-usaha bagi mengatasi masalah kemalangan jalan raya
- Kerajaan perlulah memperhebat Kempen Keselamatan Di Jalan Raya.
- Kerajaan wajiblah memperketat peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya.
- Para pengguna jalan raya haruslah mengubah sikap dan senantiasa berhati-hati di jalan
raya.
- Para pemandu mestilah menyelenggara kenderaan mereka secara tetap dan sentiasa
memastikan keselamatan kenderaan.
- Pihak berkuasa perlulah memastikan semua kawasan jalan raya berada dalam keadaan
yang selamat untuk digunakan terutamanya kawasan-kawasan yang berbahaya dan
berisiko tinggi.
- Kerajaan juga sepatutnya menngemaskinikan teknologi keselamatan jalan raya dari masa
ke masa.

019-662 6057 Seminar BM Cikgu Suguz Cikgu Suguz


suguzbm@gmail.com Cikgu Suguz Cikgu Suguz www.cikgusuguz.com.my
15
18
Aplikasi 3 FCUK Jalan-jalan raya di negara kita belum selamat sepenuhnya.

Bincangkan kesan-kesan kemalangan jalan raya di negara kita.


Kehendak soalan : Kesan-kesan
FCUK
Pengenalan : Faktor-faktor yang mengakibatkan kemalangan
- Sikap sesetengah pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.
- Sikap sesetengah pemandu yang memandu melebihi had laju yang ditetapkan /
memandu dengan cara yang berbahaya.
- Keadaan kenderaan yang tidak diselenggara dengan baik.
- Keadaan jalan raya yang berbahaya.
- Cuaca yang buruk.
- Binatang ... ?
Isi-isi : Kesan-kesan kemalangan jalan raya
- Kemalangan boleh membawa maut atau pengorbanan jiwa manusia.
- Kemalangan boleh mengakibatkan kecederaan parah atau kehilangan anggota badan.
- Kemalangan juga menyebabkan kerosakan harta persendirian dan harta awam.
- Kemalangan dapat meningkatkan masalah kesesakan lalu lintas.
- Kadar kemalangan yang tinggi juga boleh mencalarkan imej masyarakat dan negara
Malaysia.
Huraian : Ciri-ciri pengguna jalan raya yang berhemah
- Mematuhi segala peraturan di jalan raya.
- Menyedari hakikat pepatah Melayu 'malang tidak berbau'.
- Tidak berlumba-lumba ketika di jalan raya.
- Bertimbang rasa terhadap pengguna jalan raya yang lain.
- Sentiasa berpegang pada makna peribahasa 'biar lambat asalkan selamat'.
- Tidak mengendalikan telefon bimbit ketika memandu.
Penutup : Usaha-usaha bagi mengatasi masalah kemalangan jalan raya
- Kerajaan perlulah memperhebat Kempen Keselamatan Di Jalan Raya.
- Kerajaan wajiblah memperketat peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya.
- Para pengguna jalan raya haruslah mengubah sikap dan senantiasa berhati-hati di jalan
raya.
- Para pemandu mestilah menyelenggara kenderaan mereka secara tetap dan sentiasa
memastikan keselamatan kenderaan.
- Pihak berkuasa perlulah memastikan semua kawasan jalan raya berada dalam keadaan
yang selamat untuk digunakan terutamanya kawasan-kawasan yang berbahaya dan
berisiko tinggi.
- Kerajaan juga sepatutnya menngemaskinikan teknologi keselamatan jalan raya dari masa
ke masa.

019-662 6057 Seminar BM Cikgu Suguz Cikgu Suguz


suguzbm@gmail.com Cikgu Suguz Cikgu Suguz www.cikgusuguz.com.my
16
19
Karangan contoh Jalan-jalan raya di negara kita belum selamat sepenuhnya.
Bincangkan punca-punca kemalangan jalan raya di negara kita.
Pengenalan : Kesan-kesan kemalangan

Jalan-jalan raya yang dibina untuk mengalirkan kenderaan dan manusia


kadang-kala mengalirkan darah dan air mata. Sebagai rakyat Malaysia, kita sudah pasti
terlihat kemalangan jalan raya di mana-mana di negara kita. Imej mangsa yang
berlumuran darah dengan kecederaan anggota yang teruk pernah kita lihat di
media-media sosial seperti Facebook. Kemalangan jalan raya sememangnya satu
fenomena yang cukup memilukan. Kemalangan jalan raya bukan sahaja mengorbankan
jiwa manusia tetapi juga mengakibatkan kerosakan harta benda persendirian dan awam.
Walaupun pelbagai langkah diambil oleh kerajaan, mengapakah kadar kemalangan
masih tidak dapat dikurangkan?

