Anda di halaman 1dari 1

5

1. Pilih sebarang tiga integer bukan sifar.

a= , b = , c =

2. Gantikan dengan operasi aritmetik yang sesuai (+, , atau ).

3. Lengkapkan jadual yang berikut.

Operasi
(i) +
aritmetik

a b

b a

Operasi
(ii) +
aritmetik

(a b) c

a (b c)

Operasi
(iii) +
aritmetik

a (b c)

ab ac

(iv) +0 0 1 + (a) 112


a