Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SEULIMUM
Jln.Banda Aceh-Medan Km.42 Seulimuem Telp.(0651)93026

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SEULIMUM

NOMOR : / / KAPUS/PKM/SLM/ /2017

TENTANG
KEHARUSAN MELAKUKAN IDENTIFIKASI, DOKUMENTASI DAN PELAPORAN
KASUS KTD, KPC DAN KNC

KEPALA PUSKESMAS SEULIMUM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu klinis dan


keselamatan pasien puskesmas, harus dilakukan
identifikasi, dokumentasi dan pelaporan kasus KTD,
KPC, dan KNC;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas


maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala
Puskesmas Seulimum tentang Keharusan Melakukan
Identifikasi, Dokumentasi dan Pelaporan Kasus KTD,
KPC dan KNC;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang


Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia


Nomor 1691/Menkes/PerVIII/2011 Tentang
Keselamatan Pasien Rumah Sakit;

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia


Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar
Pelayanan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMASBUNGURSARI


TENTANG KEHARUSAN MELAKUKAN IDENTIFIKASI,
DOKUMENTASI DAN PELAPORAN KASUS KTD, KPC
DAN KNC
KESATU :
Seluruh karyawan puskesmas apabila menemukan kasus
KTD, KPC, dan KNC diharuskan melakukan identifikasi;
KEDUA :
Seluruh karyawan puskesmas apabila menemukan kasus
KTD, KPC, dan KNC diharuskan melakukan dokumentasi
dan membuat laporan;
KETIGA :

Laporan yang dimaksud pada diktum kedua dilakukan


secara lisan kepada dokter penanggungjawab layanan
pada saat kejadian dimaksudkan untuk pencegahan
KEEMPAT : cedera atau pemberian pertolongan segera mungkin;

Laporan yang dimaksud pada diktum kedua harus dibuat


tertulis dengan menggunakan formulir yang telah tersedia
KELIMA : di Sekretariat Tim Keselamatan Pasien paling lambat 2 x
24 jam;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan


apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Seulimum
PadaTanggal : Juni 2017

KEPALA PUSKESMAS
SEULIMUM

Dr.Syamsuddin