019-662 6057 Seminar BM Cikgu Suguz Cikgu Suguz


suguzbm@gmail.com Cikgu Suguz Cikgu Suguz www.cikgusuguz.com.my
17
20
Karangan contoh Jalan-jalan raya di negara kita belum selamat sepenuhnya.

Isi-isi : Punca-punca kemalangan : Sikap pengguna jalan raya

Punca perdana kemalangan jalan raya ialah sikap sesetengah pengguna jalan
raya yang gagal mematuhi peraturan lalu lintas. WHO ARE THEY? Mereka ini terdiri
daripada pemandu kereta, lori, bas, penunggang motorsikal dan pejalan kaki. WHAT DO
THEY DO? Para pemandu kenderaan misalnya melanggar pelbagai peraturan ketika di jalan

raya. FOR EXAMPLE? Mereka bukan sahaja memandu melebihi had laju yang ditetapkan
tetapi juga memandu dalam keadaan yang membahayakan pengguna-pengguna jalan
raya yang lain. WHO ELSE? Selain pemandu, penunggang-penunggang motorsikal juga
menyumbang ke arah peningkatan kes-kes kemalangan WHEN? terutamanya pada
hari-hari minggu ketika golongan ini terbabit dalam perlumbaan haram. Pejalan-pejalan
kaki turut cuai dalam mematuhi peraturan di jalan raya, FOR EXAMPLE? misalnya mereka
tidak menggunakan jejantas untuk melintas jalan raya. Implikasinya,
kemalangan-kemalangan yang cukup ngeri berlaku lalu mengorbankan jiwa manusia
termasuk kanak-kanak hanya kerana sikap cuai manusia ketika di jalan-jalan raya.

019-662 6057 Seminar BM Cikgu Suguz Cikgu Suguz


suguzbm@gmail.com Cikgu Suguz Cikgu Suguz www.cikgusuguz.com.my
18
21
Karangan contoh Jalan-jalan raya di negara kita belum selamat sepenuhnya.
Penutup : Langkah-langkah mengatasi kemalangan jalan raya

Setelah membicarakan pelbagai punca kemalangan, sudah tiba masanya bagi


saya membuat kesimpulan tentang fenomena ini. Pertama sekali, kerajaan perlulah
memperhebat Kempen Keselamatan di Jalan Raya WHERE? di seluruh negara WHEN? pada
sepanjang tahun. WHAT'S THE PROBLEM? Kempen keselamatan ini tidak harus dijalankan
bersempena dengan musim perayaan atau percutian sahaja. THEN WHAT TO DO?
Masyarakat perlu diberi kesedaran tentang kepentingan menjaga keselamatan pada
sepanjang masa. WHAT ELSE? Undang-undang jalan raya juga perlu diperketat dan
dikemaskinikan dari masa ke masa. Hukuman yang lebih berat dan denda yang jauh lebih
tinggi perlu dikenakan terhadap pesalah-pesalah trafik yang degil dan mengulangi
kesalahan yang sama. WHY? Dengan cara ini setiap pengguna jalan raya akan lebih
berwaspada ketika menggunakan jalan raya lalu menjadikan jalan-jalan raya kita tempat
yang selamat dan selesa untuk semua. Pandu cermat semua selamat!

019-662 6057 Seminar BM Cikgu Suguz Cikgu Suguz


suguzbm@gmail.com Cikgu Suguz Cikgu Suguz www.cikgusuguz.com.my
19
22
100 WAYS OF SAYING THINGS
1. mengutamakan keselamatan

2. kecuaian dan kealpaan

3. insan yang ...

4. jasmani dan rohani

5. tidak berputus asa

6. mendisiplinkan diri

7. saling menghormati

8. saling memahami

9. saling membantu

10. prihatin terhadap

11. membekalkan didikan agama

12. mengamalkan gaya hidup sihat

13. menyemai minat membaca

14. menjaga kesihatan


fizikal danmental

15. bertungkus lumus

16. melayari internet

17. laman sesawang / web

18. telefon bimbit / pintar

19. komputer riba

20. berfikiran positif / negatif

21. berganding bahu

22. mempunyai kelebihan

23. membazirkan masa

24. permainan dalam talian

25. masa depan yang cerah

20
26. bercita-cita tinggi

27. harapan negara

28. mengisi masa lapang

29. mengambil tindakan

30. berkongsi pengalaman

31. mencari jalan

32. memberikan tunjuk ajar

33. mengapresiasi jasa ibu bapa

34. menghadapi pelbagai cabaran

35. secara tetap

36. mencapai kecemerlangan

37. daya ingatan

38. meringankan beban

39. mengitar semula

40. membereskan kerja


rumah / tugas

41. mengambil berat

42. menjaga kebersihan

43. menghormati ibu bapa /


guru

44. mengambil bahagian

45. mematuhi peraturan

46. memberikan nasihat

47. menjadi contoh

48. menunjukkan teladan

49. generasi muda

50. generasi tua

21
51. kini

52. di mana-mana sahaja

53. kian meningkat

54. menjaga kesihatan

55. saling menghormati

56. berganding bahu

57. mencurahkan
kasih sayang

58. meluangkan masa

59. budaya menabung

60. kesihatan fizikal


dan mental

61. berhala tuju /


berwawasan

62. saling memahami

63. budaya ilmu

64. aktiviti harian

65. kehidupan seharian

66. warga emas

67. warga sekolah

68. secara langsung

69. secara tidak langsung

70. sepanjang hayat

71. di seluruh negara

72. warga asing

73. berfikir sejenak

74. teringat akan pesanan

75. berasa teruja

22
76. menghargai masa

77. membuat persiapan

78. dikejarkan ke hospital

79. bergegas ke tempat


kejadian

80. berasa pilu

81. menunjukkan teladan

82. mempunyai wawasan

83. pemandangan yang indah

84. keputusan yang cemerlang

85. mengisi masa lapang

86. meningkatkan ilmu


pengetahuan

87. menyihatkan badan

88. mengetahui isu-isu

semasa

89. mendalami ilmu

90. kunci kecemerlangan

91. hutan konkrit

92. pengajaran dan


pembelajaran

93. mercu kejayaan

94. puncak kebahagiaan

95. kemantapan fizikal

96. tanah tumpah darah

97. teknologi hijau

98. alaf baru

99. sarat dengan ...

100. mengemaskinikan diri

23
Peribahasa Power

Kita harus rajin membaca supaya tidak menjadi bagai katak di bawah tempurung.

Pepatah Melayu ada mengatakan, masa itu emas.

Kita wajar mempunyai budaya menabung kerana sedikit-sedikit lama-lama menjadi


bukit.

Masyarakat tidak wajar bersikap mementingkan diri bagai enau dalam belukar
melepaskan pucuk masing-masing.

Kita patut berwaspada ketika melakukan sesuatu kerana pepatah Melayu ada
mengatakan, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna.

Pelajar yang tidak mempunyai wawasan atau impian akan menjadi bagai layang-layang
putus tali.

Otak yang cerdas terdapat pada badan yang cergas merupakan pepatah Melayu yang
mengingatkan kepentingan kesihatan.

Pepatah Melayu ada mengatakan, di mana ada kemahuan di situ ada jalan.

Pepatah Melayu ada mengingatkan, genggam bara api biar sampai jadi arang.

Ingatlah pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan.

Jika masyarakat rajin mengitar semula bahan buangan, sudah tentu amalan itu menjadi
mudah kerana alah bisa tegal biasa.

Pepatah Melayu ada mengatakan, jika tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat
sagunya. Jadi, ...

24
Jika kita mahu menyempurnakan sesuatu, kita mestilah bersikap alang-alang menyeluk
pekasam, biar sampai ke pangkal lengan.

Dalam menangani cabaran masa ini, kita janganlah lupa akan hakikat pepatah Melayu,
buang yang keruh, ambil yang jernih.

Sudah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk melentur buluh ketika ia masih rebung
lagi.

Pepatah Melayu adamengatakan,di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi, ...

Bagai aur dengan tebing, masyarakat seharusnya berganding bahu dan mewujudkan
perkongsian pintar dalam menangani kepincangan ini.

Pepatah Melayu ada mengatakan, genggam bara api biar sampai jadi arang. Jadi, ...

Pepatah Melayu ada mengatakan, sediakan payung sebelum hujan. Jadi, ...

Pepatah Melayu ada mengatakan, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Jadi, ...

Pepatah Melayu ada mengatakan,sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak


berguna. Jadi, ...

Pepatah Melayu ada mengatakan,hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Jadi, ...

25